Standaryzacja procesów​

Zyskaj przejrzystość procesów w firmie dzięki zintegrowanemu systemowi wdrożonemu w całym przedsiębiorstwie.  

Automatyzacja pracy

Oszczędzaj czas i zasoby dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności wykonywanych dotąd manualnie. 

 

Proste rozliczenia marży i prowizji

Rozliczaj automatycznie marże i prowizje już w momencie wprowadzania dokumentu do systemu.   

Elastyczna obsługa polityki cenowej

Zwiększaj zyski dzięki elastycznej obsłudze polityki cenowo-opustowej. 

Rozwiązania stworzone dla handlu i dystrybucji

System TETA HR i TETA ERP ułatwia obsługę kluczowych procesów w firmach handlowych i dystrybucyjnych. Wdrożenie systemu to korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki systemowi staną się mniej uciążliwe. Oferujemy możliwość dostępu do systemu dla wszystkich pracowników, z poziomu prostej i ergonomicznej w obsłudze samoobsługowej platformy TETA ME oraz mobilnych aplikacji biznesowych TETA Mobile.

System dopasowany do Twoich potrzeb

Pokaż Ukryj

Rozwijaj swoją firmę z systemem, który dostosowuje się do Twoich potrzeb i pozwala osiągnąć szereg korzyści biznesowych. 
TETA ERP to zintegrowany system informatyczny, który wspomaga zarządzanie najważniejszymi procesami i zasobami w firmie, jak finanse, logistyka czy personel. 
Oprogramowanie jest elastyczne, to znaczy, że każde przedsiębiorstwo może wybrać potrzebne elementy systemu i aplikacje oraz dostosować je do swoich potrzeb. TETA ERP pozwala optymalizować procesy i automatyzować zadania pracowników, wpływając tym samym na ich efektywność.  

 

Kluczowe korzyści z rozwiązań TETA

 • Sprawne zarządzanie rozległą siecią sprzedaży oraz zwiększenie wydajności przetwarzania ogromnej ilości danych

   

 • Sprawne zarządzanie warunkami handlowymi dzięki wykorzystaniu rozbudowanych mechanizmów definiowania cenników i tabel rabatowych

   

 • Sprawne i szybkie rozliczanie przedstawicieli handlowych na podstawie realizacji sprzedaży

 • Uproszczenie procedur rozliczeniowych w firmie oraz obniżenie kosztów obsługi i oszczędności czasowe dzięki wdrożeniu e-faktury

 • Profesjonalna obsługa pracowników w firmach o złożonych strukturach

  System TETA HR wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspiera organizacje z sektora handlu w zakresie obsługi pracowników centrali i placówek firmy. W przeglądarkowej aplikacji TETA ME menedżerowie planują grafiki dla pracowników placówki oraz rozliczają pracę, wnioskują o zatrudnienie nowej osoby oraz  wyznaczają premie dla podwładnych na podstawie wyników sprzedaży. Informacje z platformy internetowej przekazywane są elektronicznie bezpośrednio do TETA HR, usprawniając komunikację między placówkami a centralą, przyspieszając obsługę pracowników, w takich procesach jak rekrutacja i zatrudnienie oraz naliczanie wynagrodzeń.

 • Samoobsługa pracownicza

  Platforma internetowa TETA ME w pełni zintegrowana z TETA HR, umożliwia wszystkim pracownikom firmy udział w procesach. Samodzielne wnioskowanie o urlopy oraz rozliczenia wyjazdy służbowe, minimalizując nakład pracy na  obsługę wymaganych dokumentów i przyspieszają procesy. Dzięki zastosowaniu elektronicznego obiegu dokumentów pracownicy zyskują dostęp do aktualnych informacji o stanie wykorzystania urlopu, przyznanej zaliczce na wyjazd służbowy, kwocie należnej z tytułu zrealizowanej delegacji oraz statusach innych wniosków złożonych na platformie pracowniczej. 


Efektywne zarządzanie finansami i budżetem

Pokaż Ukryj

TETA ERP to pakiet funkcjonalności, które znacząco wspierają zarządzanie budżetem i finansami – tak ważne w każdym przedsiębiorstwie z branży handlu i dystrybucji. System pozwala na szybką analizę należności i zobowiązań, sprawne zarządzanie płatnościami czy identyfikowanie zbędnych wydatków. Wspiera także procesy windykacyjne. 

 

 

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „System TETA ERP daje niemal nieograniczone możliwości dostosowania procesów do własnych potrzeb”

  Kierownik Działu IT w SOT

  Pobierz Case Study z zastosowania TETA ERP w SOT

 • „Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów zrealizowanego wdrożenia. Poszukiwaliśmy nowoczesnego, ergonomicznego, łatwego w administrowaniu rozwiązania. I takie rozwiązanie wypracowaliśmy wspólnie z firmą Unit4 Polska.”

  Szef IT, koordynujący wdrożenie ze strony Grene Sp. z o.o

Wspieraj potencjał swoich pracowników

Pokaż Ukryj

System TETA HR pozwala na automatyzację powtarzalnych czynności wykonywanych dotąd manualnie. System TETA posiada mechanizmy ułatwiające naliczanie płac, premii i rozliczanie celów pracowników administracyjnych, ale też sprzedawców czy przedstawicieli handlowych. Oszczędza to czas pracowników i sprawia, że mogą oni zająć się zadaniami kluczowymi z punktu widzenia firmy. Wykluczenie monotonnych czynności zastąpienie ich ambitnymi zadaniami wpływa na poprawę motywacji pracowników.

Internetowa platforma TETA ME wpiera obszar rozwój talentów w firmie dzięki takim  rozwiązaniom, jak arkusze ocen, tablica wewnętrznych ogłoszeń rekrutacyjnych i tablica ofert szkoleniowych, na które pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie.

 

TETA ERP: Sprawdź rozwiązanie
TETA HR: Sprawdź rozwiązanie
Kompleksowa obsługa procesu sprzedaży-Elektroniczny obieg dokumentów-Kontrola kosztów transportu-Obsługa magazynowa-Dokumentowanie transakcji-Rozliczanie marż i premii

Prosta obsługa HR

Pokaż Ukryj

Ludzie to jeden z najważniejszych zasobów w każdej organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi jest przy tym jednym z najbardziej skomplikowanych i czasochłonnych procesów. System informatyczny TETA HR wspiera menadżerów i działy HR, dając narzędzia optymalizujące najważniejsze obszary związane z personelem. Przy wsparciu elektronicznego obiegu dokumentów procesy inicjowane są przez osoby odpowiedzialne poprzez złożenie wniosku,  poprzez weryfikację i zatwierdzenie, a kończą się automatycznym zapisaniem danych do ewidencji pracowników. Digitalizacja procedur w całej firmie zapewnia uproszczenie obsługi spraw pracowniczych. 

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.