Przejdź do treści

Ważne zmiany w podatkach

Styczeń 21, 2022

7 stycznia 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które w znacznym stopniu zmienia sposób wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek.

Zmiany sposobu naliczania zaliczki podatkowej od przychodów ze stosunku pracy lub umów zlecenia, wymagają naliczania podatku wg 2 różnych algorytmów. Pierwszy algorytm wynika bezpośrednio z ustawy wprowadzającej zmiany projektu Polski Ład, drugi zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021.

Jeżeli zaliczka ustalona według przepisów z poprzedniego roku będzie niższa, niż zaliczka ustalona wg Polskiego Ładu, to z wynagrodzenia ma być pobrana mniejsza zaliczka. Jednocześnie różnica miedzy zaliczkami, będzie traktowana jako „rezerwa”, którą można doliczyć do zaliczki podatku w kolejnym miesiącu, w którym zaliczka podatku według Polskiego Ładu będzie niższa niż ta, ustalona na 31.12.2021 r., ale tylko w miesiącach, w których można stosować rozporządzenie.

Wyżej opisane zasady mają być stosowane dla pracowników i zleceniobiorców, których miesięczny przychód nie przekracza limitu 12 800 PLN. Limit ten będzie sprawdzany odrębnie dla przychodów ze stosunku pracy i przychodów z umów zleceń. Przy czym do przychodów z umowy o pracę wliczane są również zasiłki ZUS.
W przypadku umów zleceń do badania limitu nie są doliczane zasiłki wypłacane zleceniobiorcy.

Możliwością rezygnacji z powyższego sposobu przeliczania podatku na podstawie oświadczania zostały objęte osoby, które nie złożyły dokumentu PIT 2, co w praktyce oznacza wszystkich zleceniobiorców i tych pracowników, dla których nie jest stosowana 1/12 kwoty wynikającej z kwoty wolnej.

 


Inne artykuły na temat zmian prawnych obowiązujących od 1. stycznia 2022 roku znajdą Państwo w sekcji Aktualności.

Pozdrawiamy
Zespół Unit4 Teta
 

Zapisz się i bądź na bieżąco