Oprogramowanie dla średnich i dużych firm

Kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Automatyzacja pracy użytkowników

 

 

Kompleksowe i sprawne zarządzanie finansami

 

Cała wiedza w jednym miejscu

 

Kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Pokaż Ukryj

Systemy TETA wraz z platformą samoobsługową wspierają średnie i duże przedsiębiorstwa na każdym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwiają kaskadowane celów strategicznych firmy na cele taktyczne działów. Za pomocą platformy internetowej odbywa się przydzielanie działań operacyjnych pracownikom. Wynik realizacji celów automatycznie wpływa na wyliczenie premii w zespole. Działania rozwojowe pracowników mogą być inicjowane przez działy HR oraz przez kierowników zespołów i pracowników. Informacje z platformy internetowej przekazywane są bezpośrednio do systemu, usprawniając realizację standardowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak zatrudnienie pracownika, naliczanie wynagrodzeń, planowanie i organizacja szkoleń.

Sprawdź rozwiązanie
TETA ME: Internetowa platforma: Zarządzanie przez cele- Premiowanie pracowników- Urlopy pracownicze- Moje deklaracje PIT- Wszystko o moim zatrudnieniu- Obieg dokumentów- Oceny pracownicze- Delegacje krajowe i zagraniczne- Wstępna rejestracja dokumentów

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „System obsługuje wielofirmowość oraz posiada wystarczającą elastyczność pod względem tworzenia zaawansowanych raportów, w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL”

  Specjalista ds. Informatyki w DGP Dozorbud

  Pobierz przypadek wdrożenia TETA ERP w DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

 • "Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy wraz z oprogramowaniem TETA HR oszczędzamy 62 godziny miesięcznie, to dla zespołu Kadr i Płac bardzo dobry wynik."

  Kierownik Działu Kadr i Płac, Danone Sp. z o.o.

  Pobierz case study wdrożenia TETA HR w Danone Sp. z o.o.

 • "Aby sprawnie zarządzać wszelkimi danymi i automatycznie realizować procesy związane z zasobami ludzkimi potrzebowaliśmy odpowiednich narzędzi informatycznych. Nasz wybór padł na TETA HR, gdyż jej aplikacje spełniają nasze oczekiwania."

  Dyrektor Pionu Personalnego, GAZ-SYSTEM S.A.

 • "System TETA HR jest na tyle elastyczny, że można wyciągnąć z niego bardzo wiele danych, bezproblemowe stało się również raportowanie."

  Kierownik Działu Kadr i Płac, LG Electronics Wrocław Sp. z o.o.

  Pobierz przypadek wdrożenia TETA HR w firmie LG Electronics

Oprogramowanie do zarządzania automatyzujące pracę użytkowników

Pokaż Ukryj

Systemy TETA standaryzują i ułatwiają pracę działów kadr, płac, sekcji rozwoju oraz menedżerów różnych szczebli. Automatyczne informacje kierowane do użytkowników systemu, komunikują o istotnych terminach, dotyczących okresu ważności szkoleń, badań okresowych i kończących się umowach o pracę oraz o nieprawidłowościach harmonogramu.  Wynagrodzenia naliczane są na podstawie aktualnych umów, kart pracy oraz danych pochodzących z elektronicznych wniosków premiowych i urlopowych, co zapewnia minimalizację pomyłek podczas naliczania wynagrodzeń i zmniejsza czas obsługi procesu. Specjaliści wspomagani przez system TETA koncentrują się na realizacji istotnych działań operacyjnych, zamiast tracić czas na samodzielne wprowadzanie  i opracowanie danych.

Sprawdź korzyści z oprogramowania dla Twojego biznesu

 • Uporządkowanie i uproszczenie procesów zarządczych w firmy
 • Wzrost efektywności zatrudnienia dzięki bieżącemu wglądowi w wyniki realizacji zadań
 • Lepsza organizacja pracy back office, pozwalająca na efektywne wykorzystanie ich zasobów
 • Pełna kontrola płynności finansowej
 • Wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych
 • Znaczne zmniejszenie czasu dostępu do potrzebnych informacji dzięki platformie samoobsługowej
 • Zastąpienie tradycyjnego obiegu dokumentów elektronicznym
 • Tworzenie gotowych zestawień oraz komunikacja elektroniczna z instytucjami państwowymi
 • Zwiększenie jakości danych służących do podejmowania decyzji
 • Możliwość analizowania wyników firmy za pośrednictwem narzędzia Business Intelligence
 

Uproszczone zarządzanie finansami i wynagrodzeniami

Pokaż Ukryj

Dzięki szerokiej funkcjonalności rachunkowości zarządczej systemy TETA pozwalają trzymać pod kontrolą przychody i koszty wg rodzajów i miejsc ich pochodzenia oraz innych własnych wymiarów analitycznych. TETA ERP jako otwarty pakiet integruje się z wieloma systemami dziedzinowymi - na przykład systemami bankowymi oraz systemami obsługi polis ubezpieczeniowych. Elastyczne zarządzanie płatnościami oraz szybka analiza zobowiązań/należności pozwala na bezpieczne zarządzanie gotówką.  

Standaryzacja naliczania i rozliczania wynagrodzeń w TETA HR minimalizuje nakłady poniesione na wykonywanie okresowych działań takie jak naliczenie list płac, przelewy wynagrodzeń oraz ich dekretacja. Procesy te zasilane są danymi z wielu źródeł, takich jak ewidencja kadrowa, ewidencja nieobecności, bilans rozliczenia czasu pracy oraz zatwierdzone wnioski premiowe pracowników. Automatyzacja we wprowadzaniu informacji koniecznych do naliczenia wynagrodzeń minimalizuje błędy podczas naliczania wypłat i skraca czas poświęcany na wykonywanie powtarzalnych zadań.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu
TETA ERP: Zarządzanie kadrami- Płace-Zarządzanie przez cele- Szkolenia-Rekrutacja- Oceny pracownicze- Zarządzanie finansami- Wielowymiarowe analizy

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.