Systemy informatyczne dla firm usługowych

Przychody i koszty pod kontrolą

Zyskaj kontrolę nad płynnością finansową firmy. 

Kompleksowe zarządzanie i gwarancja sukcesu Twoich usług

Dostarczaj usługi na czas i w najwyższej jakości, wykorzystując mechanizmy wspierające zarządzanie projektami. 

 

Automatyzacja i optymalizacja procedur

Zwiększ jakość dostarczanych usług i wydajność pracowników dzięki automatyzacji zadań i uproszczeniu niezbędnych procedur.  

Profesjonalna obsługa pracowników w firmach o złożonych strukturach

System wspierający obsługę pracowników w centralach i placówkach

Rozwiązania dopasowane do firm usługowych

Systemy TETA doskonale wspierają przedsiębiorstwa usługowe w ich rozwoju. Funkcjonalności TETA ERP i TETA HR zapewniają pełną obsługę specyficznych procesów biznesowych odbywających się w firmach usługowych. Wdrożenie rozwiązań TETA to korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników. Każdy pracownik odczuje poprawę komfortu pracy, a codzienne obowiązki dzięki systemowi staną się mniej uciążliwe. Oferujemy możliwość dostępu do systemu dla wszystkich pracowników, z poziomu prostej i ergonomicznej w obsłudze samoobsługowej platformy TETA ME oraz mobilnych aplikacji biznesowych TETA Mobile.

Efektywne zarządzanie finansami i budżetem

Pokaż Ukryj

Dzięki funkcjonalnościom, które oferuje system TETA ERP, możesz mieć nieograniczoną kontrolę nad budżetem firmy. Szybka analiza stanu należności i zobowiązań, sprawniejsze zarządzanie płatnościami, identyfikowanie zbędnych lub nadmiernych wydatków pozwolą na skuteczniejsze zarządzanie finansami i kontrolę opłacalności świadczonych usług.

 

Wspieramy organizacje taka jak Twoja

 • „System obsługuje wielofirmowość oraz posiada wystarczającą elastyczność pod względem tworzenia zaawansowanych raportów, w oparciu o dostępne w systemie widoki oraz język zapytań SQL”

  Specjalista ds. Informatyki w DGP Dozorbud

  Pobierz przypadek wdrożenia TETA ERP w DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

 • „Najważniejsze dla nas było, aby system dostarczał pewnych informacji ze wszystkich zgromadzonych danych, stwarzał możliwość przygotowywania wydruków w różnych konfiguracjach oraz ograniczył papierowy obieg dokumentów.”

  Departament Personalny, Idea Getin Leasing S.A.

Ustalasz zasady działania Twojego oprogramowania

Pokaż Ukryj

Pozwól swojej firmie rozwijać się z systemem, będącym odpowiedzią na indywidualne potrzeby i wymagania firm z sektora usług. 
Systemy TETA wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspierają firmy usługowe na każdym z etapów zarządzania zasobami ludzkimi. Za pomocą platformy internetowej odbywa się planowanie grafików, wnioskowanie o urlopy pracownicze oraz przydzielanie i rozliczanie celów operacyjnych.

W TETA ME inicjowane są procesy poszukiwania i rozwoju talentów w jednostkach firmy, poprzez wnioski o rekrutację, zatrudnienie oraz zgłoszenia potrzeb szkoleniowych. Informacje z platformy internetowej przekazywane są bezpośrednio do systemu TETA HR, usprawniając realizację standardowych procesów zarządzania zasobami ludzkimi, takich jak zatrudnienie pracownika, naliczanie wynagrodzeń, planowanie i organizacja szkoleń.

 

Kluczowe korzyści z systemu TETA HR

 

TETA HR to nowoczesne rozwiązanie kompleksowo wspierające politykę personalną firmy. System od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku zaawansowanego oprogramowania HR. Dedykowany jest średniej i dużej wielkości firmom i instytucjom posiadającym zaawansowane potrzeby w zakresie twardego i miękkiego HR.

System wspiera:

 • Pozyskiwanie i rozwój talentów
 • Digitalizację procesów kadrowych
 • Automatyzację procesów płacowych
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy
 • Motywowanie przez świadczenia i benefity

 

Automatyzacja pracy

Pokaż Ukryj

System TETA HR wraz z platformą TETA ME standaryzują i ułatwiają pracę działów kadr, płac, sekcji rozwoju oraz menedżerów różnych szczebli. Automatyczne informacje kierowane do użytkowników systemu, komunikują o istotnych terminach np. dotyczących okresu ważności badań okresowych i nieprawidłowościach harmonogramu. Wynagrodzenia naliczane są na podstawie aktualnych danych wynikających z zawartych umów, rozliczenia czasu pracy oraz z elektronicznych wniosków premiowych i urlopowych. Specjaliści wspomagani przez system TETA koncentrują się na realizacji istotnych działań operacyjnych, zamiast tracić czas na samodzielne wprowadzanie i opracowanie danych.

Kluczowe korzyści z systemu TETA ERP

 

 

 • Przychody i koszty usług/projektów pod kontrolą dzięki rachunkowości zarządczej
 • Szybsza analiza stanu należności i zobowiązań
 • Oszczędność poprzez identyfikowanie zbędnych lub nadmiernych wydatków
 • Wszechstronne raportowanie i komunikacja między pracownikami także w przedsiębiorstwach terytorialnie rozproszonych
 • Optymalizacja procesu zakupów - zapewnienie najlepszych praktyk do ciągłej poprawy zaopatrzenia strategicznego
 • Szerokie wsparcie procesów windykacyjnych

 

TETA ERP: Sprawdź
TETA HR: Sprawdź
Kontrola budżetu- Analiza stanu należności-Płatności-Naliczanie wynagrodzeń i premii- Rekrutacja- Obieg dokumentów

Kompleksowa obsługa firm o złożonych strukturach

Pokaż Ukryj

System TETA HR wraz z platformą samoobsługową TETA ME wspiera organizacje z sektora usług w zakresie obsługi pracowników centrali i placówek firmy. W przeglądarkowej aplikacji TETA ME menedżerowie planują grafiki dla pracowników placówki oraz rozliczają pracę, wnioskują o zatrudnienie nowej osoby oraz wyznaczają premie dla podwładnych na podstawie indywidualnych decyzji oraz wyników sprzedaży. Informacje z platformy internetowej przekazywane są elektronicznie bezpośrednio do TETA HR, usprawniając komunikację między placówkami a centralą, przyspieszając obsługę pracowników, w takich procesach jak rekrutacja i zatrudnienie oraz naliczanie wynagrodzeń.

Jak możemy pomóc?

W Unit4 Polska koncentrujemy się na oferowaniu rozwiązań zorientowanych na ludzkie potrzeby. Wykazujemy wysoką sprawność w obsłudze szybko zmieniających się wymagań organizacyjnych, ewolucji struktur korporacyjnych lub nowego ustawodawstwa. Możesz być pewny, że zyskasz najlepsze wsparcie i wiedzę w kontekście rutynowych, codziennych obowiązków, jak i wartość dodaną dla organizacji, by sprawniej wdrażać strategie i osiągać cele.