Obsługa pracowników w rozproszonych strukturach wielooddziałowych

 

Zaangażowanie pracowników w procesy w firmie

 

 

Kompleksowe i sprawne zarządzanie finansami i wynagrodzeniami

 

Cała wiedza w jednym miejscu

 

Profesjonalna obsługa pracowników w firmach o złożonych strukturach

Pokaż Ukryj

Systemy TETA wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspiera organizacje z sektora finansów i ubezpieczeń w zakresie obsługi pracowników centrali i oddziałów firmy. W przeglądarkowej aplikacji TETA ME menedżerowie wnioskują o zatrudnienie, wyznaczają premie dla podwładnych na podstawie indywidualnych decyzji oraz wyników sprzedaży, a także zgłaszają potrzeby szkoleniowe zespołów. Informacje z platformy internetowej przekazywane są bezpośrednio do systemu, usprawniając realizację standardowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak zatrudnienie pracownika, naliczanie wynagrodzeń, planowanie i organizacja szkoleń.

 

TETA ERP - Dowiedz się więcej
TETA HR - Dowiedz się więcej
Zarządzanie kadrami- Płace- Szkolenia-Rekrutacja- Oceny pracownicze-Obieg faktur kosztowych – Rachunkowość zarządcza – Zarządzanie majątkiem

Przekrojowe dane dla kadry zarządzającej

Dzięki rozwiązaniom TETA kadra zarządzająca otrzymuje skondensowane dane w jednym miejscu na temat:

 • kondycji całej organizacji i jej kluczowych obszarów działalności,
 • stopnia realizacji planu w zakresie przychodów, kosztów i wyników,
 • prognozy wyników w przyszłych okresach,
 • zmian aktualnie realizowanych wyników w odniesieniu do danych historycznych.
 • wsparcia procesu budżetowania oraz przygotowywania sprawozdań finansowych,
 • monitorowania odchyleń w zakresie realizacji wyniku finansowego, tworzenia wielopoziomowych marż pokrycia itp.,
 • analiz wskaźnikowych sprawozdań finansowych, analiz wielowymiarowych przychodów, kosztów, marż w podziale na poszczególne jednostki/komórki organizacyjne, analiz ABC i BSC.

Platforma samoobsługowa dla pracowników

Pokaż Ukryj

Udostępnienie narzędzia internetowego TETA ME w pełni zintegrowanego z pakietem TETA ERP, pozwala na optymalizację procesów firmy. Pracownicy oddziałów samodzielnie wnioskują o urlopy oraz rozliczają wyjazdy służbowe, minimalizując nakład pracy na  obsługę wymaganych dokumentów. Szeregowi pracownicy oraz menedżerowie uczestniczą w procesach wnioskowania i akceptacji dokumentów dzięki mechanizmowi elektronicznego obiegu dokumentów w organizacji. Rozwój talentów w firmie wspierany jest poprzez elektroniczne arkusze ocen, wewnętrzne ogłoszenia rekrutacyjne i tablicę ofert szkoleniowych, na które pracownicy mogą zgłaszać się samodzielnie.

Sprawdź rozwiązanie
TETA ME: Premiowanie pracowników- Urlopy pracownicze- Moje deklaracje PIT- Wszystko o moim zatrudnieniu- Obieg dokumentów- Oceny pracownicze- Delegacje krajowe i zagraniczne- Wstępna rejestracja dokumentów

Korzyści z rozwiązań TETA

 • Uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych w firmy
 • Zaangażowanie menedżerów w procesy przy użyciu aplikacji internetowej
 • Pełna kontrola płynności finansowej
 • Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych
 • Znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji dzięki platformie samoobsługowej
 • Zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów elektronicznym
 • Tworzenie gotowych zestawień oraz komunikacja elektroniczna z instytucjami państwowymi
 • Zwiększenie jakości danych służących do podejmowania decyzji
 • Łatwość prowadzenia inwentaryzacji środków trwałych
 • Elastyczne raportowanie

Uproszczone zarządzanie finansami i wynagrodzeniami

Pokaż Ukryj

Dzięki szerokiej funkcjonalności rachunkowości zarządczej systemy TETA pozwalają trzymać pod kontrolą przychody i koszty wg rodzajów i miejsc ich pochodzenia oraz innych własnych wymiarów analitycznych. TETA ERP jako otwarty pakiet integruje się z wieloma systemami dziedzinowymi - na przykład systemami bankowymi oraz systemami obsługi polis ubezpieczeniowych. Elastyczne zarządzanie płatnościami oraz szybka analiza zobowiązań/należności pozwala na bezpieczne zarządzanie gotówką.  

Standaryzacja naliczania i rozliczania wynagrodzeń w TETA HR minimalizuje nakłady poniesione na wykonywanie okresowych działań takie jak naliczenie list płac, przelewy wynagrodzeń oraz ich dekretacja. Procesy te zasilane są danymi z wielu źródeł, takich jak ewidencja kadrowa, ewidencja nieobecności, bilans rozliczenia czasu pracy oraz zatwierdzone wnioski premiowe pracowników. Automatyzacja we wprowadzaniu informacji koniecznych do naliczenia wynagrodzeń minimalizuje błędy podczas naliczania wypłat i skraca czas poświęcany na wykonywanie powtarzalnych zadań.

Wspieramy organizacje takie jak Twoja

 • „Najważniejsze dla nas było, aby system dostarczał pewnych informacji ze wszystkich zgromadzonych danych, stwarzał możliwość przygotowywania wydruków w różnych konfiguracjach oraz ograniczył papierowy obieg dokumentów.”

  Departament Personalny, Idea Getin Leasing S.A.

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.