News

System TETA ERP dla Promedica24

W grupie kapitałowej Promedica24, świadczącej profesjonalne usługi opiekuńcze na rynku polskim i europejskim, zostanie wdrożony system TETA ERP firmy Unit4 Polska. Wdrożenie obejmie obszary: HR, finanse oraz majątek trwały.

Wraz ze wzrostem grupy kapitałowej niezbędna okazała się analiza obecnych narzędzi i propozycja ich ulepszeń. Równieżciągły rozwój biznesu wymagałsprawnego narzędzia do obsługi księgowej i kadrowo-płacowej, szczególnie dla naszych, często niestandardowych, rozwiązań. Wierzymy, że wdrożenie zintegrowanego narzędzia do obsługi płac i kadr w strukturze grupy kapitałowej zapewni nam stabilnośćw obszarze HR na dłuższy czas – mówi Anna Arciszewska, Kierownik w Dziale Kontroli Procesów i Baz Danych Promedica24

Poszczególne elementy systemu TETA ERP mają za zadanie wesprzećkluczowe obszary biznesowe w spółkach należących do grupy kapitałowej i zoptymalizowaćprocedury i procesy związane z obsługą kadrowo płacową i księgową. Szczególnie istotne jest zmniejszenie obłożenia pracą manualną osób rozliczających co miesiąc kilkanaście tysięcy umów cywilno-prawnych.

Klientowi zależało przede wszystkim na jednym, elastycznym narzędziu, które będzie wspierało całą grupę kapitałową. Kluczowa była oszczędnośćczasu na obsłudze procesów HR i kadrowo-płacowych. Dane pracowników z kilkunastu spółek mogą byćdostępne i zarządzane z poziomu jednej aplikacji, bez konieczności przelogowywania – mówi Jacek Tracz, Zastępca Dyrektora Sprzedaży w Unit4 Polska.

System TETA ERP zacznie działaćw grupie kapitałowej Promedica24 w styczniu 2016 roku.

System TETA ERP jest odpowiedzią na kierunki rozwoju systemów ERP nowej generacji. Charakteryzuje go otwartośćaplikacji na modyfikacje programistyczne, nowoczesna technologia oraz możliwośćintegracji z praktycznie dowolnym oprogramowaniem innych dostawców. Obecnie z oprogramowania korzysta kilkaset dużych firm i instytucji.

 

Promedica24

Promedica24 to największy dostawca usług opieki domowej w Europie, który jużod 10 lat wyznacza standardy w branży. Świadczy usługi opiekuńcze dla klientów na terenie Polski, Niemiec i Anglii. W ich imieniu poszukuje i przygotowuje do pracy kandydatów, zapewniając im legalną formę współpracy oraz organizując pobyt za granicą.

Promedica24 posiada łącznie ponad 45 oddziałów w Polsce, Bułgarii, Rumunii i na Słowacji. Więcej informacji: www.promedica24.com.pl

Unit4 Polska 

Unit4 zajmuje się w Polsce rozwojem systemów klasy ERP i HR, sprzedawanych pod marką TETA. Obecnie z rozwiązań Unit4 Polska korzysta ponad 2 tys. firm i instytucji dużej i średniej wielkości, będących liderami w swoich branżach. Firma oferuje system TETA HR będący liderem na rynku HR oraz TETA ERP zorientowany na ludzi system klasy ERP, automatyzujący bieżącą pracę, na rzecz działań strategicznych. Więcej informacji o Unit4 Polska znajduje się na stronie internetowej: www.unit4.pl na Facebooku lub LinkedIn page