Rozwiązanie na miarę potrzeb organizacji

 

System zmieniający się wraz ze zmianami w organizacji

Korzystaj z doświadczenia konsultantów TETA HR

Wyposaż Dział HR w rozbudowane/elastyczne funkcje raportowania

Zarządzanie kadrami z TETA HR on premise

 • Co to jest TETA HR on-premise?

  TETA HR to nowoczesne rozwiązanie kompleksowo wspierające politykę personalną firmy. System TETA HR w modelu on-premise jest instalowany i uruchamiany na serwerach Klienta.

  Wybierając rozwiązanie w modelu on-premise użytkownicy otrzymują:

  • aktualizację standardowego oprogramowania do aktualnych przepisów
  • elastyczność w dostosowaniu systemu do potrzeb organizacji.

  TETA HR jest dedykowany średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zarządzaniu zasobami ludzkimi. TETA HR umożliwia:

  • digitalizację i automatyzację procesów kadrowych i płacowych
  • wsparcie procesów pozyskiwania i rozwoju talentów
  • efektywne zarządzanie czasem pracy
  • samoobsługę pracowniczą
  • uczestnictwo menedżerów w procesach kadrowych.
 • Zalety TETA HR w modelu on-premise?

  System TETA HR jest wyposażony w liczne narzędzia pozwalające użytkownikom na samodzielne dostosowanie aplikacji do dynamicznych potrzeb organizacji, co obniża koszty eksploatacji systemu.

  • Specjaliści HR mogą samodzielnie parametryzować słowniki, rozbudowując je w odpowiedzi na nowe zdarzenia, procedury lub zgłoszenia. Bez konieczności ponoszenia kosztów na dodatkowe usługi.
  • Prosty w obsłudze mechanizm tworzenia zestawień i eksportu danych pozwala pracownikom działów HR na wykonywanie raportów bez konieczności zamawiania zmian w aplikacji lub pomocy działu IT.
  • Administratorzy aplikacji mogą dostosować formularze do potrzeb użytkowników, bez konieczności zgłaszania modyfikacji u dostawcy oprogramowania.
  • Administratorzy systemu mogą samodzielnie tworzyć interfejsy przy wykorzystaniu istniejących mechanizmów, np. transformat.
  • Procesy zamodelowane w systemie, takie jak np. obieg dokumentów elektronicznych, mogą być zmieniane „od ręki” przez administratora systemu, dostosowując przepływ w systemie do nowych procedur.
  • Użytkownicy mogą korzystać ze wsparcia konsultantów TETA HR oraz konsultantów technicznych TETA, w przypadku konieczności wykorzystania zasobów i kompetencji z zewnątrz.

  TETA HR oferuje wiele modułów wspierających różne obszaru obsługi pracowniczej, pozwalając na sukcesywne wdrażanie kolejnych funkcjonalności, w ustalonej przez Klienta kolejności lub w zależności od rosnących potrzeb.

  System TETA HR jest rozbudowywany o funkcje i moduły na indywidualne zamówienie Klienta, pozwalając na jeszcze lepsze dostosowanie procesów do potrzeb firmy.

 • Kiedy wybrać TETA HR w modelu on-premis?

  Wybór modelu oprogramowania TETA HR zależy od wielu elementów. Argumenty stanowiące o wyborze modelu on-premise (zakup licencji) obejmują obszary technologiczne, organizacyjne i budżetowe, obejmując m.in. takie przesłanki, jak:

  • System HR powinien być w znacznym stopniu dostosowany do potrzeb organizacji.
  • Prowadzony biznes jest specyficzny, co wymaga zmian w oprogramowaniu.
  • Firma posiada nowoczesną i rozbudowaną infrastrukturę IT.
  • Firma zarządza systemami komputerowymi i danymi korzystając z umiejętności oraz kompetencji własnego sprawdzonego i sprawnego działu IT.
  • Używane systemy komputerowe z różnych obszarów są ze sobą integrowane w celu automatyzacji przepływu danych. Jest wiele ścieżek połączeń między systemami, a narzędzia do integracji są zmieniane i rozwijane.
  • Dział IT posiada kompetencje do wykonania kastomizacji systemu, wspierając biznes przy tworzeniu definicji raportów lub interfejsów.
  • Użytkownicy systemu pracują w określonych lokalizacjach.
  • Preferowane są wydatki inwestycyjne CAPEX.
  • Rozwiązania w chmurze są mniej popularne w sektorze działalności firmy.
  • Zakup licencji na oprogramowanie jest preferowany przez Zarząd.

Kluczowe korzyści TETA HR on-premise

System TETA HR w modelu on-premise jest instalowany i uruchamiany na serwerach Klienta. Wybierając rozwiązanie TETA HR  w modelu on-premise stawiasz na kompleksowe i elastyczne rozwiązanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, aktualizowane wraz ze zmianami w przepisach prawa pracy, wzbogacane o kolejne funkcjonalności dostawcy oprogramowania lub własne.  

Korzystaj z doświadczenia konsultantów TETA HR

Nasi Klienci obsługiwani są przez konsultantów dysponujących wiedzą, doświadczeniem i permanentnie rozwijających się na szkoleniach, kursach i na bazie doświadczenia wynikającego ze współpracy z podmiotami o zróżnicowanej specyfice, wielkości i stopniu skomplikowania. Skorzystanie z kompetencji UNIT4 Polska:

 • Redukuje koszty ponoszone na szkolenia własnych specjalistów.
 • Eliminuje trudności w znalezieniu na rynku odpowiednich kompetencji.

System zmieniający się wraz ze zmianami w organizacji

Rozwiązanie TETA HR umożliwia Klientom korzystającym z systemu samodzielną aktualizację procedur oraz rozbudowę interfejsu, a w szczególności:

 • Aktualizację algorytmów naliczania wynagrodzeń i potraceń w przypadku zmian regulaminów wynagradzania
 • Zmiany w przepływach procesów oraz ich monitorowaniu, poprzez przyjazne narzędzie do budowania i modyfikacji diagramów WFL
 • Ustalenie zakresu komunikacji do/z systemów zewnętrznych z wykorzystaniem mechanizmu transformat
 • Modyfikacje interfejsu przy użyciu trybu projektowania formularzy.

Wyposaż swój dział HR w elastyczne funkcje raportowania

TETA HR oferuje zaawansowanie narzędzia raportowania i analiz danych. Użytkownik ma do swojej dyspozycji szeroki wachlarz gotowych wydruków i raportów oraz może tworzyć własne zestawienia na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub eksportować dane do aplikacji biurowych takich jak pakiet Microsoft Office.

 • Redukujesz koszty dzięki, rozwiniętym możliwościom tworzenia własnych szablonów raportów, bez konieczności zamówienie modyfikacji oprogramowania.
 • Oszczędzasz czas dzięki kontekstowemu uruchamianiu raportów, automatycznemu generowania raportów przez procesy WFL oraz szybki dostęp do Repozytorium dokumentów wykonanych w przeszłości.
 • Zwiększasz bezpieczeństwo danych poprzez zablokowanie możliwości modyfikacji dokumentów, dzięki zapisowi raportów w formacie PDF.

Rozwiązanie na miarę potrzeb organizacji

Umożliwiamy dostosowanie aplikacji do specyficznych potrzeb Twojej firmy. Wdrożenie systemu TETA HR zapewnia:

 • Dostosowanie interfejsu do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa i użytkowników
 • Konfigurację wiadomości e-mail i SMS oraz komunikatów wyświetlanych przez system
 • Ustalenie reguł monitorowania procesów
 • Automatyzację procesów charakterystycznych dla organizacji dzięki wbudowanemu mechanizmowi WFL
 • Digitalizację dokumentacji HR obowiązującej w przedsiębiorstwie przy użyciu modułu Obieg dokumentów.

Bogata funkcjonalność systemu TETA HR on-premise

TETA HR to nowoczesne rozwiązanie kompleksowo wspierające politykę personalną firmy. System od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR.

Pozyskiwanie i rozwój talentów

Automatyzację procesów płacowych

Efektywne zarządzanie czasem pracy

Digitalizację procesów kadrowych

Koncentrując się na potrzebach menedżerów system TETA HR został uzupełniony o platformę internetową TETA ME pozwalającą menedżerom na inicjowania wielu procesów kadrowych. Kierownicy mogą wnioskować o rekrutację i zatrudnienie, wnioskować o premie, składać zapotrzebowania na szkolenia dla podwładnych oraz planować grafiki swoich zespołów. Jednocześnie pełnią rolę osób akceptujących zapotrzebowania zgłaszane przez pracowników.

Wszyscy pracownicy w organizacji mogą uczestniczyć w procesach HR dzięki funkcjom samoobsługowym w TETA ME. Każdy pracownik może wnioskować o urlop lub zgłaszać inne zapotrzebowania i wnioski obowiązujące w firmie. Na platformie pracownicy mogą samodzielnie sprawdzać aktualne informacje o zatrudnieniu, ograniczając w ten sposób angażowanie specjalistów w HR w powtarzalne rutynowe czynności.

Więcej rozwiązań Unit4 Polska

Sprawdź nasze pozostałe rozwiązania z obszaru HR:

TETA HR SaaS - System TETA HR w modelu usługi
Outsourcing kadr i płac - Profesjonalne usługi outsourcingu HR dla Twojej firmy