Przejdź do treści

Zmiany w ZUS! Sprawdź, jakie ułatwienia wprowadziliśmy w Teta HR

Styczeń 15, 2021

Z dniem 1 stycznia 2021r. wszedł obowiązek informowania ZUS o każdej zawartej umowie o dzieło. Z tego powodu, przygotowaliśmy szereg zmian w systemie Teta HR, aby ułatwić Twoją pracę w tym zakresie. 

Oto co musisz wiedzieć na ten temat:

 1. Zgłaszającym jest płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło.
 2. Termin zgłoszenia to 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło.
 3. Umowy należy wykazać w nowym formularzu, przygotowanym przez ZUS, tj. RUD (zgłoszenie umowy o dzieło).
 4. Dla każdego wykonawcy umowy o dzieło należy złożyć oddzielny formularz RUD. 
 5. (W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.  

Należy zgłaszać każdą umowę z wyjątkiem: 

 • umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem,
 • umowy o dzieło, w ramach której wykonujący dzieło wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (chodzi tu o pracodawcę innego niż zlecający dzieło),
 • umów zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Aktywnie reagujemy na zmiany, które zachodzą w polskim prawie, czego efektem są, m.in. usprawnienia w zgłaszaniu umów o dzieło do ZUS.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy ułatwienia w naszej aplikacji Teta HR:

 • Nowy druk RUD.
 • Ewidencja informacji o wygenerowaniu RUD dla wskazanej umowy. 
 • Najważniejsze informacje dotyczące dokumentu RUD prezentowane są w Kartotece umów cywilno-prawnych.

Szczegółowy opis funkcjonalności znajdą Państwo w dokumencie Opis zmian przepisowych w 2021 r.  opublikowanym na portalu TOK.

Zespół Unit4 Polska

Zapisz się i bądź na bieżąco