Przejdź do treści

Polski Ład - zmiany w naliczaniu podatku PDOF

Październik 29, 2021

Od 1. stycznia 2022 planowane są zmiany w ramach projektu Polski Ład
Przygotowaliśmy dla Państwa wykaz zmian, które wpłyną na sposób wyliczania podatków przez pracodawców w kolejnym roku.
Zapraszamy do lektury.
 

Nowa skala podatkowa

Propozycja zmiany skali podatkowej dotyczy kwoty progu podatkowego oraz sposobu wyliczania podatku po przekroczeniu progu z uwzględnieniem nowej ulgi podatkowej.

Skala podatkowa za rok 2021
Podstawa obliczenia podatku w PLN
Podatek wynosi
ponad
do
 
85 528
17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528
 
14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
 minus kwota zmniejszająca podatek 

 

Skala podatkowa za rok 2022

Podstawa obliczenia podatku w PLN
Podatek wynosi
ponad
do
 
120 000
17% minus kwota zmniejszająca podatek 5100
120 000
 
15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł


Koszty uzyskania bez zmian

Projekt Polski Ład nie zakłada zmian kwoty kosztów uzyskania z tytułu stosunku pracy. Dla przypomnienia - kwoty kosztów uwzględnianych podczas pomniejszania przychodów do opodatkowania w danym miesiącu wynoszą:
  • 250 PLN - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
  • 300 PLN miesięcznie, w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Kwota zmniejszająca podatek

Zaproponowano stałą kwotę zmniejszającą podatek. Wynika ona bezpośrednio z ogłoszonej kwoty wolnej od podatku (30 000 PLN) i wynosi 5100 PLN. Dla pracodawców szczególnie istotne są zmiany w naliczaniu comiesięcznych zaliczek podatkowych, związane z likwidacją uzależnienia kwoty zmniejszającej podatek od narastającego dochodu pracownika.

Aktualna regulacja
Obowiązuje za 2022
Kwota zmniejszająca podatek roczny
uzależniona od rocznego dochodu.
od 0 do 1360 PLN
Kwota zmniejszająca podatek roczny w stałej kwocie.
5100 PLN
Uwzględnienie kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek w kwocie 43,76 PLN tylko w miesiącach gdy podstawa obliczenia podatku narasta za dany rok i nie przekracza 85 528 PLN
Uwzględnienie kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę na podatek w kwocie 425 PLN
 
 

 

Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej

Ustawa zawiera regulacje, które likwidują możliwość odliczania składki na fundusz zdrowia, co zmienia sposób kalkulacji podatków przez pracodawców.
 
Aktualna regulacja
Obowiązuje za 2022
Składka zdrowotna potrącana wynosi 9% podstawy
Składka zdrowotna potrącana wynosi 9% podstawy
Składka zdrowotna odliczana z podatku wynosi
7,75% podstawy
Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej z co miesięcznych zaliczek podatkowych


Nowa ulga dla klasy średniej

W projekcie została przewidziana nowa ulga, która będzie przysługiwała osobom uzyskującym roczne przychody od 68 412 PLN do 133 692 PLN.

Podczas wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek można uwzględnić ulgę, jeżeli:
  • wynagrodzenie stanowi przychód ze stosunku pracy
  • miesięczne przychody mieszczą się w zakresie od 5 701 PLN do 11 141 PLN
Kwota ulgi jest uzależniona od przychodu i na potrzeby wyliczenia zaliczki podatkowej za dany miesiąc wyliczana wg następującego algorytmu:
 
Miesięczne przychody
Wysokość ulgi
Od 5 701 zł do 8 549 PLN
(przychód x 6,68%) – 380,50 PLN
0,17
Powyżej 8 549 zł do 11 141 PLN
(przychód x (-7,35%)) +  819,08 PLN
0,17

 

Zwracamy uwagę na fakt, że ulga dla klasy średniej została przewidziana tylko dla przychodów wynikających ze stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że nie może być uwzględniana w następujących przypadkach:
  • wypłata przez pracodawcę zasiłków chorobowych, macierzyńskich i rodzicielskich
  • wypłata wynagrodzeń z innego tyłułu niż umowa o pracę, tj. popularne umowy zlecenia i umowy o dzieło
Ulga nie będzie przysługiwała również wtedy, gdy dla pracownika z tytułu umowy o pracę wypłacono wynagrodzenia na podstawie dwóch lub więcej list, na których łączny przychód przekroczył 11 141 PLN.
 
Warto zaznaczyć, iż pracownik będzie mógł złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi. W takim przypadku płatnik nie jest zobowiązany do stosowania ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek.
 

Podstawa opodatkowania

Ulga dla klasy średniej pomniejsza podstawę opodatkowania, która będzie wyznaczana w następujący sposób:
 

Przykład wyliczenia podstawy opodatkowania z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej w przypadku pracownika, który za styczeń 2022 otrzymał wynagrodzenia za pracę w kwocie 10 000 PLN znajdą Państwo poniżej:
 

Już dzisiaj zapraszamy Państwa na webinar Unit4 Teta z ekspertem prawa podatkowego, który odbędzie się 25. listopada br.
Więcej informacji podamy już wkrótce.

Pozdrawiamy
Zespół Unit4 Polska

Zapisz się i bądź na bieżąco