News

Unit4 nabywa prevero

Potężny CPM i BI wspiera podejmowanie inteligentnych decyzji we wszystkich obszarach biznesu

Utrecht, Holandia i Monachium, Niemcy, 11 lipca 2016 - Unit4 , szybko rozwijający się lider w dziedzinie aplikacji biznesowych dla organizacji usługowych, nabył prevero, wiodącego dostawcę zarządzania wydajnością firmy (CPM) i analityki biznesowej (BI). prevero pomaga ponad 4000 międzynarodowych klientów zoptymalizować ich funkcje finansowe i operacyjne, z wykorzystaniem danych biznesowych, aby wnikliwie je zanalizować i podjąć szybkie działania.

prevero umożliwia liderom biznesu dostosowanie strategii, finansów i operacji poprzez inteligentne decyzje w każdym obszarze ich działalności. Silne CPM i oferta BI uzupełniają oferowane przez Unit4 samodzielne rozwiązania biznesowe dla organizacji usług, umożliwiając klientom modelowanie świadczenia usług wokół wnikliwych danych strategicznych i operacyjnych. Główne możliwości pakietu prevero obejmują:

  • analizę predykcyjną i spostrzeżenia biznesowe
  • modelowanie i symulacje
  • powszechny dostęp do informacji za pomocą technologii in-memory
  • współpraca i planowanie w całej korporacji
  • predefiniowana zawartość dla biur CXO i konkretnych pionów

Unit4  i prevero skupiają się  na dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań branżowych. Spółki wspólnie  skupiają się na rozszerzeniu funkcjonalności i dostarczaniu predefiniowanych zawartości dla kluczowych branż  Unit4 w tym edukacji i usług profesjonalnych.

prevero jest liderem rynku w dziedzinie CPM i BI, uznanym za wizjonera w Kwadracie Gartnera za udział rozwiązań CPM w ciągu ostatnich trzech lat. Rozwiązanie będzie dostępne zarówno jednostkowo jak i zintegrowane w platformie technologicznej ( Unit4 People Platform), dostarczając klientom wiodące technologie zarządzania wydajnością oraz natywną integrację z zorientowanymi na klienta rozwiązaniami dla przedsiębiorstw oferowanymi przez Unit4 .

"W momencie, w którym firmy z sektora usług doświadczają presji do prowadzenia przekształceń organizacyjnych we wszystkich funkcjach, CPM i BI są niezbędne do pomyślnej realizacji strategii", powiedział Stephan Sieber, CEO Unit4 . "Jest to szczególnie prawdziwe w odniesieniu do firm z sektora usług, które muszą znaleźć nowe modele obsługi  i źródła przychodów. Poprzez inteligentne rozwiązania biznesowe mogą stać się bardziej strategiczne i zapewnić skuteczność i doskonałość realizacji. Połączenie Unit4 i prevero zapewnia najlepszą wydajność i zarządzanie oraz najlepsze planowanie zasobów, zaprojektowane z najnowszymi technologiami aby uprościć użytkownie i zmaksymalizować wydajność. "

"Połączenie obu firm będzie dostarczać wiodącą na rynku ofertę do finansowania strategicznego i innych funkcji biznesowych, z infrastrukturą i skalą wymaganą dla ekspansji międzynarodowej", powiedział Alexander Springer współzałożyciel i CEO prevero. "Bardziej niż kiedykolwiek, organizacje z sektora usług szukają optymalizacji wydajności ich często zbyt skomplikowanych procesów planowania finansowego, budżetowania i prognozowania. Poszukują one również wdrożenia tego samego ujęcia we wszystkich aspektach przedsiębiorstwa. W ramach Unit4 , będziemy znacznie poprawić naszą zdolność do dostosowania tych możliwości do organizacji na całym świecie. "

O Grupie prevero:

prevero zapewnia rozwiązania dotyczące zarządzania wydajnością firmy (Corporate Performance Management - CPM) oraz Business Intelligence (BI) dla planowania, budżetowania, prognozowania, analizy danych, nawigowania i raportowania, aby wspierać trwałą poprawę procesu podejmowania decyzji i kontroli w firmach każdej wielkości. Dodatkowo, funkcjonalność prevero obejmuje planowanie finansowe i operacyjne, projektowanie, planowanie HR, planowanie strategii, planowanie ryzyka i konsolidację finansową, a ponadto firma obsługuje również specyficzne potrzeby takich branż jak energetyka, produkcja, finanse, lotniska, telekomunikacja i branża motoryzacyjna. Mając siedzibę w Monachium i dodatkowe biura w Europie, Azji i USA, prevero zatrudnia 150 osób i prowadzi międzynarodową sieć partnerską. Klientami firmy są ABB, Audi, BMW, Endemol, Fresenius Medical Care, Konica-Minolta, Mercedes, Swiss Life i Swisscom.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę www.prevero.com

O Unit4
Unit4  jest wiodącym dostawcą aplikacji biznesowych wzmacniających potencjał ludzki w organizacjach usługowych. Unit4 dostarcza  ERP, ukierunkowane branżowo i najlepsze w swojej klasie aplikacje. Tysiące organizacji z branży usługowej, edukacji, usług publicznych, non profit, nieruchomości, sprzedaży hurtowej i usług finansowych czerpią korzyści z rozwiązań oferowanych przez Unit4 . Unit4 jest w biznesie dla ludzi.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić stronę internetową, śledź nas na Twitterze @ Unit4global, na naszej stronie Google+ lub odwiedzić naszą stronę LinkedIn

Media contact:
Emma Keates
Global PR Manager
Phone: +44 (0) 1423 537977
Email: Emma.Keates@unit4.com
Twitter @emmajkeates