Przejdź do treści
Jak zapewnić w systemie ERP rzetelne dane biznesowe?

Jak zapewnić w systemie ERP rzetelne dane biznesowe?

od Kwiecień 12, 2022 | 5 min czytania

Współczesne organizacje działające zarówno w szeroko rozumianym obszarze biznesu, jak i funkcjonujące w sektorze publicznym korzystają z wielu dedykowanych systemów informatycznych wspierających wewnętrzne procesy domenowe. Indywidualne potrzeby biznesowe wymagają, aby systemy klasy ERP funkcjonowały równolegle z wachlarzem systemów wspierających m.in. sprzedaż detaliczną, zewnętrzne repozytoria danych, czy też rozwiązania z dziedziny IT zaprojektowane przez ustawodawcę. 

Systemy informatyczne w organizacjach wspierają automatyzację procesów biznesowych dzięki możliwości przetwarzania i przechowywania dużej ilości danych. Kluczowym aspektem synergii działania systemów we wspólnym środowisku jest poprawna integracja. Unit4 wychodząc naprzeciwko potrzebom biznesowym organizacji przygotował w swojej ofercie rozwiązanie oparte na sprawdzonej i skutecznej technologii umożliwiającej integrację systemów informatycznych. 

Teta API  - zbudowane wg architektury REST API – to interfejs programistyczny umożliwiający komunikację pomiędzy Teta ERP i systemami zewnętrznymi  

Teta API udostępnia kluczowe funkcjonalności Teta ERP oraz umożliwia bezpieczny i wydajny dostęp do gromadzonych danych.   

Zastosowanie API w systemach klasy ERP jest bardzo szerokie i zależy od biznesowych potrzeb organizacji. 

Częstym przypadkiem jest wykorzystanie API do komunikacji systemu ERP z dedykowanymi systemami obiegu dokumentów pozwalającymi na dostosowanie specyfiki procesowanych dokumentów do indywidualnych potrzeb firmy, jej struktury i procedur. 

Z kolei w przypadku obsługi magazynów komunikacja odbywa się najczęściej kompleksowo w obszarze gospodarki magazynowej. Firmy logistyczne wykorzystują integracje w obrębie ekosystemu technologicznego do usprawnienia procesów. Jak mówi Marcin Jankowski, Dyrektor IT w firmie SOT:

"Przy obecnym trendzie standaryzacji rozwiązań IT kluczowe jest zapewnienie możliwości szybkiej, bezpiecznej i stabilnej integracji systemu ERP z rozwiązaniami dedykowanymi. Dzięki zastosowaniu API zapewniono bezpieczną i kontrolowaną współpracę systemów Teta z rozwiązaniem Infinite WMS."

Marcin Jankowski

Dyrektor Działu IT w SOT

Ciekawym przykładem jest integracja Teta ERP z systemem obsługi handlu w branży farmaceutycznej. Import danych z obszarów sprzedaży oraz zakupu pozwala na szczegółowa analizę zawsze aktualnych danych, co w wyniku przyczynia się do optymalizacji procesu zakupów oraz rozliczeń podatkowych. 

Możliwość wykorzystania API jest ceniona przez uczelnie, które domyślnie wykorzystują wiele rozproszonych systemów informatycznych. Dzięki Teta API pomyślnie zintegrowano system obiegu dokumentów oraz system wspierający obsługę spraw uczelnianych z aplikacją Teta optymalizując procesy w obszarach autoryzacji dokumentów oraz obsługi płatności. 

Niezależnie od obszaru wykorzystania API, główną korzyścią płynącą z integracji za jego pomocą jest obniżenie kosztów utrzymania systemów informatycznych, które wynika bezpośrednio z automatyzacji i optymalizacja procesu wymiany danych pomiędzy częściami zintegrowanego ekosystemu rozwiązań IT. 

Kolejnym bonusem dla użytkowników rozwiązań ERP wyposażonych w API jest szybkość przekazywania danych ważnych do monitorowania wskaźników finansowych i biznesowych. Szybki dostęp do danych oraz ich poprawną wartość doceniają również kontrahenci, którzy potrzebują aktualnych informacji w procesach sprzedaży i zakupów. 

Z nowoczesnych integracji opartych o REST API są również zadowolone zespoły czuwające nad cyberbezpieczeństwem przedsiębiorstw. Eliminacja przesyłania danych za pomocą plików znacznie ułatwia panowanie nad bezpieczną komunikacją, wykorzystującą protokoły szyfrowania i odpowiednie klucze zabezpieczające identyfikację komunikujących się aplikacji. W wypadku bezpieczeństwa nie do przecenienia jest fakt, iż komunikacja odbywa się na poziomie „machine to machine”, czyli eliminowany jest tzw. czynnik ludzki, będący najczęstszą przyczyną wycieków danych. 

Integracja systemów informatycznych otwiera szereg możliwości optymalizacji procesów biznesowych tworzących strumień wartości w organizacji. Teta API jest prostym we wdrożeniu, elastycznym i bardzo skutecznym narzędziem umożliwiającym sprawną realizację projektów integracji aplikacji.

Zapisz się i bądź na bieżąco