News

VULCAN wdroży system TETA ERP

 

Unit4 Polska i VULCAN sp. z o. o., lider na rynku rozwiązań dla oświaty, rozpoczęły współpracę w zakresie wdrożenia w spółce systemu TETA ERP w obszarach: HR, Finanse, Majątek Trwały, a także platformy TETA Web.

 Wdrożenie TETA ERP pozwoli obniżyćkoszty i oszczędzićczas potrzebny na obsługę procesów HR oraz obsługę kadrową i finansową spółki. Poszczególne funkcjonalności systemu usprawnią zarządzanie najważniejszymi obszarami w firmie.

- Ważnym elementem projektu będzie wdrożenie systemu TETA Web do samoobsługi pracowniczej. Pracownicy będą mogli samodzielnie składaće-wnioski (np. urlopowe),  a działkadr będzie za jego pośrednictwem przygotowywaćdokumenty dla pracowników, np. zestawienia czy deklaracje PIT, a także rozliczaćdelegacje. TETA Web ma równieżułatwićplanowanie czasu pracy kierownikom – mówi Wojciech Lubicz-Miszewski, manager projektu po stronie Unit4 Polska.  

Pełną automatyzację procesów przetwarzania i przechowywania dokumentów
w przedsiębiorstwie wesprze Wirtualny Sekretariat, czyli modułWstępnej Rejestracji Dokumentów (WRD).

Wdrożenie rozpocznie się od modułu HR, w 2016 roku zostaną wdrożone pozostałe moduły, a także TETA Web.

 

VULCAN sp. z o. o.

VULCAN  to największy i jeden z najdłużej działających polskich producentów rozwiązań wspomagających zarządzanie oświatą. Wśród klientów firmy są: jednostki samorządu terytorialnego, a także szkoły wszystkich typów, przedszkola i inne placówki oświatowe. VULCAN oferuje rozwiązania informatyczne ułatwiające pracę dyrektora szkoły, pracowników administracji i obsługi oraz osób odpowiadających za oświatę na poziomie jednostek samorządowych, a także doradztwo w zakresie zarządzania oraz wdrożenia
i profesjonalne szkolenia.

 

Unit4 Polska 

Unit4 zajmuje się w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod marką TETA. Obecnie z rozwiązań Unit4 Polska korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji dużej i średniej wielkości, będących liderami w swoich branżach. Firma oferuje system TETA HR będący liderem na rynku HR oraz TETA ERP zorientowany na ludzi system klasy ERP, automatyzujący bieżącą pracę, na rzecz działań strategicznych. Więcej informacji o Unit4 Polska znajduje się na stronie internetowej: www.unit4.pl na Facebooku lub LinkedIn page