System TETA ERP/ TETA HR z TETA HRM / TETA Web / TETA ME

TETA ERP oraz TETA HR to systemy, które intensywnie rozwijamy i przez kolejne lata pozostanie naszym wiodącym produktem w sprzedaży. Prace nad rozwojem oprogramowania prowadzone są w sposób ciągły, co powoduje, że cyklicznie udostępniamy użytkownikom nowe wersje systemu o coraz wyższym standardzie i stale rosnących możliwościach.

 

   TETA ERP/HR + TETA HRM/WEB/ME 

  Nr wersji Data od Data do Wersja bazy danych Oracle    
TETA 2018 (26.5.) Czerwiec 2018 Wrzesień 2019  12.1.0.2 Patchset July 2017* 
18.3 Bundle Patch : 18.3.0.0.180717 
TETA 2019 (27.5.) Czerwiec 2019 Wrzesień 2020  18.6.0.0
Windows: Patch 29589622: WINDOWS DATABASE BUNDLE
PATCH 18.6.0.0.190416
Linux: Patch: 29301631: DATABASE RELEASE UPDATE 18.6.0.0.0
TETA 2020 (28.5.) Czerwiec 2020 Wrzesień 2021 19c **
TETA 2021 (29.5.) Czerwiec 2021 Wrzesień 2022  

* wersja wspierana do końca stycznia 2019
** planowana wersja, precyzyjna wersja Oracle 19 podana zostanie w IIKW 2020 

 

Aktualnie wspierane wersje Oracle:

TETA 27.5

Wymaganą, wspieraną  wersja bazy danych Oracle dla wersji TETA 27.5 jest Oracle 18.6:

  • W przypadku serwera Windows: Patch 29589622: WINDOWS DATABASE BUNDLE PATCH 18.6.0.0.190416
  • W przypadku serwera Linux: Patch: 29301631: DATABASE RELEASE UPDATE 18.6.0.0.0)
  •  

TETA 26.5

Podstawową wersja bazy Oracle dla wersji TETA 26.5 jest Oracle 18.3 (18.3 Patch : 18.3.0.0.180717)
Wersja Oracle 12.1.0.2 Patchset July2017 wspierana będzie do końca stycznia 2019.
Od lutego 2019 nie będziemy prowadzili już testów i tym samym wsparcia aplikacji na wersji 12.1.0.2.
Pozostanie na starszej wersji wiązało będzie się z ryzykiem nieprawidłowego działania aplikacji.

UWAGA:


Przypominamy także, że do wersji nieobsługiwanych nie będziemy w stanie przyjmować jakichkolwiek zgłoszeń i realizować żadnych modyfikacji (w tym związanych ze zmianami prawnymi).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem Klienta.

System TETA Biznes Partner

   TETA Biznes Partner (Finansowo-Księgowy, Środki Trwałe, Kadry-Płace, Obsługa Sprzedaży, Gospodarka Materiałowa, PiSPP)

  Nr wersji Data od Data do
19.00.xx Wrzesień 2018 Maj 2020
20.00.xx Wrzesień 2019 Maj 2020

 

UWAGA:

Do wersji nieobsługiwanych nie będziemy w stanie przyjmować jakichkolwiek zgłoszeń i realizować żadnych modyfikacji (w tym związanych ze zmianami prawnymi).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Państwa Opiekunem Klienta.

Dla firm posiadających wersje znakowe naszych systemów BP proponujemy migrację do graficznego pakietu TETA Biznes Partner.