News

73% studentów: „Uczelnie powinny popracować nad swoją strategią cyfrową!”

Badanie dotyczące administrowania sprawami studenckimi wykazało, że uczelnie muszą zapewniać studentom lepsze doświadczenia w zakresie obsługi cyfrowej

Utrecht, Holandia, 25 maja 2016 – firma Unit4, szybko rozwijający się lider branży rozbudowanych aplikacji dla organizacji usługowych, zaprezentowała dziś wyniki niezależnego, ponadnarodowego badania nad doświadczeniami studentów w zakresie cyfrowej1 obsługi administracyjnej. 7 na 10 studentów poleciłoby swojej uczelni uważne przyjrzenie się dotychczasowej strategii w tym zakresie oraz jej zmianę. Mniej więcej jedna trzecia respondentów wskazała, że systemy administracyjne nie spełniają ich oczekiwań, co przekłada się na mniejsze prawdopodobieństwo, że polecą oni daną placówkę znajomym.

Celem badania było dostarczenie informacji na temat tego, czy zapewnienie studentom satysfakcjonującej, cyfrowej obsługi administracyjnej daje uczelni przewagę konkurencyjną. Konkretnie chodziło o zbadanie, jak studenci postrzegają bieżącą ofertę cyfrową swoich uczelni w zakresie administracji. Badanie zostało przeprowadzone przez DJS Research w marcu i kwietniu 2016 wśród 2000 studentów dziennych oraz wieczorowych i zaocznych na uczelniach wyższych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Singapurze, Australii, Nowej Zelandii i w krajach Beneluksu. 

Co ciekawe, zarówno studenci studiów dyplomowych, jak i podyplomowych, wyrażali zbieżne opinie i to niezależnie od kraju. Pragną oni, aby uczelnie lepiej przykładały się do współpracy ze studentami i administrowania ich sprawami za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych. W ujęciu całościowym 44% studentów stwierdziło, że elementy cyfrowe w administracji są „nieobecne lub szczątkowe”, a jedna trzecia (36%), że obecne rozwiązania z tego zakresu są tak złożone, że korzystanie z nich zabiera im czas przeznaczony na naukę. Niemal połowa (47%) respondentów powiedziała, że oczekują uproszczenia procedur administracyjnych, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokość płaconego czesnego.

Badanie wykazało też, że brak nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań do administrowania sprawami studenckimi negatywnie wpływa na postrzeganie uczelni przez studentów. 41% respondentów stwierdziło, że ich doświadczenia w zakresie kontaktów z uczelnią wyglądałyby lepiej, gdyby mogły odbywać się na drodze cyfrowej, a tak samo liczna grupa twierdzi, że wówczas byliby bardziej skłonni polecić swoją uczelnię znajomym. Jedna czwarta osób twierdzi, że ma o swojej uczelni nienajlepsze zdanie właśnie z powodu stosowania przez nią kiepskich systemów.    

Jedna trzecia studentów uważa, że zbyt wiele spraw załatwia się na papierze i stopień złożoności spraw administracyjnych ich frustruje. Obecnie największe problemy studenci wskazują w obszarze zarządzania stypendiami, planem zajęć i komunikowania się ze swoimi kierownikami studiów. Kolejne obszary, w których przydałyby się usprawnienia, to zarządzanie postępami w nauce i zaliczonymi kursami, a także sprawy dotyczące płatności czesnego i wnoszenia innych opłat na rzecz uczelni.  

„Wyniki badania są zbieżne z obawami, jakie wyrażają nasi klienci. Zazwyczaj i studenci, i pracownicy uczelni, mają do dyspozycji przestarzałe i trudne w obsłudze systemy, ponieważ na rynku systemów informacji studenckiej (SIS) od ponad dekady brakowało prawdziwych innowacji. Systemy działające obecnie mają już średnio ponad 13 lat, wyjaśnia Jami Morshed, wiceprezes Globalnego Centrum Doskonałości w Edukacji w ramach firmy Unit4. „Dlatego dostrzegliśmy tak duże zapotrzebowanie na system do zarządzania sprawami studenckimi nowej generacji — rozwiązanie prostsze i bardziej wszechstronne od wszystkiego, co było wcześniej. Uczelnie coraz bardziej rywalizują między sobą o studentów. Te, które wprowadzą rozwiązania cyfrowe i zapewnią swoim studentom poziom obsługi, do jakiego są przyzwyczajeni przez aplikacje i urządzenia, z których korzystają na co dzień, wyróżnią się na tle innych”.

Pytani o to, jak chcieliby być obsługiwani, studenci w większości (87%) stwierdzają, że chcieliby móc zarządzać swoim życiem akademickim za pomocą jednej aplikacji, dostępnej z dowolnego urządzenia. 8 na 10 osób byłoby bardziej zadowolonych, gdyby uczelnia zdecydowała się wprowadzić jeden system cyfrowy do prowadzenia wszystkich spraw administracyjnych. Podobnie 87% uważa, że przydałaby im się aplikacja pozwalająca śledzić aktualne postępy na drodze do uzyskania dyplomu, co przecież jest kluczowym czynnikiem pomagającym studentom w osiągnięciu celu.    

Wyniki uzyskane w badaniu zostały przedstawione w postaci infografiki.


1Przez „cyfrową” w badaniu rozumie się administrację realizowaną za pośrednictwem witryn i aplikacji (a nie poczty) dostępnych na komórkach, tabletach lub komputerach.

-

Informacje o Unit4

Unit4 to wiodący dostawca rozbudowanych rozwiązań wspierających pracowników organizacji usługowych. Firma dostarcza systemy zarządzania studentami, systemy ERP oraz rozwiązania do zarządzania badaniami do ponad 1000 uczelni z całego świata, pomagając im się rozwijać, wspierać swoich studentów, zwiększać wydajność całej instytucji, i przodować w prowadzonych badaniach. Do klientów Unit4 należą uniwersytety w Oxford i Cambridge, a także HEC Paris, University of Waterloo, American University of Paris, Robert Morris University, Baylor College of Medicine, Hult International i University of Dubai. Motto firmy brzmi „biznes to ludzie”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.unit4.com/about/our-company, na Twitterze: @Unit4global oraz na LinkedIn.