Przejdź do treści
Unit4 Polska otwiera okna na świat – współpraca z Oknoplast rozpoczęta

Unit4 Polska otwiera okna na świat – współpraca z Oknoplast rozpoczęta

Styczeń 29, 2015

Liderzy największych przedsiębiorstw są świadomi faktu, że podstawą firmy są ludzie. Dlatego tak istotną rolę w strukturze spółki odgrywa dział HR, odpowiedzialny za realizację polityki i strategii personalnej. Ważne jest jednak ciągłe doskonalenie procedur poprzez wprowadzanie nowoczesnych systemów informatycznych, które udoskonalają procesy biznesowe, a także elastycznie dostosowują się do rozwoju firmy. W ostatnim czasie taki kierunek wybrała firma Oknoplast, która jest pionierem innowacji w branży stolarki otworowej na rynkach Europy. Polska marka postanowiła usprawnić procesy HR-owe, wdrażając rozwiązania informatyczne TETA.

Oknoplast dba o jakość, nie tylko w kwestii produktów czy wykonywanych usług, ale także przywiązuje dużą wagę do rozwiązań, którymi się posługuje i dąży do ich usprawnienia. Dotychczasowy system informatyczny w miarę rozwoju narzędzi HR, przestał spełniać oczekiwania w zakresie mobilnej i przyjaznej obsługi spraw pracowniczych, zarówno jako narzędzie pracy pracowników działu personalnego, jak i dostępu do informacji przez wszystkich pracowników firmy.

By zwiększać efektywność działu strategii personalnej firma zdecydowała się na współpracę z UNIT4 Polska w zakresie implementacji systemu TETA HR oraz zintegrowanej z nim samoobsługowej platformy pracowniczej Teta Web. Wdrożenie rozwiązań Teta sprawi, że informacje będą zgromadzone w jednym miejscu, a każdy pracownik będzie miał dostęp do swojego profilu i zawartych w nim informacji związanych z urlopami czy delegacjami.

Firmie Oknoplast w szczególnym stopniu zależy na funkcjonalnościach z obszaru miękkiego HR-u, czyli tych, które wspomagają m.in. procesy rekrutacji, szkoleń, zarządzania rozwojem kompetencji pracownika, zarządzania celami (MBO) czy programami adaptacji. Niewątpliwą zaletą systemu TETA jest to, że istotne dla firmy informacje będą skoncentrowane w jednym miejscu. Jest to znaczne ułatwienie pracy dla całego działu HR” – mówi Ewa Szadzińska-Szczerba, Menadżer Projektu z UNIT4 Polska.

„Coraz więcej firm decyduje się na wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w swoich oddziałach HR. Zazwyczaj główne powody to chęć skrócenia czasu potrzebnego na zarządzanie obiegiem dokumentów, centralizacja informacji oraz wsparcie w rekrutacji, rozwoju, a także zarządzaniu zasobami ludzkimi”. – komentuje Marcin Bielak, Szef IT Grupy Oknoplast .

„Spodziewamy się zdecydowanej poprawy komfortu w dostępie do indywidulanych informacji  poprzez portal Web, który będzie upowszechniony dla wszystkich naszych pracowników Grupy.  Oznacza to dostęp zarówno do twardych danych kadrowo-płacowych, jak i miękkich, związanych z celami kwartalnymi, wymaganymi kompetencjami na stanowisku, czy zaplanowanym rozwojem kompetencji. Duże nadzieje wiążemy z usprawnieniem pracy naszych menedżerów, którzy będą mieli swój kokpit menedżerski, gdzie zostaną zgromadzone wszystkie personalne informacje niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi w ich zespołach. Program oczywiście nie wyręczy menedżerów z roli zarządzania i motywowania pracowników, ale na pewno będzie ich w tym wspomagał. Poza tym bardzo ważną korzyścią dla działu HR, będzie z jednej strony poprawa narzędzi pracy, co najczęściej jest niewidoczne dla organizacji, a z drugiej - więcej czasu na kolejne projekty rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi” – przekonuje Agnieszka Szczepaniak, Szef Personalny Grupy Oknoplast.

Zapisz się i bądź na bieżąco