Przejdź do treści

Najnowsze zmiany w rozliczeniach z ZUS

Styczeń 3, 2022

Co zmienia się w dokumentach ZUS od 01 stycznia 2022

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zmieniają się dokumenty rozliczeniowe, które płatnicy co miesiąc przekazują do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Dzienniku ustaw z 21 grudnia 2021 opublikowano Rozporządzenie MRiPS*, które przedstawia zmieniane dokumenty.

Likwidacja ZUS RZA

Nowelizacja rozporządzenia skutkuje wycofaniem druku ZUS RZA, na którym do tej pory przekazywano informacje o rozliczeniu osób, które były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym lecz nie były objęte ubezpieczeniami społecznymi. Nie oznacza to, iż rozliczenie tych ubezpieczonych nie będzie przekazywane do ZUS. Od 1. stycznia 2022 roku, rozliczenie wszystkich ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu płatnik będzie składał korzystając z dokumentu ZUS RCA.

Ta zasada dotyczy dokumentów składanych za styczeń 2022 i kolejne miesiące, a także korekt raportów ZUS RZA za okresy 1999-2001.

Nowe dane do przekazania na ZUS RCA i ZUS DRA

Od 01 stycznia ustawodawca wprowadza zmiany w dokumentach ZUS RCA oraz ZUS DRA.
Rozszerzenie zakresu deklaracji ZUS DRA oraz raportu ZUS RCA dotyczy informacji istotnych w przypadku rozliczania płatników bez przypisanej osobowości prawnej, którzy rozliczają składki na ubezpieczenia jako właściciele firm.
 
Płatnicy należący do tej grupy są zobowiązani podać informacje o:

 • obowiązującej w danym miesiącu formie opodatkowania,

 • przychodach lub dochodach,

 • kwocie dopłaty, która jest różnicą między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku kalendarzowego albo roku składkowego (w zależności od formy opodatkowania) w rozumieniu art. 81 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559 i 1773).

Powyższe zmiany w zakresie przesyłanych informacji dotyczą wybranej grupy płatników, jednak wpłyną na strukturę plików XML dokumentów ZUS – w związku z tym należy spodziewać się aktualizacji oprogramowania umożliwiającego rozliczenia.

Nowy kod tytułu ubezpieczenia- dla członków zarządów

Osoby pełniące funkcję członków zarządów oraz pobierające z tego tytułu wynagrodzenie, objęto obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla pracodawców oznacza to obowiązek, zgłoszenia tych osób do ubezpieczenia zdrowotnego na dokumencie ZUS ZZA z kodem 2250. 

22 50 to nowy kod ubezpieczenia, z jakim należy zgłaszać i rozliczać osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiany w kodach terminów przesyłania deklaracji

W związku ze zmianami terminów przesyłania deklaracji i raportów, wprowadzono nowe kody reprezentujące określone terminy. Zestawienie kodów wraz z opisami znajdziecie Państwo w tabeli niżej.

Termin składania deklaracji

Kod terminu

Dla kogo

Szczegóły dotyczące płatnika składek

do 5. dnia następnego miesiąca

1

jednostki i samorządowe zakłady budżetowe

-

do 15. dnia następnego miesiąca

3

płatnicy posiadający osobowość prawną

W tej grupie znajdują się m.in.:

 • spółki kapitałowe (spółki akcyjne i spółki z o.o.)
 • spółdzielnie
 • stowarzyszenia
 • fundacje
 • jednostki samorządu terytorialnego (tj.: urzędy gminy i miasta)
 • uczelnie wyższe
 • zakłady opieki zdrowotnej

do 20. dnia następnego miesiąca

6

dla pozostałych płatników składek

 1. płatnicy opłacający wyłącznie składki na własne ubezpieczenia
 2. przedsiębiorcy i inne podmioty bez osobowości prawnej, zatrudniające innych ubezpieczonych – w tym spółki osobowe:
 • spółka jawna
 • spółka partnerska
 • spółka komandytowa
 • spółka komandytowo-akcyjna


Inne artykuły na temat zmian prawnych obowiązujących od 1. stycznia 2022 roku znajdą Państwo w sekcji Aktualności.

Pozdrawiamy
Zespół Unit4 Teta

 

Zapisz się i bądź na bieżąco