Oprogramowanie dla nowoczesnej uczelni

Finanse pod kontrolą
Zyskaj pełną kontrolę nad budżetem wynagrodzeń, szkoleń i innymi kosztami zatrudnienia

Sprawna obsługa pracowników i studentów
Sprawdź, jak łatwo uprościsz  i uporządkujesz procesy wewnętrzne związane z obsługą pracowników i studentów

Dane od ręki
Zwiększ dostępność danych oraz ich przepływ dzięki elektronicznemu obiegu dokumentów

Uproszczone zarządzanie projektami
Oszczędzaj czas z mechanizmami wspierającymi planowanie, kontrolę i realizację projektów

System dopasowany do potrzeb uczelni

 

Unit4 Polska dostarcza nowoczesne, elastyczne i bezpieczne systemy wspierające najważniejsze procesy uczelni, które pozwalają jej się skupić na kontynowaniu rozwoju oraz wypełnianiu statutowych zadań na najwyższym możliwym poziomie. System TETA EDU to pakiet 4-tej generacji powstały z adaptacji TETA ERP do wymogów uczelni. System kompleksowo wspomaga procesy uczelni w obszarach takich jak finanse, HR, majątek trwały, controlling oraz wymiana informacji. Optymalizuje procesy i wpływa pozytywnie na wydajność pracowników. 

 

Efektywne zarządzanie finansami i budżetem

Pokaż Ukryj

TETA EDU oferuje pakiet funkcjonalności wspierających obszar finansów i budżetu. Wbudowane mechanizmy kontrolne uniemożliwiają ponoszenie kosztów przepraczających plan wydatków. W połączeniu Prevero system stanowi doskonałe wsparcie dla utrzymania dyscypliny finansowej każdej placówki. Platforma internetowa TETA ME wpiera pracowników uczelni podczas rozliczania kosztów wyjazdów służbowych, co znacznie przyspiesza procedurę rozliczenia.    

 

TETA EDU- czym jest?

 

TETA EDU to oprogramowanie dla uczelni ułatwiające między innymi: obsługę sfery budżetowej, controling, sprawniejsze zarządzanie płatnościami, sporządzanie sprawozdań, zestawień wakatów, naliczanie list płac czy rozliczanie wynagrodzeń i podatków.

 

Ponadto zawiera aplikacje wspomagające zarządzanie personelem (miękkie i twarde - kadry, płace, rekrutacja, oceny, szkolenia), logistyką czy projektami oraz szeroki wachlarz funkcjonalności dedykowanych, takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich czy ewidencja oraz rozliczanie absencji akademickich.

Sprawna obsługa pracowników i studentów

Pokaż Ukryj

System pozwala na usprawnienie procesów administracyjnych związanych z obsługą pracowników oraz studentów.

Kompleksowo wspiera obszary takie jak naliczanie wynagrodzeń, weryfikację składników płacowych, czy prowadzenie sprawdozdań z wakatów. Szereg funkcjonalności dedykowanych umożliwia obsługę procesów wynikających ze specyfiki uczelni, takich jak ewidencja stopnia i tytułów naukowych, obsługa rozrachunków ze studentami, czy automatyczne naliczanie wymiarów urlopów dla nauczycieli akademickich.

Platforma internetowa TETA ME w pełni zintegrowana z TETA EDU, umożliwia pracownikom udział w wielu procesach. Samodzielne wnioskowanie o urlopy oraz rozliczenia wyjazdy służbowe, minimalizują nakład pracy na  obsługę wymaganych dokumentów. Pracownicy uczelni oraz kierownicy jednostek uczestniczą w procesach wnioskowania i akceptacji dokumentów dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w organizacji. Rozwój talentów w uczelni wspierany jest poprzez takie rozwiązania systemowe, jak arkusze ocen, tablica ogłoszeń rekrutacyjnych i tablica ofert szkoleniowych, na które pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie.

Kluczowe korzyści z systemu TETA EDU

 • Kluczowe korzyści z systemu TETA EDU

  • Uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych w obszarze gospodarki własnej 
  • Pełna kontrola płynności finansowej
  • Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych
  • Racjonalizacja obiegu informacji oraz danych wprowadzanych do systemu
  • Znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji 
  • Możliwość szerokiego przetwarzania informacji pozyskanych z rozrachunków ze studentami
  • Zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów elektronicznym
  • Tworzenie gotowych zestawień dla Instytucji Finansujących
  • Kontrola dostępnych środków na wszystkich etapach wprowadzania dokumentów
  • Zwiększenie jakości danych służących do podejmowania decyzji 
  • Łatwość prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
  • Uzyskanie bieżącej informacji o stanie płatności studentów (on-line)
  • Duża elastyczność w zakresie tworzenia własnych metod rozliczania kosztów pośrednich
  • Uproszczenie i ograniczenie procesów związanych z obsługą kasową pracowników
  • Automatyzacja procesów związanych z naliczaniem wynagrodzeń
  • Rejestracja zdarzeń gospodarczych na wszystkie źródła finansowania

   


Łatwy dostęp do danych i szybki przepływ informacji

Pokaż Ukryj

Dzięki wbudowanym mechanizmom integracji TETA EDU łączy się systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi uczelni tworząc jedną, wielowymiarową bazę danych. Umożliwia uproszczenie skomplikowanych procesów w złożonej strukturze organizacyjnej jaką jest uczelnia. Dane wprowadzane są jednokrotnie, co powoduje znaczne oszczędności czasu i wpływa na jakość wykonywanej pracy.

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

Na wdrożenie produktów Unit4 dla szkół wyższych zdecydowało się już ponad 400 instytucji edukacyjnych na całym świecie

 • "GUMed podchodził do wdrożenia aż trzy razy, dopiero współpraca z doświadczonym dostawcą Unit4 Polska zakończyła się sukcesem."

  Kwestor, Gdański Uniwersytet Medyczny

 • „System TETA EDU wspomaga procesy gospodarcze występujące w działalności Politechniki Wrocławskiej w obszarach: kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym, ewidencji majątku, logistyki, kontrolingu.”

  Dyrektor Działu Informatyzacji

 • „Unit4 Polska możemy polecić jako doświadczonego i sprawdzonego partnera w zakresie wdrażania systemów TETA EDU oraz dostosowywania go do specyficznych potrzeb uczelni wyższych.”

  Dyrektor ds. Informatycznych

 • „Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. W murach Uczelni zdobywa wykształcenie ponad 8500 studentów na 6 wydziałach, a o wysoki poziom kształcenia dba ponad 1200 pracowników. Firmę Unit4 Polska możemy polecić jako doświadczonego i sprawdzonego partnera w zakresie wdrażania systemów wspomagających zarządzanie uczelnią.”

  Prorektor ds. Rozwoju

Zarządzanie projektami

Pokaż Ukryj

TETA EDU usprawnia zarządzanie projektami uczelni wyższych włączając w to kontrolę budżetów na dane przedsięwzięcie oraz weryfikację podziału zadań. System umożliwia wprowadzenie centralnej ewidencji projektów, co umożliwia szybki wgląd w informacje o bieżącym stanie wykorzystania środków w projektach. Dzięki aplikacji webowej, która uzupełnia pakiet TETA EDU, kierownicy poszczególnych projektów uzyskują łatwy wgląd do szczegółowych informacji, takich jak  stan środków, źródła finansowania, czy przyznane limity w projektach. 

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.