Projekty innowacyjne

Unit4 Polska realizuje projekt pt. „Stworzenie prototypu innowacyjnego systemu klasy ERP/BI/CRM/HR TETA Satellite zbudowanego w formie platformy internetowej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych.

Przedmiotem projektu jest prototypowanie ewolucyjne, czego następstwem ma być dostarczenie innowacyjnego systemu ERP, który umocni pozycję Unit4 Polska jako lidera wśród polskich dostawców systemów klasy ERP.

Wartość projektu wynosi – 5 788 078,00 PLN

Wartość dofinansowania wynosi – 1 447 019,50 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.