News

Po spotkaniu Klientów Unit4 w Warszawie

19 listopada w warszawskim hotelu Soundgarden odbyło się spotkanie naszych Klientów.

Katarzyna Jaśniewicz, Menedżer Produktu, i Krzysztof Sołowski, Starszy Konsultant, podczas prowadzonych przez siebie paneli opowiadali o tym, jak zwiększyć efektywność zarządzania zasobami ludzkimi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak realizować strategiczne działania związane z kluczowymi obszarami „miękkiego” HR-u, nie tracąc czasu na obsługę skomplikowanych systemów. Poznali między innymi funkcjonalności platformy samoobsługowej TETA Web usprawniające procesy oceny okresowej, zarządzania przez cele, premiowania, a także racjonalizujące wydatki szkoleniowe czy wspierające ocenę szkoleń.

Spotkanie, w którym wzięło udział kilkudziesięciu specjalistów HR, było też okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami naszych systemów i indywidualnych konsultacji w zakresie ich obsługi.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i już teraz zapraszamy na kolejne!