News

600Minutes Human Resources za nami

Konferencja 600Minutes Human Resources, której partnerem była firma Unit4 Polska, odbyła się 8 marca w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym Dyrektorzy HR z największych firm w Polsce.

600Minutes Human Resources było doskonałą okazją do dzielenia się doświadczeniami i nawiązania nowych kontaktów. Uczestnicy zapoznali się z inspirującymi wystąpieniami zaproszonych prelegentów i ofertą rozwiązań, w tym  IT, wykraczającą poza standardowe propozycje dostawców.

Firma Unit4 Polska była gospodarzem stolika podczas panelu dyskusyjnego: Jak HR może wspomóc zdobywanie klientów dla firmy. Dziękujemy wszystkim za udział w panelu i rzeczowe rozmowy. Szereg spotkań przeprowadzonych przez konsultantów Unit4 pozwolił dotrzeć do wielu osób decyzyjnych w zakresie HR oraz zaprezentować szeroką ofertę innowacyjnych rozwiązań informatycznych.