Zapowiedzi funkcjonalności w oprogramowaniu TETA

Systemy TETA rozwijamy z myślą o potrzebach naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami funkcjonalnymi i technologicznymi, które wprowadzamy do systemu wraz z aktualizacją oprogramowania TETA do wersji 28.5.

100% digitalizacja procesów HR

Podnieś efektywność procesów kadrowych dzięki cyfryzacji procesów i mobilnym podpisom kwalifikowanym.

 

100% digital

Możliwość całkowitej rezygnacji z papierowej dokumentacji pracowniczej.

Szybkość

Kontrola SLA obsługi kadrowej.

Oszczędność

Brak potrzeby utrzymywania archiwum dokumentów papierowych.

Mobilność

Możliwość podpisywania dokumentów pracowniczych na urządzeniu mobilnym.

Bezpieczeństwo

Dokument pod kontrolą w każdym kroku.

Dostępność

Mobilne punkty wydawania podpisu w firmie.

Korzyści z wdrożenia modułu e-Teczki TETA HR

Sprawna digitalizacja archiwum

Bezpieczeństwo

Monitorowanie postępu digitalizacji

Oszczędność czasu specjalistów HR

Obejrzyj materiały filmowe o e-teczkach w TETA HR

Jak e-Teczki zwiększają efektywność obsługi dokumentacji pracowniczej?

Digitalizacja akt pracowniczych - innowacja prawna dla działów HR

Co zrobić z aktami papierowymi po ich zdigitalizowaniu?

 

Weryfikacja rachunków bankowych

Nowy wykaz podatników VAT zawiera listę rachunków bankowych zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym.  W aplikacji TETA ERP/EDU udostępniono funkcjonalność umożliwiającą ich weryfikację dla płatności przygotowanych do wykonania właśnie pod względem ich występowania w wykazie podatników VAT. Dużą zaletą rozwiązania jest możliwość uruchomienia weryfikacji na podstawie pliku płaskiego publikowanego przez Ministerstwo Finansów. Ta metoda nie narzuca limitów i ograniczeń dotyczących liczby weryfikowanych rachunków bankowych, które nałożone są przy weryfikacji poprzez mechanizm API.

TETA ME - Ułatwiamy zarządzanie zespołem

Operacyjne Raportowanie dla menedżerów

Optymalizuj procesy zarządzania zespołami dzięki  raportowaniu dla menedżerów. Dzięki operacyjnym analizom danych BHP, stanów urlopowych, trwających umów, nieobecności i czasu pracy, menedżerowie mają pod kontrolą kluczowe wskaźniki i zadania konieczne do obsługi zespołu w odniesieniu do wymogów prawnych i biznesowych.

Planowanie urlopów

Planowanie urlopów jest łatwiejsze dzięki mechanizmom kontroli przysługujących dni, wizualizacje planów zespołowych oraz definiowania okresów szczególnej aktywności firmy, które zostają wyłączone z możliwości planowania urlopów.

Zarzadzanie grupami

Zarządzanie grupami pracowników, umożliwia menedżerowi łączenie pracowników w zdefiniowane przez siebie grupy. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie zarządzania grupami pracowników w takich procesach biznesowych, jak planowanie grafików, zarządzanie nadgodzinami i rozliczania czasu pracy.

TETA ME dla zespołu - Zarządzanie przez cele

 

Chcesz usprawnić proces stawiania i weryfikacji celów w swoim zespole? Rozwiązanie TETA ME Zarządzanie przez cele ułatwi Ci tworzenie kart celów dla pracowników zgodnie z koncepcją SMART. Sprawne monitorowanie i ocena są dostępne zarówno dla szefa zespołu, jak również dla pracownika realizującego cele.

Chcesz zobaczyć jak wygląda proces, sprawdź na krótkim filmie.

Skill Matrix- Macierz kompetencji

Chcesz zobaczyć jak wygląda proces, sprawdź na krótkim filmie.

 

Skill Matrix umożliwia sprawniejsze zarządzanie kompetencjami w zespołach. Dzięki tej funkcjonalności  menedżer może:

  • przeglądać na bieżąco kompetencje i umiejętności zespołu,
  • samodzielnie aktualizować kwalifikacje pracowników potrzebne do realizacji zadań,
  • ewidencjonować informacje o dodatkowych kwalifikacjach pracowników,
  • usprawnić przydzielanie zadań, dzięki aktualnej wiedzy o kompetencjach.

Zobacz jak usprawniiliśmy pracę działów finansowych

Konfigurator pól w delegacjach TETA ME

Potrzebujesz rejestrować dodatkowe informacja na delegacjach. Konfigurator pozwala na dodanie dodatkowych edycyjnych pól tekstowych, numerycznych, datowych na wniosku delegacji, kreatorze podziału kosztów i ewidencji wydatków.

Połączenie online (webserwis) z bankiem ING

Sukcesywnie dodawane są w aplikacji banki, dla których można uruchomić usługę bezpośredniego połączenia przy pomocy komunikatów Webserwis – zlecania przelewów, importu wyciągów, bez korzystania z plików. Nowym bankiem jest ING. Dotychczas tak możliwość jest dla banków: Santander, PEKAO SA, Millennium, mBank.

Raportowanie z ewidencji zarządczej

Chcesz analizować obroty i salda z ewidencji zarządczej? Jest możliwość uruchomienia formularza do wyliczania obrotów i sald wybranych obiektów ewidencyjnych znajdujących się w ramach struktury zarządczej kont. Wynik obliczeń na formularzu można eksportować do arkusza Excel, w celu ich dalszego przetwarzania.

Wysyłka e-mailem not odsetkowych, monitów i potwierdzeń sald

Nie musisz poświęcać czasu na przygotowanie wysyłki dokumentów w formie papierowej.  Korespondencja przy pomocy poczty elektronicznej staje się podstawową ścieżką przekazywania dokumentów. Po zarejestrowaniu w aplikacji  zgody kontrahenta na otrzymywanie drogą elektroniczną dokumentów not odsetkowych,, monitów lub potwierdzeń sald, dokumenty te mogą być wysyłane jako załączniki pocztą elektroniczną, bez dodatkowej parametryzacji. Można również zdefiniować szablon z własną treścią, która będzie przekazywana w wiadomości wraz z dokumentem.

Zobacz jak usprawniliśmy pracę działów logistyki oraz produkcji

Sprawna ewidencja kontrahentów powiązanych

Oprócz wskazania, który kontrahent jest z tobą powiązany można dodatkowo wskazywać rodzaj powiązania (bezpośrednio, pośrednio). Istotna w punktu widzenia powiązań jest również możliwość określenia czasu obowiązywania. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla grup holdingowych.

Wydanie materiałów pod zlecenie produkcyjne

Poprzez utworzenie w aplikacji Teta ERP dyspozycji wydania, w magazynie łatwiej jest przygotować materiały jakie powinny zostać wydane dla konkretnego zlecenia.

Mechanizm automatycznych korekt do Przychodu Zewnętrznego z poziomu Faktury Zakupu

Mechanizm pozwala po zatwierdzeniu faktury zakupu na automatyczne wygenerowanie korekty dokumentu PZ, w przypadku różnic wartościowych lub zmiany kursu waluty. Dzięki temu system tworzy dokumenty bez dodatkowego udziału pracowników magazynu.

Rezerwacje i generator zapotrzebowań ze zużyć zleceń

Mechanizm pozwalana na zapewnienie rezerwacji materiałów bezpośrednio pod zlecenie produkcyjne oraz możliwość weryfikacji na dedykowanym do tego formularzu „Rezerwacje zużyć zlecenia”. Generator zapotrzebowań pozwala na utworzenie dokumentu na brakujące materiały.

 

 

Kalendarz wersji oprogramowania 2019 – 2020 już dostępny
Sprawdź