Przejdź do treści
Waloryzacji zasiłków w IV kwartale 2022 r

Ważna informacja dot. waloryzacji zasiłków w IV kwartale 2022 r

Wrzesień 7, 2022

Podczas naliczania świadczeń rehabilitacyjnych w IV kwartale 2022 należy uwzględnić nowy wskaźnik waloryzacji, który wynosi 102,7%. 

Wysokość wskaźnika została ogłoszona przez Prezesa ZUS w Monitorze Polskim dnia 22 sierpnia 2022 r. Poz. 816 (Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2022 r.)

Warto przypomnieć, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego podlega waloryzacji tylko w tych miesiącach, w których wskaźnik waloryzacji przekracza 100%, ponieważ intencją regulacji jest podwyższenie wysokości wymiaru świadczenia w zależności od zmiany przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlatego w kwartałach, w których wskaźnik jest mniejszy od 100% nie wykonuje się waloryzacji. Taka sytuacja ma np. miejsce od stycznia do marca bieżącego roku, ponieważ wskaźnik obowiązujący w I kwartale 2022 wyniósł 99,6%.

Data od

Wskaźnik (%)

IV kwartał 2022

102,7

III kwartał 2022

110,2

II kwartał 2022

108,9

I kwartał 2022

99,6

 

Jak wykonać waloryzację świadczenia rehabilitacyjnego?
  • Wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku obniżoną o składki ZUS finansowane przez pracownika.
  • Przemnożyć wyliczoną podstawę przez wskaźnik waloryzacji obowiązujący w danym kwartale.
  • Uwaga: Waloryzacja wykonywana jest wg wskaźnika obowiązującego w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu świadczenia rehabilitacyjnego.
  • Wyliczyć przysługujący procent świadczenia rehabilitacyjnego (75%, 90% lub 100%).
  • Wyliczyć stawkę dzienną świadczenia, dzieląc podstawę otrzymaną w poprzednim kroku przez 30.

Informujemy, że waloryzację świadczenia rehabilitacyjnego mogą Państwo z łatwością wykonać w oprogramowaniu Teta HR.

Jest to bardzo proste. Wystarczy skorzystać z automatycznej funkcji waloryzacji podstaw, czyli włączyć parametr „Czy procent waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego przy wstawianiu absencji podpowiadany automatycznie?".
Mają Państwo dodatkowe pytania?
Zapraszamy do kontaktu.

Zespół Unit4 Teta

Zapisz się i bądź na bieżąco