Fundusze publiczne pod kontrolą

Zyskaj przejrzystość finansową i lepszą kontrolę budżetu czyniąc instytucję bardziej przyjazną dla obywateli i lepiej gospodarującą środkami publicznymi

Służyć lepiej obywatelom

Zwiększ jakość wykonywanych usług dzięki automatyzacji bieżących zadań pracowników. Pozwól na to, aby pracownicy uczestniczyli w zadaniach strategicznych odciążając ich od wykonywania powtarzalnych, manualnych czynności

Uprościć skomplikowane procedury

Pozwól na uproszczenie złożonych procedur HR w sektorze publicznym, dzięki automatyzacji czynności takich jak naliczanie płac, zarządzanie kadrami, czy tworzenie raportów

Urząd na najwyższych obrotach

Zyska możliwość usprawnienia procesu komunikacji  między oddziałami a jednostką centralną, dzięki efektywnej wymianie danych i ułatwionym dostępie do informacji

Efektywne zarządzanie finansami i budżetem

Pokaż Ukryj

Sfera budżetowa w zakresie rachunkowości rządzi się odmiennymi prawami niż tradycyjnie pojmowane podmioty gospodarcze. Różnice dotyczą nie tylko źródeł finansowania, ale także sposobów rejestracji operacji gospodarczych, prowadzenia kont rachunkowych, czy sprawozdań z realizacji budżetu. TETA ERP umożliwia kompleksową obsługę finansową jednostek publicznych, dzięki czemu mogą one efektywniej zarządzać środkami publicznymi.

To Ty określasz jaki ma być Twój system

 

Pozwól organizacji na rozwój dzięki systemowi, który kompleksowo wspiera procesy biznesowe oraz jest dostosowany do potrzeb jednostki.

 

System TETA ERP i TETA HR to zintegrowane rozwiązania wspomagające zarządzanie zasobami oraz procesami przydatne w każdej instytucji publicznej. Otwarta struktura systemu umożliwia elastyczne definiowanie procesów związanych z wykonywaniem obowiązków ustawowych oraz dostosowanie do specyficznej nomenklatury w jednostkach budżetowych. System TETA ERP wspiera instytucje  w kluczowych obszarach takich jak Płace, Kadry, Finanse i Majątek Trwały, Controlling. TETA HR pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami HR. Umożliwia znaczne przyspieszenie czynności administracyjnych wpływających na jakość wykonywanych usług, a także pozwala na realne oszczędności i tym samym zwiększenie produktywności w instytucjach publicznych 

Uwolnij potencjał pracowników służby publicznej

Pokaż Ukryj

Pracownicy instytucji publicznych muszą spełniać coraz wyższe oczekiwania ze strony obywateli. Wykonywanie powtarzalnych czynności wprowadzania tych samych danych to strata cennego czasu. System TETA HR umożliwia automatyzację bieżących zadań , dzięki czemu personel służby publicznej może skupić się na dostarczaniu wyższej jakości usług. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z aktualnymi przepisami prawa, a  dodatkowo jego elastyczna struktura pozwala na dopasowanie do specyficznych regulacji w sferze budżetowej.

Kluczowe korzyści z systemów TETA

Sprawdź, jak nasze rozwiązania mogą wspierać instytucje dzięki bogatym funkcjonalnościom

 • Zarządzanie Finansami

  Zaawansowane narzędzia wspomagają proces definiowania parametrów pracy systemu, wprowadzania i modyfikowania dowodów księgowych, ich automatycznego generowania, zakładania i przeglądu kont analitycznych w różnych układach oraz wykonywania rozmaitych zestawień.

 • Sprawozdawczość

  Pełna adaptacja modułu do potrzeb wynikających z regulacji prawnych. System umożliwia zarówno tworzenie standardowych raportów prezentujących aktualną sytuację ekonomiczną jednostki w porównaniu z planem, jak i zaawansowanej sprawozdawczości budżetowej zgodnej z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów.

 • Rozliczanie pracowników

  Kompleksowe wsparcie rozliczania pracowników administracji publicznej. System w pełni dostosowuje się do skomplikowanych procedur naliczania wynagrodzeń, dodatków, lub wyrównań, a także rozliczania urlopów. Moduł jest zintegrowany z programem Płatnik, co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

 • Ewidencja środków trwałych

  Wyjątkowo elastyczne rozwiązanie umożliwiające klasyfikacje składników majątku trwałego odpowiadającą potrzebom instytucji publicznych.   

 • Controlling

  Wsparcie systemu w przeprowadzaniu przekrojowych analiz finansowych oraz prognozowanie przyszłych wyników w sposób intuicyjny dla użytkownika i za pomocą prostych schematów. 

 • Kompleksowe zarządzania zasobami ludzkimi

  Systemy TETA wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspierają urzędy publiczne na każdym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi. Za pomocą platformy internetowej odbywa się planowanie grafików, wnioskowanie o urlopy pracownicze oraz rozliczanie wyjazdów służbowych . W TETA ME inicjowane są procesy poszukiwania i rozwoju talentów, poprzez wnioski o rekrutację i zatrudnienie oraz zgłoszenia potrzeb szkoleniowych. Informacje z platformy internetowej przekazywane są bezpośrednio do systemu TETA HR, usprawniając realizację standardowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak zatrudnienie pracownika, naliczanie wynagrodzeń, planowanie i organizacja szkoleń.


Obsługa HR w jednostce budżetowej nigdy nie była tak prosta

Pokaż Ukryj

System TETA HR gwarantuje uporządkowanie obszaru zarządzania personelem oraz automatyzację związanych z nim czynności. Dzięki elastycznym mechanizmom naliczenie złożonych wynagrodzeń  oraz rozliczenie kosztów pracy dział HR minimalizuje nakłady na wykonywanie powtarzalnych zadań, skupiając się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ułatwienia w przygotowaniu raportów wymaganych prawem lub wewnętrznymi regulacjami przyspieszają komunikację działu HR z innymi działami oraz instytucjami państwowymi. 

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

Unit4 dostarcza rozwiązania dla ponad 1500 instytucji publicznych na całym świecie w tym urzędów centralnych, samorządowych, jednostek sektora użyteczności publicznej, czy opiekę zdrowotną.

 • „Niewątpliwym efektem wdrożenia jest znaczna poprawa zarządzania poszczególnymi aplikacjami w ramach wielooddziałowej struktury IPN”.

  Dyrektor Biura Budżetu i Finansów w Instytucie Pamięci Narodowej

Sprawny przepływ i dostęp do danych

Pokaż Ukryj

TETA HR umożliwia uporządkowanie danych zgromadzonych w wielu jednostkach oraz dzięki platformie internetowej TETA ME ułatwia do nich dostęp, co  pozytywnie wpływa na komunikację w wielooddziałowych instytucjach publicznych. Bogaty wachlarz funkcjonalności systemu jest na tyle elastyczny, iż jest możliwe dostosowanie go do specyficznej nomenklatury w sektorze publicznym co eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania danych niezbędnych do obsługi pracowników. Dzięki optymalizacji przepływu danych, urząd pracuje sprawniej i jeszcze efektywniej realizuje powierzone mu zadania. 

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.