Korzyści z modelu dostępu do TETA HR - Outsourcing kadr i płac

Zredukuj koszty zakupu i utrzymania zasobów 

 

Ustal priorytety działań HR

Zapewnij odpowiednie bezpieczeństwo danych

Dbaj o jakość

Usługi HR

 • Usługi HR, w tym naliczanie wynagrodzeń i/lub administracji kadrowej realizowane są na markowym systemie TETA HR. W jej ramach oferujemy również dostęp do systemu w zakresie raportowania, dostępu do wszystkich, zawartych w systemie danych oraz realizowania procesów będących przedmiotem współpracy.  Jest to kompleksowe rozwiązanie dla Klientów ceniących sobie wysoką jakość usług i  narzędzi oraz doświadczenie i wiedzę specjalistów. 

 • Administracja kadrowa. Gwarantujemy dokładność wprowadzania, uzupełniania danych oraz sprawdzanie ich poprawności. Wszelkie modyfikacje zawierają datę zmiany, co umożliwia odtworzenie stanu na dany dzień. Osobne części aplikacji ewidencjonują informacje o wykształceniu, zdobytych kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach, miejscach pracy, nagrodach i karach każdego pracownika oraz ścieżkę awansu.

  Naliczanie wynagrodzeń. Naliczamy wynagrodzenia z tytułu dowolnych rodzajów umów, respektując przy tym wszystkie obowiązujące przepisy - rozporządzenia Kodeksu Pracy, ustawy podatkowej oraz ustawy o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych. Duża elastyczność systemu pozwala dowolnie rozliczać składniki płacowe, wynikające z wewnętrznych przepisów obowiązujących w Państwa firmie.

 • Usługa w zakresie outsourcingu kadrowo-płacowego realizowana jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów Unit4 Polska na systemie TETA HR. Dzięki niemu mogą Państwo m.in.

  • Na bieżąco kontrolować status prac. Nie ma także konieczności ponoszenia kosztów personalnych oraz systemowych, nierzadko sięgających nawet setek tysięcy złotych. System jest stale aktualizowany i dostosowywany do zmian w polskim Prawie Pracy.
  • Otrzymywać wiele przydatnych i spersonalizowanych raportów, dzięki czemu system staje się także doskonałym narzędziem analitycznym.
  • Kontrolować i weryfikować efekty pracy wszystkich systemów oraz specjalistów Unit4 Polska

Outsourcing kadr i płac- kluczowe korzyści

Wybierając model outsourcingu usług naliczania wynagrodzeń i administracji kadrowej TETA  uzyskujesz korzyści w obszarze kosztów, orientacji na cele biznesowe działu HR, bezpieczeństwa i jakości.

Redukcja kosztów

Oferujemy w pełni przewidywalne koszty obsługi outourcingowej, przy jednoczesnej redukcji kosztów:

 • Inwestycji związanej z zakupem licencji oprogramowania HR

 • Infrastruktury IT konieczną do zainstalowania, utrzymania oprogramowania HR
 • Zakupu i utrzymaniem bazy danych
 • Utrzymania i administrowaniem oprogramowaniem HR
 • Ograniczenie kosztów związanych z zapewnieniem miejsca pracy i wyposażenia specjalistów i administratorów.

Ustal priorytety działań HR

 • Umożliwiamy skupienia się działów HR na realizacji celów strategicznych

 • Przekaż odpowiedzialność za prawidłowe naliczenia wynagrodzeń oraz sprawozdawczość wobec instytucji (ZUS, US, PIP, etc.) do UNIT4

 • Umożliwiamy automatyzacji obiegów dokumentów i procesów akceptacji (workflow) w przypadku wyboru TETA ME
 • Udostępniamy wskazane dane i raporty zawartych w systemie specjalistom HR
 • Redukujemy koszty związane z zapewnieniem ciągłości obsługi procesów kadrowych i płacowych (absencje urlopowe, chorobowe, urlopy, urlopy macierzyńskie, etc.)

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Odpowiednia polityka bezpieczeństwa informacji i danych posiada kluczowe znaczenia. UNIT4 Polska, bazując na długoletnim doświadczeniu, wiedzy i kompetencjach w tym zakresie, oferuje rozwiązanie wysokiej jakości i bezpieczne.

 • Zapewniamy bezpieczeństwo danych

 • Redukujemy koszty wykonywania backup’ów

 • Redukujemy koszty zabezpieczeń środowiska sprzętowego i systemowego.

Dbaj o jakość

Nasi Klienci obsługiwani są przez starannie dobranych konsultantów i specjalistów, dysponujących wiedzą, doświadczeniem i permanentnie rozwijających się na szkoleniach, kursach i na bazie doświadczenia wynikającego ze współpracy z podmiotami o zróżnicowanej specyfice, wielkości i stopniu skomplikowania.

 • Optymalizujemy koszty związanych z szkoleniami specjalistów i administratorów;

 • Udostępniamy pracy na zawsze aktualnych wersjach Oprogramowania HR, bez ponoszenia dodatkowych kosztów

 • Zapewniamy wysoką jakości procesów opartych o uzgodnione wskaźniki KPI

Najwyższa jakość usług

Usługi payroll świadczy doświadczony Pion BPO Unit4 Polska, złożony z wysokiej klasy specjalistów w zakresie Business Process Outsourcing, który wcześniej wyodrębniony był jako osobna spółka UNIT4 Business Solutions, a początkowo funkcjonował pod nazwą TETA HR CENTER.

Aktualnie z usług Unit4 Polska w zakresie outsourcingu kadrowo–płacowego korzystają firmy zatrudniające w sumie ponad 20 000 osób. Wśród  naszych klientów znajdują się organizacje z różnych sektorów i branż m.in. instytucje o profilu bankowym, produkcyjnym, handlowym i usługowym. Obsługa tak odmiennych podmiotów pozwoliła nam na zdobycie wiedzy o specyficznych potrzebach, unikalnych składnikach płacowych i systemach wynagrodzeń. Nasza praktyka pokazuje, że jesteśmy w stanie efektywnie i elastycznie obsługiwać firmy bez względu na ich wielkość czy specyficzne warunki wewnętrzne.