Przejdź do treści
Piotr Chrobot: Szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorstw

Piotr Chrobot: Szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorstw

Sposób prowadzenia biznesu podlega ciągłym zmianom, ponieważ wymaga dostosowania się do sytuacji rynkowej, geopolitycznej, nowych tendencji, trendów w zarządzaniu czy potrzeb pracowników i odbiorców. W Unit4 stale trzymamy rękę na pulsie tych zmian, aby nasze oprogramowanie było dostosowane do nowych okoliczności, a czasem z wyprzedzeniem dawało rozwiązania nadchodzących wyzwań.

Zapraszamy do obejrzenia unikalnego, nigdzie wcześniej niepublikowanego wystąpienia, które miało miejsce na minionej konferencji Teta Sessions 4U. Udostępniamy nagranie z wystąpienia Piotra Chrobota, prezesa zarządu Unit4 Polska.


Jaki potencjał kryje się w zmianach i jakie są sposoby na ich wykorzystanie?

Ewolucja aplikacji HR i ERP

Kiedyś główną troską przedsiębiorców było pozyskanie nowego kapitału na poszerzenie inwestycji, na nowe pomysły. Dzisiaj kapitał jest dostępny, są jednak inne problemy. Ciągłe zmiany stawiają przed przedsiębiorcami wciąż nowe wyzwania. 

Z naszych obserwacji zmian zachodzących zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowych wynika, że obecnie dużym wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców jest pozyskanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, a także zadbanie o to, by fluktuacja kadr w firmie nie była duża. 

Wiemy też, że na zachodzące zmiany powinniśmy reagować szybciej niż kiedyś. I nie jest to tylko pokłosie pandemii, już od dłuższego czasu planowanie z perspektywą trzy lub pięcioletnią nie sprawdza się. 

Jak te problemy wpływają na działalność przedsiębiorstw? Na płynność ich procesów biznesowych? Co jeszcze zmieniło się w otoczeniu firm?

Kiedyś główną troską przedsiębiorców było pozyskanie nowego kapitału na poszerzenie inwestycji, na nowe pomysły. Dzisiaj kapitał jest dostępny, są jednak inne problemy. Ciągłe zmiany stawiają przed przedsiębiorcami wciąż nowe wyzwania.

Piotr Chrobot

Prezes Zarządu Unit4 Polska

Zapisz się i bądź na bieżąco