Przejdź do treści

Kiedy firma jest za duża na outsourcing...

Wdrożenie systemu Teta HR w LG Electroncs Wrocław

Wyzwanie

Przeniesienie procesów kadrowo - płacowych z outsourcingu do wewnątrz firmy oraz automatyzacja rejestracji czasu pracy.

Korzyści wdrożenia systemu Teta HR

Oszczędność czasu pracy

ikona

Uproszczenie zarządzania pracownikami

ikona

Usprawnienie kontaktu z pracownikami

ikona

Dostosowanie systemu do potrzeb organizacji

ikona

Dostęp do danych w kilka sekund

ikona

Łatwe i szybkie raportowanie

ikona

W trakcie wdrożenia praktycznie wszystkie nasze potrzeby zostały zaspokojone. System jest na tyle elastyczny, że można wyciągnąć z niego bardzo wiele danych. Bezproblemowe stało się również raportowanie dla naszych inwestorów koreańskich. Wcześniej zbieranie danych zajmowało nam kilka dni, teraz codziennie o godzinie 7:15 możemy przesłać gotowy raport na temat absencji z dokładnym podziałem na ich rodzaje, ze stanem osobowym firmy.

Agnieszka Baszyńska

Kierownik działu Kadr i Płac LG Electronics Wrocław