Przejdź do treści
Dobry menadżer zasługuje na najlepsze narzędzia

Dobry menadżer zasługuje na najlepsze narzędzia

od Lipiec 15, 2021 | 5 min czytania

Jak wynika z raportu ABSL od współczesnego lidera/managera wymaga się umiejętności miękkich i korzystania z dostępnych technologii . W okresie okołopandemicznym te dwa aspekty zostały zweryfikowane, a rola kierowników stała się kluczowa dla zachowania konkurencyjności firmy i utrzymania odpowiedniej motywacji i efektywności pracowników

Pomiędzy motywacją, a celem

Z jednej strony  kierownicy powinni wspierać i motywować swoich pracowników , z drugiej – muszą realizować cele strategiczne firmy. Dobry kierownik powinien więc posiadać doświadczenie i umiejętności łączące aspekt ludzki i biznesowy. 
Funkcjonowanie pomiędzy tymi dwoma obszarami generuje wiele wyzwań, które stanowią nieodzowny element codzienności. Mogą być one specyficzne dla danego sektora.

W przypadku usług będą to:

  • częste zmiany grafików

  • planowanie harmonogramów uwzględniających pracowników z odpowiednimi certyfikatami i umiejętnościami 

  • zapewnienie ciągłości usług dla rynków innych niż Polska, gdy rozkład dni wolnych i świątecznych różni się od krajowych

W handlu i dystrybucji wyzwaniem może być:

  • planowanie grafików uwzględniających preferencje pracowników (na przykład studentów)

  • planowanie pracy dla osób z indywidualnymi uprawnieniami, opiekunów dzieci do lat czterech, kobiet w ciąży czy pracowników niepełnosprawnych

  • zachowanie zgodności harmonogramów z obowiązującymi przepisami (obecność przynajmniej jednego magistra farmacji na zmianie w aptece). 

Część problemów jest też uniwersalna – potrzeba optymalizacji kosztów wynagrodzeń pracowniczych, czy planowanie pracy osobom zatrudnionym w oparciu o różne rodzaje umów i wymiary etatów.

Zadbać o swój komfort

Skuteczny manager musi mierzyć się z dużą presją i odpowiedzialnością. Dlatego bardzo istotne jest zapewnienie komfortu jego pracy. Nic nie zastąpi jego wiedzy, doświadczenia i empatii. Są jednak rozwiązania, które mogą poprawić doświadczenie pracy osób, od których tak wiele zależy.

W tym celu powstało rozwiązanie Teta Workforce Management (Teta WFM). To narzędzie dedykowane dla managerów z sektora usług (branża medyczna, Ochrona Osób i Mienia, Centra Usług Wspólnych, Prasa i Media, branża hotelarska) oraz dla handlu i dystrybucji (sieć aptek, drogerii, księgarni sklepów czy magazyny w centrach dystrybucji). 

Teta Workforce Management pozwala tworzyć plany w kilku wersjach uwzględniające koszty wynagrodzeń. Na podstawie reguł biznesowych pozwala zautomatyzować i planowanie i kontrolę wymaganej obsady. System informuje o nieplanowanych absencjach w zespole i automatycznie wskazuje osoby posiadające odpowiednie kompetencje czy certyfikaty do zastąpienia nieobecnego specjalisty (na przykład magistra farmacji na zmianie w aptece).

Teta WFM dokonuje także automatycznej kwalifikacji rodzajów godzin, z podziałem na godziny normalne, ponadwymiarowe i nadliczbowe. Przyśpiesza też proces pozyskiwania informacji, na przykład dotyczących preferowanych przez studentów godzin pracy, a także składanie wniosków do managera wyższego szczebla, chociażby z prośbą o przesunięcie pracownika z innej jednostki.

Zalety chmury

Istotną zaletą Teta WFM jest jej zgodność ze zmieniającymi się przepisami, co odciąża kierowników od ich śledzenia. Automatyczna agregacja danych przekłada się z kolei na oszczędność czasu planowania i optymalizację kosztów. 
Jako rozwiązanie cloudowe,

Teta WFM pozwala dopasować oprogramowanie do aktualnej sytuacji firm, bez potrzeby inwestycji w dodatkową infrastrukturę. Nie stanowi też ograniczenia w przypadku skalowania, rozwoju działalności, rozbudowania sieci, czy zwiększenia wolumenów obsługiwanych Klientów.

Dzięki zastosowaniu zasobów i narzędzi chmury publicznej użytkownicy mają też większe możliwości automatyzacji planowania zasobów w kontekście wymaganych zadań. Choć optymalną drogą do wdrożenia Teta WFM jest posiadanie Pakietu Teta, możliwa jest integracja narzędzia z dowolnym systemem.


[1] Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2020, patrz. https://info.randstad.pl/hubfs/sektor%20nowoczesnych%20us%C5%82ug%20dla%20biznesu%20-%20wsp%C3%B3%C5%82praca%20z%20ABSL/sektor-nowoczesnych-uslug-biznesowych_2020_raport-ABSL_PL.pdf?hsCtaTracking=60de4113-db88-41d1-8ad8-f85debd30e53%7C9250bced-d43f-4ad1-a615-844af9233012, s. 11, dostęp [9.07.2021].

[2] Rok przełomowych zmian z perspektywy sektora usług biznesowych, patrz: https://static.hrstandard.pl/files/uploads/2021/03/raport-rok-przelomowych-zmian-210315.pdf, s. 20, dostęp [9.07.2021].

Poznaj Teta Workforce Management

Wydajna praca zaczyna się od odpowiednich narzędzi. Poznaj oprogramowanie Teta Workforce Management i zautomatyzuj planowanie grafików. Zrób pierwszy krok w kierunku sprawnego zarządzania swoim zespołem.

Zapisz się i bądź na bieżąco