Elastyczny system ERP dostosowany do potrzeb Twojej organizacji

Unit4 Polska dostarcza nowoczesne rozwiązania ERP zorientowane na potrzeby ludzi, które automatyzują bieżącą pracę i podnoszą efektywność całej organizacji. Wspomagają zarządzanie w przedsiębiorstwach z najważniejszych gałęzi gospodarki, takich jak handel, dystrybucja, usługi, ale też ich elastyczna struktura pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb organizacji z innych branż. 

Rozwiązanie klasy ERP i rozwiązania uzupełniające:

 • TETA ERP – zintegrowany pakiet oprogramowania do stacjonarnej obsługi procesów w organizacji.

 • TETA ME– prosta i ergonomiczna w obsłudze platforma pracownicza będąca uzupełnieniem pakietu TETA ERP.

 • TETA Mobile – obsługa procesów poprzez kolektory danych.

System TETA ERP dostępny jest w 2 dwóch modelach dostępu: klasycznym On-Premise oraz chmurowym SaaS. Dowiedź się, który warto wybrać

 

System jest wielojęzyczny, wielowalutowy, umożliwia pracę na wielu jednostkach miar oraz obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe. Świetnie sprawdza się zarówno w firmach i instytucjach, które mają jedną siedzibę, jak i w terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością użytkowników.

 

System jest w pełni skalowalny – budowa modułowa pozwala klientowi elastycznie dobrać te elementy funkcjonalne, które odpowiadają jego aktualnym potrzebom. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które ze sobą harmonijnie współpracują dzięki jednej bazie danych.

System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeby zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. TETA ERP to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

 

System klasy ERP - TETA ERP obejmuje funkcjonalnością kluczowe obszary zarządzania:

 • System przeznaczony jest do wspomagania nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce i magazynowaniu. Dzięki TETA ERP każdy menedżer do spraw logistyki jest w stanie monitorować i ulepszać wszystkie ogniwa w procesie dostaw. System pozwala skutecznie nadzorować przepływ towaru począwszy od zakupu poprzez magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucję, gospodarkę opakowaniami, aż po dostarczenie produktu do ostatecznego odbiorcy. Poprawia wydajność organizacji oraz zapewnia jej większą, ogólną rentowność, co powoduje, że obsługa klienta jest wzmocniona i bardziej spójna. Ze względu na dużą elastyczność i konfigurowalność może być wykorzystany przez średnie i duże firmy o dowolnym profilu działalności i strukturze.

 • System umożliwia rejestrację i kontrolę wszelkich możliwych zdarzeń gospodarczych związanych z majątkiem trwałym. Każda zaistniała operacja gospodarcza ma swoje odzwierciedlenie we wprowadzonych dokumentach oraz zmianie stanu wartości opisujących składnik majątku trwałego, począwszy od przyjęcia do użytkowania, poprzez ulepszania, likwidacje częściowe, zmiany miejsca użytkowania, aż do fizycznej likwidacji, sprzedaży lub przekazania. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie dwóch standardowych, odrębnych ewidencji: księgowej i podatkowej, a także dodatkowych, niezależnych ewidencji definiowanych w zależności od potrzeb firmy lub instytucji.

 • System gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. Docelowymi użytkownikami są osoby pracujące w działach HR, dyrektorzy personalni, przedstawiciele wyższej kadry menedżerskiej, specjaliści działów HR. Poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg dodatkowych narzędzi m.in. do obsługi umów cywilnoprawnych, BHP, kasy zapomogowo-pożyczkowej, rozliczania czasu pracy.

 • System wspomaga prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz mieszanych. Służy przede wszystkim do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, ewidencji podatkowej oraz zarządczej. Pozwala na kontrolowanie zobowiązań i należności wobec kontrahentów, automatyczne kojarzenia transakcji rozrachunkowych, generowanie monitów, a także wykonywanie przelewów i zestawień rozrachunkowych. Dodatkowo aplikacja Kasa wspomaga wprowadzanie, kojarzenie oraz dekretowanie dokumentów kasowych, zaś aplikacja Płatności Bankowe wspiera pełną, dwukierunkową wymianę danych z bankiem.

 • System wspomaga ewidencję i nadzorowanie procesów zarządzania produkcją, zapasami i zasobami przedsiębiorstwa. Dedykowany jest zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych o różnych typach produkcji (produkcja na magazyn, na zamówienie, montaż na zamówienie, produkcja jednostkowa konstruowana lub konfigurowana na zamówienie) jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową. W firmach o charakterze usługowym system z powodzeniem może wspomóc proces kalkulowania kosztów na podstawie list materiałowych dla usług, planowania potrzeb materiałowych, harmonogramowania prac jak i kontroli wykorzystania zasobów.

 • Unit4 Prevero to zintegrowana platforma do kontroli i zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa (CPM). Uniwersalne rozwiązanie do planowania finansowego, które można łatwo dostosować do potrzeb każdej organizacji. Dzięki Prevero zespoły podejmują lepsze, szybsze i bardziej trafne decyzje biznesowe, oparte na symulacjach "co jeśli" - przekształcając złożone dane w przejrzyste analizy, a w efekcie przekuwając plany i pomysły w działanie.


TETA ERP - najważniejsze korzyści

Z TETA ERP usprawnisz procesy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w firmie, a użytkownikami systemu. Dzięki wiarygodnym, dostarczonym terminowo i w odpowiedniej formie danym, przedsiębiorstwo możesz w szybki sposób reagować na zmianę warunków finansowych, preferencji odbiorców, czy też operacji w łańcuchu dostaw. TETA ERP to doskonałe narzędzie dla menedżerów, które umożliwia im podejmowanie szybkich i trafnych decyzji, co dla firmy oznacza przewagę nad konkurencją, redukcję kosztów, oszczędność czasu i wreszcie większą szansę na sukces.

Procesy logistyczno-produkcyjne pod kontrolą

System przeznaczony jest do wspomagania nawet najbardziej skomplikowanych procesów w logistyce i magazynowaniu. Dzięki TETA ERP każdy menedżer do spraw logistyki jest w stanie monitorować i ulepszać wszystkie ogniwa w procesie dostaw. System pozwala skutecznie nadzorować przepływ towaru począwszy od zakupu poprzez magazynowanie, zarządzanie zapasami, dystrybucję, gospodarkę opakowaniami, aż po dostarczenie produktu do ostatecznego odbiorcy. Poprawia wydajność organizacji oraz zapewnia jej większą, ogólną rentowność, co powoduje, że obsługa klienta jest wzmocniona i bardziej spójna. Ze względu na dużą elastyczność i konfigurowalność może być wykorzystany przez średnie i duże firmy o dowolnym profilu działalności i strukturze.

 

HR w interesie ERP

System gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. Docelowymi użytkownikami są osoby pracujące w działach HR, dyrektorzy personalni, przedstawiciele kadry menedżerskiej, specjaliści działów HR. Poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również możliwość uruchomienia portalu samoobsługowego.

Pełne bezpieczeństwo finansów

System wspomaga prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych w oparciu o indywidualne plany kont dla jednostek produkcyjnych, handlowych, budowlanych, projektowych oraz mieszanych. Służy przede wszystkim do prowadzenia ksiąg rachunkowych w rozumieniu odpowiednich ustaw i rozporządzeń, ewidencji podatkowej oraz zarządczej. Pozwala na kontrolowanie zobowiązań i należności wobec kontrahentów, automatyczne kojarzenia transakcji rozrachunkowych, generowanie monitów, a także wykonywanie przelewów i zestawień rozrachunkowych. Dodatkowo aplikacja Kasa wspomaga wprowadzanie, kojarzenie oraz dekretowanie dokumentów kasowych, zaś aplikacja Płatności Bankowe wspiera pełną, dwukierunkową wymianę danych z bankiem. Aplikacja wspiera również wymagane przepisami prawa: Jednolity Plik Kontrolny, e-sprawozdania oraz Split Payment, czynnego podatnika VAT i Białą Listę rachunków bankowych.

Automatyzacja i monitorowanie procesów biznesowych

System oferuje zestaw predefiniowanych diagramów Workflow ułatwiających przepływ pracy, gotowych do wykorzystania przez użytkowników. Administrator systemu TETA ERP może definiować diagramy dopasowane do specyficznych potrzeb biznesowych firmy, korzystając z łatwego w użyciu edytora diagramów WorkFlow. Wysyłanie wiadomości e-mail i sms może być wywoływane automatycznie, poprzez różne zdarzenia w aplikacji. W ten sposób system zapewnia monitorowanie procesów biznesowych, bez konieczności manualnego przeglądania danych w systemie i przekazywanie informacji do osób zainteresowanych. Dzięki diagramom opartym o zdarzenia cykliczne możliwa jest automatyzacja powtarzalnych procesów związanych z okresowym przetwarzaniem danych lub generowaniem raportów.

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „Korzyści z wdrożonego rozwiązania odnoszą użytkownicy bezpośredni, kierownicy danych obszarów, ale też udziałowcy firmy”

  Product Manager w IPPL odpowiedzialny za produkcję

  Pobierz case study!

 • „System TETA ERP daje niemal nieograniczone możliwości dostosowania procesów do własnych potrzeb”

  Kierownik Działu IT w SOT

  Pobierz Case Study z zastosowania TETA ERP w SOT

 • „Wiele zmian, modyfikacji i usprawnień pracownicy Działu IT dokonują sami, a jeśli wymaga to pracy konsultantów czy programistów firmy UNIT4 Polska to jest to realizowane sprawnie, bez większych kosztów,co w dzisiejszych czasach na rynku systemów ERP jest bardzo ważne i bardzo rzadko spotykane”

  IT Manager w Invena S.A.

  Pobierz case study z wdrożenia TETA ERP w INVENA S.A.

 • „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów zrealizowanego wdrożenia. Poszukiwaliśmy nowoczesnego, ergonomicznego, łatwego w administrowaniu rozwiązania. I takie rozwiązanie wypracowaliśmy wspólnie z firmą Unit4 Polska.”

  Szef IT, koordynujący wdrożenie ze strony Grene Sp. z o.o

 • "Nasze dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż system TETA ERP pozwolił zwiększyć efektywność obsługi i zautomatyzowanie wielu prac wykonywanych w naszej firmie co pozytywnie wpływa na wzrost zaufania do firmy ze strony klientów i partnerów na rynku."

  Wiceprezes Zarządu Merida Polska sp. z o.o.

Mobile wspiera system TETA ERP

Pokaż Ukryj

Aplikacja wykorzystuje mobilną platformę Windows Mobile od wersji 6.0, co umożliwia uruchomienie jej na większości urządzeniach zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych. Przeznaczona jest dla pracowników działu logistyki magazynowania. Umożliwia stały dostęp do aktualnych stanów magazynowych, lepszy nadzór na właściwą pracą personelu magazynowego, a także jest doskonałym narzędziem do śledzenia przepływu surowców i towarów. Aplikacja zintegrowana jest on-line z pakietem TETA ERP, z którym komunikuje się w zakresie wymiany danych.

Przekrój możliwości dla menedżerów i pracowników

 • Przyspieszenie operacji magazynowych
 • Zwiększenie wiarygodności danych wprowadzanych do systemu i zmniejszenie ilości pomyłek
 • Łatwość identyfikowania towarów dzięki etykietom
 • Automatyczna weryfikacja danych
 • Zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu przez pracownika 
 • Szybka weryfikacja stanów magazynowych i wskazania przez system lokalizacji, na jakiej są dane towary 
 • Zawsze pełen wgląd w realizację dokumentów powiązanych (zamówień) na podstawie zaewidencjonowanych danych
 • Szybka weryfikacja czasów pracy nad danym dokumentem dzięki automatycznemu przypisywaniu daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia
 • Automatyczne przekazywanie danych do pozostałych komórek np. księgowości i możliwość przeprowadzenia dalszych procesów – księgowania dokumentów

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na dostarczaniu przyjaznych rozwiązań, precyzyjnie dostosowanych do potrzeb firm. Jeśli szukasz oprogramowania na miarę swojej organizacji, niezależnie od wielkości firmy, czy stopnia rozproszenia jej struktury, nasze oprogramowanie spełni Twoje oczekiwania. Specjalizujemy się w oferowaniu wsparcia firmom z najważniejszych sektorów gospodarki. Posiadamy najdłuższe doświadczenie dostawcy rozwiązań ERP na polskim rynku i największą wiedzę z zakresu wdrażania systemów.  Możesz mieć pewność, że uzyskasz fachowe wsparcie w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.