Obsługa HR holdingów medycznych 

 

Skoncentrowani na potrzebach pracowników 

 

Sprawne zarządzanie wynagrodzeniami 

Kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi 

To Ty określasz jaki ma być Twój system

 

Pozwól organizacji na rozwój dzięki systemowi, który kompleksowo wspiera procesy biznesowe oraz jest dostosowany do potrzeb jednostki.

 

System TETA ERP i TETA HR to zintegrowane rozwiązania wspomagające zarządzanie zasobami oraz procesami przydatne w każdej instytucji publicznej. Otwarta struktura systemu umożliwia elastyczne definiowanie procesów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych oraz dostosowanie do specyficznej nomenklatury w jednostkach budżetowych. System TETA ERP wspiera instytucje  w kluczowych obszarach takich jak Płace, Kadry, Finanse i Majątek Trwały, Controlling. TETA HR pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami HR. Umożliwia znaczne przyspieszenie czynności administracyjnych wpływających na jakość wykonywanych usług, a także pozwala na realne oszczędności i tym samym zwiększenie produktywności w instytucjach publicznych 

Skoncentrowani na potrzebach pracowników placówek medycznych

Pokaż Ukryj

Platforma internetowa TETA ME w pełni zintegrowana z TETA HR, umożliwia pracownikom udział w wielu procesach. Samodzielne wnioskowanie o urlopy oraz rozliczenia wyjazdy służbowe, minimalizują nakład pracy na  obsługę wymaganych dokumentów. Menedżerowi uczestniczą w procesach wnioskowania i akceptacji dokumentów dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w organizacji, mogą również planować pracę swoich zespołów oraz wnioskować o premie dla podwładnych. Dzięki dostępowi on-line do najważniejszych danych pracownicy mogą samodzielnie sprawdzać aktualne informacje o stanie urlopu, rozliczeniu podatków lub możliwościach rozwoju.

Sprawdź rozwiązanie
TETA HR: Zarządzanie kadrami- Płace-Karty pracy- Dekretacja wynagrodzeń i potrąceń- BHP-Szkolenia-Rekrutacja

Standaryzacja naliczania i rozliczania wynagrodzeń

Pokaż Ukryj

Standaryzacja naliczania i rozliczania wynagrodzeń w TETA HR minimalizuje nakłady poniesione na wykonywanie okresowych działań takie jak naliczenie list płac, przelewy wynagrodzeń oraz ich dekretacja. Procesy te zasilane są danymi z wielu źródeł, takich jak ewidencja kadrowa, ewidencja nieobecności, bilans rozliczenia czasu pracy oraz zatwierdzone wnioski premiowe pracowników. Automatyzacja we wprowadzaniu informacji koniecznych do naliczenia wynagrodzeń minimalizuje błędy podczas naliczania wypłat i skraca czas poświęcany na wykonywanie powtarzalnych zadań.

Wspieramy czołowe placówki medyczne w Polsce

  • Nasze dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż system TETA HR pozwala zwiększyć efektywność obsługi i zautomatyzowanie wielu procesów obsługi pracowniczej.

    Dyrektor ds. Personalnych Medicover SP. z o.o.

Kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Pokaż Ukryj

System TETA HR wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspierają firmy medyczne na wielu etapach zarządzania zasobami ludzkimi. Za pomocą platformy internetowej odbywa się planowanie grafików, wnioskowanie o urlopy pracownicze oraz przydzielanie i akceptacja premii. W TETA ME inicjowane są procesy poszukiwania i rozwoju talentów w jednostkach firmy, poprzez wnioski o rekrutację, zatrudnienie oraz zgłoszenia potrzeb szkoleniowych. Informacje z platformy internetowej przekazywane są bezpośrednio do systemu TETA HR, digitalizując standardowe procesy zarządzania zasobami ludzkimi, takie jak zatrudnienie pracownika, naliczanie wynagrodzeń, planowanie i organizacja szkoleń.

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.