TETA AIR to sprawdzone rozwiązanie do obsługi procesów HR, które oferuje najwyższy standard obsługi procesów kadrowo-płacowych w firmie. Aplikacja TETA AIR zainstalowana jest w prywatnej chmurze Unit4 i dzięki dostępowi w modelu SaaS (Software as a Service) rozwiązanie dedykowane jest firmom, które oczekują szybkiego wdrożenia aplikacji do obsługi procesów kadrowo-płacowych.

Szybkie wdrożenie – Dzięki standardowej konfiguracji, rozpoczęcie pracy na systemie TETA AIR ogranicza się do szkoleń i asysty przy uruchomieniu, unikając przy tym skomplikowanego procesu wdrożenia.

Bezpieczeństwo i wygoda użytkowania – Wszystkie dane wrażliwe są odpowiednio zabezpieczone w certyfikowanym Data Center firmy Unit4 Polska i dostęp do nich mają tylko wyznaczeni przez daną organizację użytkownicy.

Niższy koszt utrzymania aplikacji i działu HR – Aplikacja jest zainstalowana i administrowana na serwerach dostawcy. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zakupem sprzętu, bazy danych czy z opieką serwisową.

Sprawdzony standard obsługi HR - Pracownicy HR korzystający z systemu TETA AIR pracują na sprawdzonym standardzie oprogramowania. Obsługa procesów została oparta na ponad 30 letniej współpracy z Klientami z różnych branż.

Oprogramowanie HR w systemie SaaS

Dedykowana aplikacja stworzona z myślą o firmach, którym zależy na szybkim wdrożeniu sprawdzonej aplikacji spełniającej wymogi polskiego prawa w obszarze HR. TETA AIR zapewnia obsługę najważniejszych procesów HR-owych, takich jak zatrudnienie, naliczenie wynagrodzeń, komunikacja z ZUS i ePUAP, czy generowanie rocznych PITów. TETA AIR jest rozwiązaniem w modelu Software as a Service w prywatnej chmurze Unit4 i skierowane jest do firm, którym zależy na szybkim uruchomieniu rozwiązania bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę IT.

TETA AIR kompleksowa aplikacja do obsługi procesów w obszarze HR

Urlopy

Udostępnij swoim pracownikom możliwość wnioskowania o urlop na urządzaniach mobilnych. Aplikacja zadba o zgodność urlopu z przysługującym wymiarem godzin i poinformuje o pozostałych do wykorzystania dniach i godzinach.

Mój profil

Daj pracownikowi wgląd w jego dane, które przechowujesz. Użytkownicy TETA AIR mają dostęp do informacji o własnym zatrudnieniu oraz danych osobowych zarejestrowanych w systemie.

Mój harmonogram

Udostępnij swoim pracownikom aktualny harmonogram. Twój pracownik samodzielnie sprawdzi: w jakie dni pracuje, o której ma przyjść do pracy, czy ma prace dodatkowe, kiedy ma szkolenie oraz kiedy ma urlop.

Planowanie grafików

Usprawnij pracę swoich managerów. Dzięki informacji o systemie pracy, nieobecnościach oraz oświadczeniach pracowników, planowanie harmonogramu odbywa się bardzo sprawnie. Zgodność z regułami prawa pracy sprawdzana jest automatycznie przez aplikację.

Nadgodziny

Poprzez platformę TETA AIR poinformuj pracownika o zleconych mu nadgodzinach oraz o stanie rozliczenia jego pracy nadliczbowej. Daj pracownikom możliwość wskazania terminu czasu wolnego, jako rekompensaty za prace dodatkowe.

Rozliczenie czasu pracy 

Przyspiesz pracę menadżerów przy pomocy nowych technologii. Miesięczna ewidencja czasu pracy w TETA AIR to wygodne narzędzie wspierające menedżerów w obowiązku rozliczania pracy podległych pracowników.

Moje dokumenty PIT

Usprawnij coroczną akcje PIT dla pracownika. Moje PITy to bezpieczna i wygodna możliwość udostępniania pracownikom dokumentów podatkowych. Każdy z pracowników może samodzielnie pobrać PIT oraz potwierdzić jego odbiór.

Raporty Top10

Udostępnij pracownikom i menedżerom raporty z aktualnymi danymi. Dzięki modułowi Raporty pracownik uzyskuje dostęp on-line do paska wynagrodzeń, a kierownik generuje zestawienia o stanach urlopu w zespole, którym zarządza.

Wnioski pracownicze

Udostępnij pracownikom aktualizację danych w formie elektronicznej. Zmiana danych adresowych, zmiana rachunku bankowego, oświadczenie o pracy nocnej i w nadgodzinach oraz zgłoszenia i wyrejestrowania dzieci z ubezpieczenia– te informacje pracownik może wprowadzić w TETA AIR.

Zgłoszenia do HR

Daj pracownikom możliwość kontaktu z Działem 24/7. W TETA AIR pracownicy zgłaszają swoje potrzeby i pytania dotyczące benefitów, zaświadczeń do kredytów i innych spraw wymagających pomocy HR. Używając prostego w obsłudze wniosku i komunikatora otrzymują ważne dla nich informacje, bez konieczności wizyty w Dziale Kadr.

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.