Unit4 Polska otrzymała wiele nagród i wyróżnień m.in. została uhonorowana „Złotym Procesorem” tygodnika TELEINFO w kategorii: Produkt Roku – Oprogramowanie, zdobyła Medal Europejski w kategorii: Usługi, za wdrażanie systemu TETA HR zgodnie z odpowiadającą standardom Unii Europejskiej metodyką, otrzymała statuetkę „Najbardziej poszukiwanej firmy w dziedzinie oprogramowania biznesowego” na konferencji KADRY organizowanej przez Instytut Zarządzania. Wszystko to świadczy o tym, jak wysoce cenionym i sprawdzonym dostawcą oprogramowania jest nasza firma.

Nagrody

 • W konkursie na Najlepsze Produkty dla Biznesu 2019 Gazeta Finansowa wybrała firmy, które wprowadzają rozwiązania usprawniające prowadzenie projektów w wielu branżach. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu była personalizacja, a nasz produkt – TETA HR, został wyróżniony w kategorii oprogramowanie/ IT. 

 • Notowania z Raportu TOP 200 Computerworld

  Miejsce 4 - Najwięksi dostawcy rozwiązań ERP w 2019 roku

  Miejsce 22 - Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT dla sektora duży firm i korporacji w 2019 roku

  Miejsce 32 - Najwięksi dostawcy usług IT w 2019 roku

 • Notowania z raportów Gazety Finansowej

  • 2018

  10 najlepszych programów ERP.

  Ranking 100 największych firm w Polsce.

  • 2017

  10 najlepszych programów ERP.

  Liderzy oprogramowania dla biznesu, wyróżnienie w kategorii "oprogramowanie".

  Najlepsze produkty dla biznesu 2017, wyróżnienie w kategorii oprogramowanie.

 • Notowania z raportu ITwiz TOP 100

  7 miejsce w rankingu Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług Cloud Computing w podziale na SAAS/PAAS/IAAS w Polsce w roku 2019

  28 miejsce w rankingu Firmy IT o największym zatrudnieniu w roku 2019

  33 miejsce w rankingu Firmy o największych przychodach ze sprzedaży usług IT w Polsce w roku 2019


Certyfikaty

 • Securitum to firma konsultingowa realizująca prace z obszaru technicznego bezpieczeństwa IT (konsultacje, audyty bezpieczeństwa, szkolenia). W ramach zlecenia przeprowadzono testy penetracyjne części webowej aplikacji (z uwzględnieniem najlepszych praktyk OWASP TOP 10 oraz OWASP ASVS).Testy były wykonywane w październiku 2018 r. W wyniku ich wykonywania, zespół Unit4 wprowadził poprawki do systemu zgodnie z sugestiami audytorów. Retesty przeprowadzone w marcu 2019 r. Po retestach nie wykryto podatności na poziomie krytycznym.

 • „Na polskim rynku jest wiele aplikacji dostępnych z Oracle Cloud, jednak to system TETA HR jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikację ‘Powered by Oracle Cloud’ – mówi Jakub Madej, Regional Senior Sales Manager ISV & OEM. „Certyfikat ten jest potwierdzeniem dla potencjalnych klientów, że obie strony (Oracle i Partner) w niezwykle rzetelny sposób podeszły do testów i weryfikacji funkcjonowania danego rozwiązania w środowisku Oracle Cloud. To swego rodzaju etykieta najwyższej jakości dla chmurowego rozwiązania. Wartym podkreślenia jest fakt, iż firma Unit4 Polska proces certyfikacji systemu TETA HR poprzedziła wewnętrznym projektem R&D, który wyznaczył kierunki dla dalszego rozwoju ich aplikacji.” – dodaje Jakub Madej.

 • Audyt ISAE 3402, przeprowadzony 18 listopada 2019 roku, to międzynarodowy standard opublikowany przez IFAC (International Federation of Accountants). Otrzymanie tego certyfikatu poświadcza, że oprogramowanie TETA spełnia standardy wszelkich kontroli wewnętrznych dotyczących świadczonych usług.