Przejdź do treści
Sprawne zarządzanie zespołami oraz liniami biznesowymi cz.2 | Rola HR Biznes Partnera

Sprawne zarządzanie zespołami oraz liniami biznesowymi cz.2 | Rola HR Biznes Partnera

od Sierpień 12, 2021 | 6 min czytania

HR Biznes Partnering

HR biznes partnering to w Polsce rozwiązanie względnie młode, z reguły importowane z zagranicznych rynków. Na początku takie rozwiązanie było wdrażane jedynie w dużych organizacjach z kapitałem zagranicznym. Obecnie widoczny jest trend upowszechnienia się tej idei i implementowania jej w coraz większej liczbie firm, a sam rola HR Biznes Partnera jest doceniana nie tylko w globalnych korporacjach, ale również w lokalnych przedsiębiorstwach różnej wielkości.
 

Kim jest HR Biznes Partner?

HR Biznes Partner (HRBP) to osoba, która współpracując z menedżerami poszczególnych jednostek biznesowych, projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi w taki sposób, aby wspomagały one realizację strategicznych celów organizacji. Tak w latach 90tych rolę HR Biznes Partnera zdefiniował Dave Ulrich, twórca koncepcji HR biznes partneringu.
 
Przedstawiona w ten sposób rola HRBP pokazuje jego duży wpływ na powodzenie biznesu. Praktyka pokazuje, że HR Biznes Partnerzy wspierają realizację celów strategicznych firmy głównie poprzez tzw. miękkie zarządzanie. Naszym najczęstszym obszarem współpracy, jako HR Biznes Partnerów, jest rozwój pracowników, strategia i kultura organizacyjna oraz komunikacja wewnętrzna. Regularnie udzielamy wsparcia w zarządzaniu talentami, strategicznym i operacyjnym motywowaniu pracowników, zarządzaniu konfliktem,  zmianą, w rekrutacji czy selekcji kandydatów.

 

Co jest podstawą działań HRBP?

Kluczowym elementem tego zawodu jest merytoryczna analiza danych na wszelkie możliwe sposoby. Z biznesem rozmawiamy językiem liczb i faktów, pomagamy menadżerom podejmować decyzje w oparciu o sprawdzone dane. Ich analiza to nie tylko badanie tego, co się wydarzyło, ale również patrzenie w przyszłość –  wyłapywanie trendów, tworzenie prognoz i wszystko to, co pozwoli nam rozwinąć się lepiej niż konkurencja.

HR Biznes Partner pochyla się nad wieloma tematami i bezpośrednio współpracuje z dużą liczbą osób pochodzących z różnych szczebli zarządzania. Dlatego w skarbnicy HRBP najważniejszą kompetencją jest orientacja biznesowa, a w tym świadomość wymagań i specyfiki obszaru biznesowego, który wspiera. W swoim bogatym portfolio sprawny HRBP posiada kompetencje interpersonalne, umiejętności rozwiązywania problemów i zarządzania sprzecznymi oczekiwaniami, komunikatywność, odporność na stres, zdolności przywódcze, orientację na potrzeby pracowników, orientację na jakość i etykę, umiejętności analityczne i prezentacyjne, znajomość technologii i mediów. Jest to więc swojego rodzaju człowiek orkiestra, który posiada interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje.

Jak wgląda praca HRBP? 

Jako HRBP współpracujemy z managerami różnego szczebla edukując ich i wspierając w identyfikacji i rozwoju potencjału obecnego w organizacji. Pomagamy też w utrzymaniu talentów w firmie, na przykład poprzez planowanie działań rozwojowych, adekwatny system motywacji finansowej i pozafinansowej, czy zarządzaniu kulturą organizacyjną. Kształcimy managerów, w jaki sposób identyfikować możliwości i oczekiwania pracowników. Doradzamy, jak budować i utrzymywać zaangażowanie i satysfakcję pracowników. Uczymy menadżerów narzędzi do zarządzania i komunikacji z ludźmi i w zespołach. Jesteśmy też angażowani jako mediatorzy przy rozwiązywaniu konfliktów w zespole lub z pracownikiem, czy jako specjaliści przy transformacjach

Z kim pracuje HR Biznes Partner?

W codziennej pracy jesteśmy ambasadorami i mentorami licznych grup pracowników. Pod naszą opieką znajduje się od 100 do 500 pracowników, których potrzeby znamy, rozumiemy i reprezentujemy w organizacji i przed biznesem. Odpowiadamy na ich potrzeby, inicjujemy dialog, analizujemy, planujemy i wdrażamy rozwiązania istotne dla obszaru biznesowego, który jest pod naszą opieką. 

Zapisz się i bądź na bieżąco