Outsourcing kadr i płac na markowym systemie TETA HR

 • Gwarantujemy dokładność wprowadzania, uzupełniania danych oraz sprawdzanie ich poprawności. Wszelkie modyfikacje zawierają datę zmiany, co umożliwia odtworzenie stanu na dany dzień. Osobne części aplikacji ewidencjonują informacje o wykształceniu, zdobytych kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach, miejscach pracy, nagrodach i karach każdego pracownika oraz ścieżkę awansu.

   

  Wybierając usługę opartą o serwery Unit4 Klient może uniknąć  dodatkowych kosztów związanych m.in. poniższymi elementami, zawartymi w usłudze:

  • Administratorem;
  • Zakupem sprzętu (serwery, urządzenia sieciowe) i opieką nad sprzętem;
  • Licencjami Oracle, Microsoft;
  • Bezpieczeństwem danych;
  • Wysoką dostępnością systemu (serwery standby/zapasowe)
 • Naliczamy wynagrodzenia z tytułu dowolnych rodzajów umów, respektując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy - rozporządzenia Kodeksu Pracy, ustawy podatkowej oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Duża elastyczność systemu pozwala dowolnie rozliczać składniki płacowe, wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących w Państwa firmie.


Obsługa kadrowo płacowa Państwa firmy odbywa się przy użyciu markowego systemu TETA. Dzięki niemu mogą Państwo m.in.:

 • Na bieżąco kontrolować status prac. Nie ma także konieczności ponoszenia kosztów personalnych oraz systemowych, nierzadko sięgających nawet setek tysięcy złotych. System jest stale aktualizowany i dostosowywany do zmian w polskim Prawie Pracy.
 • Otrzymywać wiele przydatnych i spersonalizowanych raportów, dzięki czemu system staje się także doskonałym narzędziem analitycznym.
 • Kontrolować i weryfikować efekty pracy wszystkich systemów oraz specjalistów Unit4

Pozostańmy w kontakcie

Usługi payroll świadczy doświadczony Pion BPO Unit4 Polska, złożony z wysokiej klasy specjalistów w zakresie Business Process Outsourcing, który wcześniej wyodrębniony był jako osobna spółka UNIT4 Business Solutions, a początkowo funkcjonował pod nazwą TETA HR CENTER.

Aktualnie z usług Unit4 Polska w zakresie outsourcingu kadrowo–płacowego korzystają firmy zatrudniające w sumie ponad 20 000 osób. Wśród  naszych klientów znajdują się organizacje z różnych sektorów i branż m.in. instytucje o profilu bankowym, produkcyjnym, handlowym i usługowym. Obsługa tak odmiennych podmiotów pozwoliła nam na zdobycie wiedzy o specyficznych potrzebach, unikalnych składnikach płacowych i systemach wynagrodzeń. Nasza praktyka pokazuje, że jesteśmy w stanie efektywnie i elastycznie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość czy specyficzne warunki wewnętrzne.