News

Systemy TETA z Certyfikatem Innowacyjności

Oprogramowanie Unit4 Polska kolejny jużraz uzyskało Certyfikat Innowacyjności przyznawany przez Politechnikę Wrocławską. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się używaćsystemów TETA ERP, TETA HR oraz TETA WEB, będą mogły skorzystaćz ulgi technologicznej i odliczyćczęśćwydatków na zakup nowej technologii.

Zgodnie z opinią Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej systemy TETA ERP/HR/WEB począwszy od wersji nr 23 są jednymi z najbardziej innowacyjnych rozwiązań w skali światowej, o nowoczesnej konstrukcji oraz funkcjonalności znacznie przekraczającej rozwiązania tej klasy.

Pakiet TETA ERP/HR/WEB wspomaga zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki rozwojowi produktu posiada cechy mobilności i pozwala na coraz większą elastyczną parametryzację i konfigurację systemu i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz integrację z zewnętrznymi aplikacjami.

Eksperci z Politechniki Wrocławskiej zwrócili szczególną uwagę na najważniejsze cechy oprogramowania Unit4 Polska:

  • zastosowaną technologię Microsoft Silverlight i ASP.NET, które zapewniają atrakcyjny interfejs użytkownika i integrację z innymi komponentami,
  • cloud computing,
  • integrację z platformami Microsoft SharePoint,
  • użycie elementów programowania aspektowego,
  • zastosowanie systemu Orbita umożliwiającego dodawanie nowych funkcjonalności przez zewnętrzne firmy,
  • integrację z urządzeniami mobilnymi,
  • stworzenie interfejsu pod ekrany dotykowe,
  • tryb projektowania, Workflow i Skrytpy pozwalające dostosowaćwygląd i funkcjonalnośćaplikacji do wymagań użytkowników,
  • obieg dokumentów,
  • globalne wyszukiwanie.


Opinia Politechniki Wrocławskiej oznacza, że pakiet TETA ERP/HR/WEB spełnia definicję nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., a co za tym idzie przedsiębiorstwa, które będą korzystaćz tych systemów będą mogły ubiegaćsię o ulgę technologiczną.