Przejdź do treści

Od 1 lipca 2022 zmiany w podatkach - ważne dla pracodawcy

Czerwiec 14, 2022

13 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw (jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP z 14 czerwca br.).

Znaczna część zmian ma wejść w życie już od 1 lipca 2022 r, pozostałe od początku kolejnego roku podatkowego.

Od połowy obecnego roku, podczas naliczania zaliczki podatkowej, pracodawcy będą zobowiązani do stosowania takich regulacji jak:

 • Nowa skala podatkowa
 • Zwolnienia podatkowe od zasiłków macierzyńskich
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej
 • Uchylenie art. 53, czyli przedłużania terminów poboru i przekazania zaliczek
 • Możliwość wspólnego rozliczenia dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Rozwiązanie Teta HR już dzisiaj jest przygotowane na nowe rozwiązania podatkowe, tak aby wynagrodzenia wypłacane przez Państwa na początku lipca tego roku, uwzględniały aktualne przepisy.

O szczegółach działania nowych parametrów dowiecie się Państwo więcej z informacji zamieszczonej w systemie obsługi klientów TOK (Komunikat z 8 czerwca 2022 r.), a poniżej zamieszczamy krótki opis regulacji wchodzących w życie od 1 lipca 2022 r.

Nowa skala podatkowa

Zmiana skali podatkowej wpływa na dwa wskaźniki używane podczas naliczania zaliczek podatkowych od wynagrodzeń:
 

 • zmiana % podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej, z 17% na 12%

 • zmiana kwoty zmniejszającej zaliczkę miesięczną z 425 PLN na 300 PLN.

Mniejszy procent podatku tj. 12% będzie również stosowany przy naliczaniu zaliczek od tzw. Ryczałtowych umów cywilnoprawnych, do limitu 200 PLN.


Zwolnienia podatkowe od zasiłku macierzyńskiego

Przychody z zasiłku macierzyńskiego będą podlegały zwolnieniom podatkowym dla podatników:
 

 • do 26 roku życia

 • spełniających warunki do ulgi na powrót

 • spełniających warunki do ulgi dla dużej rodziny

 • spełniających warunki do ulgi dla seniora.

Zmiana ta, oprócz możliwości zastosowania zwolnienia podatkowego, spowoduje również konieczność wykazywania zasiłków macierzyńskich w odrębnych polach informacji podatkowej PIT-11.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej

Praktyczne zastosowanie ulgi dla klasy średniej w zaliczkach miesięcznych pomimo stosowania jej od 4 miesięcy nadal budzi wiele wątpliwości.

Szczególnie problematyczne jest w przypadku pracowników uzyskujących wynagrodzenia z kilku źródeł zatrudnienia. Ponieważ próg wejścia przychodów do ulgi dla klasy średniej, liczony jest przez indywidualnego pracodawcę, to możliwość bieżącego skorzystania z ulgi dla osób zatrudnionych u kilku pracodawców często nie jest możliwa.

W najnowszych regulacjach ustawodawca całkowicie rezygnuje z mechanizmu ulgi dla klasy średniej.

Uchylenie art. 53, czyli przedłużania terminów poboru i przekazania zaliczek

To dobra wiadomość dla płatników, ponieważ zostaje zlikwidowany mechanizm porównywania podatku według zasad z 2022 z podatkiem liczonym według zasad z 31 grudnia 2021, a następnie kompensowania różnic w kolejnych miesiącach.

Oprócz znacznego skomplikowania naliczeń, zmiany wprowadzone przez dobrze znane w środowisku HR rozporządzenie z 7 stycznia, powodowało wątpliwości pracowników co do kwoty wypłaty, którą otrzymają. W aktualizacji ustawy o PDOF zrezygnowano z mechanizmu przedłużania terminów, w założeniu rekompensując go przez niższy % podatku w skali podatkowej.

Pozdrawiamy
Zespół Unit4 Teta

Zapisz się i bądź na bieżąco