Przejdź do treści

Obniżenie składki zdrowotnej do kwoty podatku

Czerwiec 30, 2022

Zasady wyliczania po wprowadzeniu zasad programu Niskie Podatki

Kolejne zmiany podatkowe w tym roku wchodzą już od 1 lipca 2022 za przyczyną rządowego programu Niskie Podatki. Pracodawcy naliczający wynagrodzenia za lipiec z góry (np. do 3 lipca) oraz te firmy, które wynagrodzenia za czerwiec przelewają na konta pracowników do 10 lipca, już konfigurują swoje systemy płacowe w celu poprawnych rozliczeń.

Warto przypomnieć, że zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmują tylko wybrane zagadnienia naliczania podatków od wynagrodzeń i nie wycofują wszystkich założeń Polskiego Ładu. Szczegóły zmian opisaliśmy w tym artykule

Dzisiaj zwracamy uwagę na głośną sprawę ostatnich dni, czyli konieczność naliczania podatku według zasad z 31.12.2021 w celu ustalenia prawidłowej składki zdrowotnej.

Rzeczywiście ta zasada nadal obowiązuje i ma miejsce w przypadkach, gdy miesięczny przychód pracownika jest niewielki, np. ze względu na niepełny wymiar etatu, bądź pracę przez część miesiąca, gdy osoba została zatrudniona w trakcie miesiąca (lub rozwiązała umowę w trakcie miesiąca, a nie na jego koniec).

Od 1 stycznia tego roku wyliczając składkę zdrowotną porównujemy ją z kwota hipotetycznego podatku liczonego według zasad na 31.12.2021. Również dla wynagrodzeń wypłacanych w lipcu 2022 i kolejnych miesiącach roku, będziemy stosować tę zasadę.

Najłatwiej prześledzić działanie reguł w tabeli porównującej wyliczenia tej samej kwoty wynagrodzeń w różnych miesiącach: grudniu 2021, styczniu 2022 oraz lipcu 2022.

Przykład wyliczeń dla wynagrodzenia miesięcznego 1000 PLN

Miesiąc/rok

12/2021

01/2022

07/2022

Wynagrodzenia brutto

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Składki ZUS finansowane przez pracownika

137,10

137,10

137,10

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

862,90

862,90

862,90

9,00 % składki zdrowotnej

77,66

77,66

77,66

7,75 % składki zdrowotnej

66,88

-

-

Koszty uzyskania

250,00

250,00

250,00

Podstawa opodatkowania

613,00

613,00

613,00

Kwota zmniejszająca podatek

43,76

425,00

300

% podatku

17%

17%

12%

Zaliczka podatku wg zasad 31.12.2021

60,45*

60,45*

60,45*

Zaliczka na podatek do urzędu skarbowego

0,00

0,00

0,00

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

60,45

60,45

60,45

Do wypłaty

802,45

802,45

802,45

*wartość przed zaokrągleniem – wyliczana w celu obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021

Przykład wyliczeń dla wynagrodzenia miesięcznego 1100 PLN

Miesiąc/rok

12/2021

01/2022

07/2022

Wynagrodzenia brutto

1100,00

1100,00

1100,00

Składki ZUS finansowane przez pracownika

150,81

150,81

150,81

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

949,19

949,19

949,19

9,00 % składki zdrowotnej

85,43

85,43

85,43

7,75 % składki zdrowotnej

73,56

-

-

Koszty uzyskania

250,00

250,00

250,00

Podstawa opodatkowania

699,00

699,00

699,00

Kwota zmniejszająca podatek

43,76

425,00

300

% podatku

17%

17%

12%

Zaliczka podatku wg zasad 31.12.2021

75,07*

75,07*

75,07*

Zaliczka na podatek do urzędu skarbowego

2,00

0,00

0,00

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

75,07

75,07

75,07

Do wypłaty

872,12

874,12

874,12

*wartość przed zaokrągleniem – wyliczana w celu obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym na dzień 31.12.2021

Jak widać na przykładach, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest ograniczona do wysokości zaliczki podatku liczonego według zasad obowiązujących na dzień 31.12.2021, a nie do kwoty podatku wynikającej ze skali podatkowej w 2022 roku. Ponadto, ze względu na mały przychód i stosunkowo wysoką kwotę zmniejszającą podatek w lipcu 2022 nie odnotowujemy zmiany kwoty zaliczki podatkowej i netto do wypłaty w stosunku do okresu styczeń- czerwiec.

W rozwiązaniach Teta HR mechanizm obniżania składki na fundusz zdrowia do kwoty podatku wyliczanego według zasad na grudzień 2021 działa od początku bieżącego roku i nie został zmieniony, co odpowiada sytuacji prawnej.

Pozdrawiamy 
Zespół Unit4 Teta

Zapisz się i bądź na bieżąco