Przejdź do treści
Oprogramowanie HR pomocne w feedbacku

Oprogramowanie HR pomocne w feedbacku

Koniec roku to zwykle w firmach czas przyznawania corocznych ocen oraz podsumowania dotychczasowych działań pracownika na rzecz realizacji postawionych mu celów. Wiele organizacji wciąż podchodzi do tego zagadnienia w bardzo tradycyjny sposób, zapominając, że standardowo praktykowana ocena pracownicza nie spełnia już swojej funkcji w nowocześnie funkcjonujących firmach.

Według najnowszych statystyk 95% menadżerów uważa, że ocena pracownicza jest nieefektywna, a dla aż 53% pracowników nie jest motywująca i postrzegana jako niesprawiedliwa .

Budowanie kultury organizacyjnej oraz zaangażowania pracowników są głównymi wyzwaniami stawianymi nie tylko działowi HR, ale całym organizacjom. W jaki sposób możemy więc zbudować wydajny oraz nowoczesny system przekazywania informacji zwrotnej pozwalający na podnoszenie wyników pracy oraz wzrost zadowolenia pracowników?

Najnowszy trend HR – regularny feedback

Najnowszym trendem HR oraz metodą odpowiadającą na potrzeby pracownicze jest regularne przekazywanie feedbacku. Więcej niż 60% pracowników uważa, że otrzymuje feedback zbyt rzadko, co ma bezpośrednie przełożenie na ich codzienne postawy oraz chęć pozostania w firmie dłużej . Systematyczna informacja zwrotna pozwala na szybsze reagowanie i dotarcie do źródła problemu, co stanowi wymierną korzyść także dla organizacji. 

Feedback wciąż w pełni nie przyjął się w polskiej kulturze pracy. Zarówno pracownicy, jak i menadżerowie często nie posiadają umiejętności przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej i stanowi to dla nich wyjście poza własną strefę komfortu, a przecież jest to niezwykle istotny aspekt wpływający na nasze zadowolenie z pracy oraz często impuls do wprowadzenia zmiany w sposobie swojej pracy.

Z tego powodu tak niezbędne jest dzielenie się feedbackiem na bieżąco, nie tylko raz do roku. Zostało to już zauważone w największych i najbardziej innowacyjnych organizacjach takich, jak Microsoft czy Adobe. Bo jak twierdzi Bill Gates: ,,Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy dają nam feedback. W ten sposób się doskonalimy”.

Nowoczesna aplikacja HR do przekazywania feedbacku

Kolejnym problemem jest brak odpowiedniego narzędzia, które ułatwiłoby pracownikom podzielenie się opinią ze swoim podwładnym czy kolegą z pracy. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku firma Unit 4 w swoim katalogu oprogramowania proponuje klientom narzędzie Unit4 Talent Managment.
 
Jest to nowoczesna aplikacja dostępna 24/7 również z poziomu telefonu komórkowego czy innego narzędzia mobilnego. Pozwala ona pracownikom na regularne przekazywanie informacji zwrotnej zarówno w bardziej formalnej formie, jak i tej przystosowanej do ery mediów społecznościowych (informacja zwrotna wyrażana poprzez GIF czy emotikonę). 
Feedback możemy przekazać w każdej chwili, co pomoga nam zarówno doceniać naszych współpracowników, jak również wskazywać im miejsca do rozwoju. Dzięki temu, że feedback jest regularny każdy pracownik może być oceniony za całokształt podejmowanych akcji oraz postaw, ocena jest pełnowymiarowa, czego często brakuje w sytuacji, gdy ewaluacja pracownicza jest dokonywana jedynie raz do roku i wiele jej elementów jest trudnych do odtworzenia. Możliwość udzielenia mniej ustrukturyzowanej informacji zwrotnej zachęca nieaktywnych członków naszych zespołów do inicjatywy w tym zakresie.
 
Pracownik może nie tylko udzielić feedbacku wybranej osobie, ale również poprosić o informację zwrotną poprzez aplikację zarówno osobę ze swojej organizacji, jak i spoza niej. Wspiera to kulturę feedbacku i pomaga w budowaniu zaangażowania w firmie. Informacją możemy się podzielić na wspólnym ,,wallu”, bądź indywidualnie.
 
- Jako menedżer produktu pracuję z osobami z różnych działów Unit4. Przy projektach rozwojowych spotykam się z kolegami z działów sprzedaży i wsparcia klientów oraz z działu wdrożeń. Pracujemy razem, lecz raportujemy do innych przełożonych. Możliwość przekazania uznania i feedbacku na świeżo, po tym jak zrealizujemy wspólne zadanie jest dla mnie niezwykle istotna – twierdzi Product Menedżerka Katarzyna Jaśniewicz. – Informacja o tym, jak ważny wkład wnoszą do produktu, docenienie zaangażowania i pomysłów, to nie tylko miły gest, ale ważny przekaz dla ich szefów, że ich ludzie w praktyce realizują cele firmy nakierowane na współpracę i kreatywność. Dlatego często korzystam z tej możliwości w Unit4 Talent Management i oprócz zwyczajowego maila z podziękowaniem, wrzucam feedback i praise w Unit4 TM – dodaje aktywna użytkowniczka aplikacji

Oprogramowanie HR – moduły w Talent Management

Jako że bezpośredni kontakt z pracownikiem jest najbardziej istotnym aspektem relacji przełożony-podwładny aplikacja wspomaga również kierowników w zakresie spotkań pomiedzy nim, a pracownikiem.
 
Dzięki modułowi Rozmowy w Unit4 Talent Management każdy menedżer będzie mógł przeprowadzić rozmowę z pracownikiem w sposób efektowny oraz spójny. Przygotowane scenariusze, możliwość ustalenia regularnych terminów spotkań ,,1:1” czy oceniających cele pracownika wspiera menadżerów w ich codziennej pracy. 

Podobne podejście w narzędziu Unit4 Talent Management możemy zauważyć w kolejnym jej module: Cele Pracownicze – tutaj również dokonujemy ewaluacji celów na bieżąco, zaznaczając regularne postępy ich wykonania. Daje to możliwość bieżącego monitorowania prac oraz reagowania w razie wystąpienia trudności. Cele możemy modyfikować według aktualnych potrzeb organizacji, dzięki czemu nasza firma może szybko dopasować się do zaistniałych zmian, co w dzisiejszych okolicznościach jest niezwykle istotne.
 
Proponowane narzędzie pozwoli usprawnić komunikację wśród pracowników nie tylko na linii kierownik-pracownik, ale również wewnątrz firmy. Dzięki temu jest szansa na wzrost zaangażowania oraz poziomu zadowolenia z pracy, co wpłynie na sprawniejsze zarządzanie i budowanie pozytywnie odbieranej kultury organizacji
 


 

Zapisz się i bądź na bieżąco

zdjęcie Ola Wójciak

Aleksandra Wójciak

Pre-Sales Manager w Unit4 Polska

Odpowiada za przygotowanie i prezentacje rozwiązań dla klientów w zakresie systemów HR. W trakcie swojej drogi zawodowej miała okazję pracować dla firm zarówno małych, lokalnych, jak i wielkich korporacji. Była m.in. Project Menadżerką odpowiedzialną za globalne ujednolicenie procesów HR. Prywatnie fotografka amatorka oraz fanka europejskiego kina.