Przejdź do treści
Poznaj korzyści płynące z rozwiązania Teta PEF

Poznaj korzyści płynące z rozwiązania Teta PEF

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nadzoruje prace nad serwisem cyfryzacji usług publicznych Platforma Elektronicznego Fakturowania(PEF), który jest stale rozwijanym produktem realizowanym w projekcie „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Główny cel projektu to wdrożenie obowiązkowego odbioru faktur elektronicznych przez administrację publiczną i wynika z obowiązku wdrożenia wśród krajów członkowskich UE Dyrektywy 2014/55/UE. 

Podstawa prawna regulująca działanie PEF w Polsce:
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191)

Na podstawie ww. ustawy od 18 kwietnia 2019r. weszły w życie przepisy zgodnie z którymi:

 • zamawiający ma obowiązek przyjmować ustrukturyzowane faktury elektroniczne,

 • zamawiający nie może odmówić przyjęcia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej wystawianej w ramach realizacji zamówienia publicznego.

Ustawa rozszerzająca zakres przesyłanych dokumentów: Dz.U. 2019 poz. 856 Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

PEF - czym jest?
Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) służy do przekazywania faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentów między wykonawcami zamówień publicznych, a instytucjami zamawiającymi. Usługi są świadczone równolegle przez dwóch brokerów PEF i obsługują dokumenty takie jak:

 • zamówienia, 

 • awizo dostawy, 

 • potwierdzenia odbioru, 

 • faktury, w tym faktury korygujące,

 • noty księgowe.

Dokumenty XML opracowane są w Peppol BIS 3.0, jednolitym standardzie elektronicznej wymiany dokumentów w procesach pre-award (przed uzyskaniem zamówienia publicznego) i post-award (po otrzymaniu zamówienia publicznego), natomiast sam dostęp dla użytkowników do usług brokerów PEF realizowany jest za pomocą aplikacji www i aplikacji desktop. 

Rozwiązanie Teta PEF
Teta PEF jest aplikacją, która została zaprojektowana z myślą o automatycznej i bezpiecznej komunikacji z serwisami brokerów PEF w zakresie odbierania i wysyłania obsługiwanych, ustrukturyzowanych, dokumentów elektronicznych wraz z załącznikami. Działa w modelu SaaS i jest w pełni zintegrowany z systemami Teta ERP i Teta EDU

Aplikacja umożliwia:

 • pełną automatyzację procesów odbierania i wysyłania e-dokumentów wraz załącznikami pomiędzy Teta ERP/EDU, a brokerami PEF;
 • weryfikację zgodności dokumentów;

 • całkowite bezpieczeństwo przesyłanych danych;

 • 100% zgodność dokumentów XML ze standardem Peppol BIS 3.0;

 • dostęp do interfejsu użytkownika umożliwiający konfigurację Teta PEF oraz wgląd do kartoteki przetwarzanych plików;

 • sprawną migrację pomiędzy brokerami PEF;

 • ustalenie zakresu obsługiwanych e-dokumentów przed wdrożeniem Teta PEF;

 • stały rozwój Teta PEF, który będzie zgodny z rozwojem danego projektu PEF
  (funkcjonalność, nowe obsługiwane e-dokumenty).

Zapisz się i bądź na bieżąco