Program do zarządzania zasobami ludzkimi

Kompleksowa obsługa pracowników produkcji

Automatyzacja pracy użytkowników

System dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa

Platforma menedżerska dla kierowników i brygadzistów

System dopasowany do przedsiębiorstw produkcyjnych

 

TETA HR to wszechstronne narzędzie, gwarantujące niezwykle szeroką funkcjonalność oraz stabilne i przyjazne użytkownikowi działanie. System zarządzania zasobami ludzkimi dedykowany jest dla firm i instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. twardego jak i miękkiego HR.

 

Zarządzanie pracownikami produkcji na najwyższym poziomie

Pokaż Ukryj

System TETA HR wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspiera firmy produkcyjne na każdym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi. Korzystając z platformy kierownicy wnioskują o zatrudnienie osoby o wskazanych kwalifikacjach, a dział kadr przeprowadzi rekrutację według wskazanych wymagań w systemie. TETA HR ułatwia realizację standardowych funkcji realizowanych przez działy zasobów ludzkich i BHP, takich jak prowadzenie kartotek pracowników, ewidencję wydanej odzieży ochronnej,  generowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika, naliczanie wynagrodzeń oraz elektroniczną komunikację z instytucjami państwowymi.

Kluczowe korzyści z systemu TETA HR

 • Uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych w obszarze zasobów ludzkich
 • Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych
 • Znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji
 • Zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów elektronicznym
 • Tworzenie gotowych zestawień i komunikacja elektroniczna z instytucjami
 • Zwiększenie jakości danych służących do podejmowania decyzji
 • Duża elastyczność w zakresie tworzenia własnych metod rozliczania kosztów wynagrodzeń
 • Uproszczenie i ograniczenie procesów związanych z bieżąca obsługą pracowników

 

Szybka i efektywna praca dzięki automatyzacji

Pokaż Ukryj

TETA HR standaryzuje i ułatwia pracę działów kadr, płac, sekcji rozwoju i BHP oraz brygadzistów i kierowników. Automatyczne informacje kierowane do użytkowników systemu, komunikują o istotnych terminach, dotyczących okresu ważności szkoleń, badań okresowych i kończących się umowach o pracę oraz o nieprawidłowościach harmonogramu. Wynagrodzenia naliczane są na podstawie kart pracy, co zapewnia automatyczną dekretację kosztów pracy. Specjaliści wspomagani przez system TETA HR koncentrują się na realizacji istotnych działań operacyjnych, zamiast tracić czas na samodzielne analizowanie i opracowanie danych.

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • ,,Nasze dotychczasowe doświadczenia utwierdzają nas w przekonaniu, iż system TETA HR pozwala zwiększyć efektywność obsługi i zautomatyzowanie wielu procesów obsługi pracowniczej. Sprawna obsługa spraw kadrowych i skrócenie czasu obsługi pracowników wpływa pozytywnie na zadowolenie pracowników i wzrost zaufania do naszej firmy, jako pracodawcy."

  Kierownik ds. Administracji Personalnej, Schneider Electric

 • "System TETA HR jest na tyle elastyczny, że można wyciągnąć z niego bardzo wiele danych, bezproblemowe stało się również raportowanie."

  Kierownik Działu Kadr i Płac, LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.

  Pobierz przypadek wdrożenia TETA HR w firmie LG Electronics

 • „O wyborze rozwiązania TETA HR zdecydowało przede wszystkim doświadczenie firmy w dziedzinie narzędzi wspomagających zarządzanie zasobami ludzkimi, ich funkcjonalność, nowoczesność oraz dostosowanie oprogramowania do potrzeb naszego działu personalnego.”

  Dyrektor ds. HR, Dębica S.A.

 • "Rozbudowane narzędzia TETA HR umożliwiają przygotowanie szeregu statystyk i zestawień, co przekłada się na zwiększenie efektywności zarządzania przez naszych menadżerów. To także przyspiesza i automatyzuje procesy kadrowo - płacowe w firmie, co znacząco odciąża nasz dział HR. W oparciu o Workflow TETA HR dokumenty są przekazywane od jednej osoby do następnej według odpowiednich procedur zarządczych."

  HR Manager w IS-Polska Sp. z o.o.

Elastyczne rozwiązanie przyjazne dla użytkownika

Pokaż Ukryj

Uwzględniając różnorodności branż firm produkcyjnych, TETA HR udostępnia elastyczne narzędzia do adaptacji procesów w konkretnym przedsiębiorstwie. Elektroniczny obieg dokumentów oprócz przeprowadzenie standardowych procesów, takich jak wnioskowanie o urlop, umożliwia modelowanie procesów specyficznych dla przedsiębiorstwa poprzez projektowanie dodatkowych wniosków elektronicznych i definiowanie ich obiegu. Mechanizm list płac umożliwia naliczania list głównych w różnych terminach oraz naliczanie list dodatkowych. Wynagrodzenia i potrącenia są wyznaczane według algorytmów zgodnych z przepisami wynikających z prawa oraz dostosowanych do wewnętrznych regulaminów firmy.

Sprawdź rozwiązanie
TETA HR: Zarządzanie kadrami- Płace-Karty pracy- Dekretacja wynagrodzeń i potrąceń- BHP-Szkolenia-Rekrutacja

Łatwy dostęp do systemu i szybsza realizacja codziennych zadań

Pokaż Ukryj

Kierownicy działów podczas realizacji codziennych zadań, mogą korzystać z internetowej platformy TETA ME, w pełni zintegrowanej z TETA HR. Planując harmonogramy dla zespołów brygadziści i kierownicy koncentrują się na zapewnieniu odpowiedniej obsady, ponieważ zgodność grafika z przepisami jest kontrolowana przez aplikację. Dzięki planom urlopowym tworzonym w TETA ME, szefowie zespołów mogą zapewnić ciągłość obsługi procesów. Elektroniczne wnioski urlopowe pozwalają na przyspieszenie procesu zatwierdzania urlopów, dzięki systemowym kontrolom dostępnego urlopu oraz integracji z ewidencją absencji w TETA HR.

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.