Przejdź do treści

JPK_VAT z deklaracją - co nowego?

Marzec 23, 2021

Od 1  października 2020r. obowiązuje składanie nowego JPK_VAT z deklaracją. 

Co nowego?
Generalną zmianą jest to, że nowy plik JPK_VAT obejmuje część deklaracyjną oraz ewidencyjną, co oznacza, że deklaracja VAT nie jest już wysyłana osobno.

Podstawa prawna
Przepisy weszły na podstawie nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.) .

Jak pomagamy?
Bardzo istotną zmianą związaną z nowym plikiem jest rozszerzenie ewidencji dokumentów o typy transakcji, procedur i dokumentów, które należy prezentować w JPK. W aplikacji Teta ERP zaimplementowaliśmy rozwiązanie z myślą o jak najszerszym zautomatyzowaniu oznaczania transakcji i procedur na podstawie istniejących już atrybutów jak i poprzez możliwość zdefiniowania ich przy indeksach towarowych, wzorcach i typach dokumentów. Dzięki temu użytkownik nie musi analizować rodzajów transakcji przy wystawianiu dokumentów i ręcznie ich oznaczać odpowiednimi typami. Funkcjonalność związaną z JPK wciąż rozwijamy mając na uwadze ułatwienie pracy z plikiem. Weryfikację i kontrolę danych ułatwią wprowadzone w kartotece JPK nowe informacje o wersjach rejestrów VAT, na podstawie których wygenerowano plik oraz o ujętych częściach w pliku - deklaracyjnej i / lub ewidencyjnej. 

 

Marek Foks
Senior Business Analyst w Unit4 Polska

Zapisz się i bądź na bieżąco