Przejdź do treści
znaki zapytania_baner

Zmiany w dokumentach ZUS. Zobacz co nowego!

Maj 26, 2021

16 maja bieżącego roku weszło w życie rozporządzenie* zobowiązujące płatników składek do przekazywania informacji o kodzie wykonywanego zawodu na dokumentach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA.

Na dokumencie ZUS ZUA, czyli dokumencie zgłoszenia do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej, w polu 01 bloku X należy podać 6-znakowy kod zawodu osoby ubezpieczonej. Przykładowo podczas zgłaszania do ubezpieczeń nowego pracownika zatrudnionego na stanowisku sklasyfikowanym jako magazynier, należy podać kod: 432103. 

Kod wykonywanego zawodu należy podać również podczas zgłaszania osób do ubezpieczenia zdrowotnego na dokumencie ZUS ZZA, w tym przypadku kod podajemy w bloku V pole 02.

Listę kodów wykonywanego zawodu można znaleźć w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które dostępne jest pod tym linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1145.

Jak informuje ZUS, dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń wcześniej- przed 16 maja 2021, nie uzupełniamy informacji o kodzie zawodu, więc nie ma obowiązku korygowania zgłoszenia tylko po to, aby wykazać kod zawodu osoby zgłoszonej do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r.

Natomiast przy składaniu korekt i zmian na dokumentach zgłoszeniowych, wynikających z aktualizacji lub poprawek w danych adresowych ubezpieczonego, okresie ubezpieczenia lub rodzaju ubezpieczeń, podanie kodu zawodu jest wymagane nawet dla osób zgłoszonych do ubezpieczeń przed 16 maja.

Aktywnie reagujemy na zmiany, które zachodzą w polskim prawie, czego efektem są, m.in. usprawnienia w dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS.

  • W aplikacji Teta HR możecie Państwo skorzystać z takich ułatwień, jak:

  • Przekazywanie kodu zawodu w dokumencie ZUS ZUA.

  • Przekazywanie kodu zawodu w dokumencie ZUS ZZA.

  • Możliwość powiązania kodu wykonywanego zawodu z zajmowanym stanowiskiem.

  • Uwzględnienie kodu wykonywanego zawodu w procesie zatrudnienia w celu szybkiego zgłoszenia ubezpieczonego do ZUS.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo w dokumencie
Opis zmian przepisowych w 2021 r.  opublikowanym na portalu TOK.

Pozdrawiamy, 
Zespół Unit4 Polska


*Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/846). 

Zapisz się i bądź na bieżąco