Przejdź do treści
Zmiany na deklaracji podatkowej dla obcokrajowców – jesteśmy na nie gotowi!

Zmiany na deklaracji podatkowej dla obcokrajowców – jesteśmy na nie gotowi!

Luty 12, 2021

Według przepisów do końca lutego 2021r. (a w praktyce do 01 marca 2021) należy przesłać do Ministerstwa Finansów informację podatkową dla obcokrajowców, czyli IFT-1R za rok 2020.


Deklaracja IFT-1R to informacja o wysokości dochodu uzyskanego w Polsce przez osoby, które nie posiadają miejsca zamieszkania w Polsce i osiągają przychody na podstawie umów innych niż umowa o pracę.

Płatnicy, którzy zobowiązani są do wystawienia takiej informacji muszą wiedzieć, że wzór dokumentu uległ zmianie (wg. Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. 2020r. poz. 2432)).

Aktualna wersja dokumentu to IFT-1/IFT-1R(16) i ma ona zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1. stycznia 2020r. Nowy, aktualny wzór dokumentu jest dostępny w naszej aplikacji Teta.

Zmiany we wzorze IFT-1/IFT-1R dotyczą uszczegółowienia wiersza D.10, w którym wykazuje się przychody nierezydentów wymienione w art. 29-30a ustawy o pdof, uzyskane na terytorium Polski za pośrednictwem płatnika, jeżeli nie znajduje zastosowania umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli podatnik uzyska więcej niż jeden rodzaj przychodu, płatnik będzie miał możliwość wykazania odrębnie każdego rodzaju przychodu w poszczególnych pozycjach wiersza D10.

Szczegółowy opis funkcjonalności w oprogramowaniu Teta znajdziesz w dokumencie, pt. Opis zmian przepisowych w 2021 r.  opublikowanym na portalu TOK.

Zapisz się i bądź na bieżąco