Zapowiedzi funkcjonalności w oprogramowaniu TETA

Systemy TETA rozwijamy z myślą o potrzebach naszych Klientów. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowościami funkcjonalnymi i technologicznymi, które wprowadzamy do systemu wraz z aktualizacją oprogramowania TETA do wersji 27.5.

Wspieramy pracodawców w realizacji obowiązków związanych z obsługą PPK

Twoja firma przystępuje do Pracowniczych Planów Kapitałowych?
Skorzystaj z modułu TETA PPK, który m.in.:

-automatyzuje tworzenie listy uczestników,

- ułatwia rejestracje uczestnika w instytucji finansowej,

- usprawnia comiesięczne naliczenia składek PPK na listach płac z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji pracownika.  

Więcej o TETA PPK na info.unit4.com/ppk

TETA ME - Ułatwiamy zarządzanie zespołem

Wnioski
menedżerskie

Moduł Wnioski menedżerskie TETA ME jest adresowany do managerów różnych szczebli, w celu obsługi kadrowej podwładnych oraz przyszłych pracowników. Kierownicy mają dostęp do takich elektronicznych wniosków jak: wniosek o zatrudnienie, wniosek o przedłużenie umowy, wniosek o zmianę warunków zatrudnienia, wniosek o nową umowę cywilnoprawną, rachunek do umowy cywilnoprawnej. Ostateczna akceptacja wniosku zakończona jest autoryzacją danych w TETA HR.

Wnioski menedżerskie
advanced

Moduł Wnioski menedżerskie advanced jest dedykowany firmom, w których procesy zatrudnienia, zamiany zatrudnienia, oraz rozliczenia umowy cywilnoprawnej wymagają wykorzystania specyficznych dla organizacji informacji. Za pomocą prostego w użyciu konfiguratora, administrator TETA ME może dodać pola powiązane z procesem, zmienić nazwy pól lub określić wymagalność dla określonych danych. 

Zarządzanie czasem pracy advanced

Moduł ZCP advanced oferuje pomoc dla menedżerów zarządzających zespołami specjalistów w firmach dostosowujących się dynamicznie do zleceń i potrzeb Klientów. W okresach szczególnie intensywnej pracy menedżer może skorzystać z wygodnego zlecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dniu wolnym dla wybranej grupy podwładnych

TETA ME - Wspieramy administratorów w usprawnianiu procesów

Logowanie za pomocą uwierzytelnienia OAUTH

Skorzystaj z bezpiecznego i wygodnego sposobu logowania. OAuth jest globalnym standardem pozwalającym na logowanie na wiele różnych sposobów. Podczas pierwszego logowania zostaniesz przekierowany do uwierzytelnienia zewnętrznego zgodnego z konfiguracją OAuth, a za każdym kolejnym razem logowanie nie już będzie potrzebne – zostaniesz automatycznie zalogowany do aplikacji.

TETA ME dla zespołu - bądź SMART

Zarządzanie przez cele

Chcesz usprawnić proces stawiania i weryfikacji celów w swoim zespole? Rozwiązanie TETA ME Zarządzanie przez cele ułatwi Ci tworzenie kart celów dla pracowników zgodnie z koncepcją SMART. Sprawne monitorowanie i ocena są dostępne zarówno dla szefa zespołu, jak również dla pracownika realizującego cele.

Usprawniamy pracę Księgowych

Weryfikacja numeru VAT klienta w systemie VIES

Połączenie systemu TETA ERP z systemem VIES umożliwia weryfikację numerów identyfikacyjnych VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej dla potrzeb transakcji transgranicznych dotyczących towarów i usług. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik otrzymuje narzędzie do poprawnej kwalifikacji transakcji unijnych.

Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT

Dzięki połączeniu TETA ERP z portalem podatkowym Ministerstwa Finansów jest dokonywane automatyczne sprawdzenie, czy podmiot jest czynnym podatnikiem VAT. Weryfikacja jest przeprowadzana podczas wprowadzania dokumentu, co pozwala na bieżącą reakcję użytkownika. Wynik weryfikacji jest odnotowywany również w module VAT, umożliwiając kontrolę poprawności ujęcia dokumentów w deklaracji VAT. Status można sprawdzić także na żądanie, z poziomu edycji kontrahenta.

Dokumenty wielojęzyczne

Prowadzisz współpracę z klientami z zagranicy? Za pomocą nowej funkcjonalności będziesz mógł generować faktury sprzedaży w języku polskim i angielskim. Dodatkowo udostępnione narzędzia umożliwią prezentowanie treści faktur oraz innych wybranych dokumentów w różnych językach obcych.

Kalendarz wersji oprogramowania 2019 – 2020 już dostępny
Sprawdź