Przejdź do treści
Ważna informacja dot. waloryzacji zasiłków w II kwartale 2021 r.

Ważna informacja dot. waloryzacji zasiłków w II kwartale 2021 r.

Marzec 29, 2021


Podczas naliczania świadczeń rehabilitacyjnych w II kwartale 2021 należy uwzględnić nowy wskaźnik waloryzacji, który wynosi 108,6%. 

Wysokość wskaźnika została ogłoszona przez Prezesa ZUS 15 lutego 2021 r. (Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2021 r.).

Warto przypomnieć, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji tylko w tych miesiącach, w których wskaźnik waloryzacji przekracza 100%, ponieważ intencją regulacji jest podwyższenie wysokości wymiaru świadczenia w zależności od zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego w kwartałach, w których wskaźnik jest mniejszy od 100% nie wykonuje się waloryzacji. Taka sytuacja ma np. miejsce od stycznia do marca bieżącego roku, ponieważ wskaźnik obowiązujący w I kwartale 2021 wyniósł 97%.

Jak wykonać waloryzację świadczenia rehabilitacyjnego?

  • Wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku obniżoną o składki ZUS finansowane przez pracownika.

  • Przemnożyć wyliczoną podstawę przez wskaźnik waloryzacji obowiązujący w danym kwartale.

  • Uwaga: Waloryzacja wykonywana jest wg wskaźnika obowiązującego w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego.

  • Wyliczyć przysługujący procent świadczenia rehabilitacyjnego (75%, 90% lub 100%).

  • Wyliczyć stawkę dzienną świadczenia, dzieląc podstawę otrzymaną w poprzednim kroku przez 30.

Informujemy, że waloryzację świadczenia rehabilitacyjnego mogą Państwo z łatwością wykonać w oprogramowaniu Teta HR.
Jest to bardzo proste. Wystarczy skorzystać z automatycznej funkcji waloryzacji podstaw, czyli włączyć parametr „Czy procent waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego przy wstawianiu absencji podpowiadany automatycznie?". 

Mają Państwo dodatkowe pytania?
Zapraszamy do kontaktu.
Zespół Unit4 Teta

Zapisz się i bądź na bieżąco