News

UNIT4 TETA zmienia nazwę na UNIT4 Polska

Z dniem 2 stycznia 2015 uległa zmianie nazwa spółki z UNIT4 TETA sp. z o.o. na UNIT4 Polska sp. z o.o.

Należy podkreślićjednak, że marka sprzedawanych produktów TETA pozostaje bez zmian. Nie zmieniają się także pozostałe dane rejestrowe spółki: NIP, REGON, KRS.

Rebranding jest elementem szerszej strategii ujednolicania nazewnictwa i standardów graficznych spółek działających w ramach Grupy UNIT4. UNIT4 planuje budowę globalnej struktury, skoncentrowanej na osiągnięciu najwyższego poziomu obsługi klienta i zapewnieniu mu długofalowego sukcesu. 

O tym więcej tutaj.