News

System TETA EDU wspiera Politechnikę Gdańską

Firma Unit4 Polska zakończyła wdrożenie systemu TETA EDU na największej na Pomorzu uczelni wyższej – Politechnice Gdańskiej. Projekt rozpocząłsię 3 lata temu i objąłkolejno etapy wdrożenia obszarów: Finanse, Majątek Trwały, Logistyka i Zarządzanie Projektami wraz z narzędziem TETA Business Intelligence.

Działania realizowane w ramach wdrożenia systemu TETA EDU na Politechnice Gdańskiej miały na celu przede wszystkim usprawnienie zarządzania finansami uczelni. Pozwalają na to między innymi takie funkcjonalności, jak możliwośćewidencji zdarzeń gospodarczych w różnych miejscach i modułach, możliwośćrozporoszonego wprowadzania danych na różnych wydziałach i w jednostkach centralnych czy weryfikowanie dostępności środków w budżecie podczas wprowadzania zamówień lub faktur do systemu eKwestura.

System TETA EDU pozwala także zautomatyzowaćwiększośćprocesów gospodarczych i generowanie raportów oraz zestawień, jak dokumenty magazynowe, polecenia wpłaty (KW) czy rejestr VAT-u należnego i naliczonego. Dzięki systemowi TETA EDU na Politechnice Gdańskiej wprowadzono także standardy dla wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie wprowadzania dokumentów finansowych.

Wdrożenie systemu TETA EDU na Politechnice Gdańskiej było dla nas prawdziwym wyzwaniem. Wdrożenie rozpoczęto na wersji systemu TETA ERP, ale ponieważw trakcie trwania wdrożenia stworzyliśmy oddzielną gałąź oprogramowania dla uczelni wyższych, zdecydowaliśmy się na migrację do systemu TETA EDU. To pozwoliło nam jeszcze lepiej zrealizowaćpotrzeby Klienta. Mimo że tego rodzaju czynności wykonywaliśmy po raz pierwszy, dzięki dokładnemu zinwentaryzowaniu modyfikacji wykonanych dla Politechniki Gdańskiej i dokładnym testom, wdrożenie zakończyło się pełnym sukcesem – mówi Krzysztof Strawski, Menedżer Projektu po stronie Unit4 Polska.

Ważnym elementem wdrożenia była uzyskanie spójnej platformy wymiany informacji poprzez integrację systemu TETA EDU z portalem MOJA PG dla studentów i pracowników Politechniki Gdańskiej. MOJA PG wspiera obsługę spraw uczelnianych oraz zapewnia dostęp do zasobów elektronicznych Politechniki Gdańskiej. W ramach integracji nastąpiłimport dokumentów finansowo-księgowych, kontrahentów  (kontrahenci i studenci), pracowników oraz jednostek organizacyjnych, a także eksport rozrachunków i dokumentów, kontrahentów, projektów, rozrachunków i dokumentów z repozytorium między systemami eKwestura i eDziekanat.

Jednym z ważniejszych obszarów, które wpiera system TETA EDU jest zarządzanie projektami prowadzonymi przez uczelnię. W sytuacji, kiedy potrzebne jest pozyskiwanie coraz większych środków finansowych spoza uczelni, niezbędne staje się sprawne zarządzanie finansami i to nie tylko na wyższych szczeblach zarządzania, ale teżbezpośrednio przez osoby kierujące projektem. Musimy na bieżąco zestawiaćponoszone bądź planowane wydatki z dostępnymi środkami, a także płynnie je alokowaćdo poszczególnych zadań projektu. System TETA EDU doskonale nam w tym pomaga – mówi Wojciech Ziółkowski, Menedżer Projektu po stronie Politechniki Gdańskiej.

Razem z TETA EDU została wdrożona platforma TETA Web, współpracująca z aplikacją i uzupełniająca system o zdalny kanałdostępu poprzez przeglądarkę internetową.

Politechnika Gdańska wdrożyła system TETA EDU w pełnym zakresie obsługi finansów uczelni z wyłączeniem na razie obszaru HR i płac. W najbliższym czasie planuje pozyskaćrozwiązanie także i w tym obszarze. Mamy nadzieję, że będzie to wdrożenie w ramach systemu TETA EDU – mówi Wojciech Ziółkowski.

 

 

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska to jedna z najstarszych w Polsce i największa na Pomorzu uczelnia wyższa. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 27 000 studentów na studiach inżynierskich i magisterskich, w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym ponad 1260 nauczycieli akademickich. 

 

Unit4 Polska 

Unit4 zajmuje się w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod marką TETA. Obecnie z rozwiązań Unit4 Polska korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji dużej i średniej wielkości, będących liderami w swoich branżach. Firma oferuje system TETA HR będący liderem na rynku HR oraz TETA ERP zorientowany na ludzi system klasy ERP, automatyzujący bieżącą pracę, na rzecz działań strategicznych. Więcej informacji o Unit4 Polska znajduje się na stronie internetowej: www.unit4.pl na Facebooku lub LinkedIn page.

 

TETA EDU

TETA EDU to oprogramowanie klasy ERP dedykowane dla uczelni wyższych. System ułatwia między innymi  obsługę sfery budżetowej, kontroling, sprawniejsze zarządzanie płatnościami, sporządzanie sprawozdań, naliczanie list płac czy rozliczanie wynagrodzeń i podatków. Zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie personelem, logistyką, projektami oraz szeroki wachlarz funkcjonalności dedykowanych, takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich czy ewidencja oraz rozliczanie absencji akademickich.

 

Kontakt dla mediów:

Paulina Strumidło

e-mail: p.strumidlo@letpr.pl

mob. 535 207 205

 

Agnieszka Jarząbek

Agnieszka.Jarzabek@unit4.com

mob. 665 651 126