Przejdź do treści
Wysoka Rotacja pracowników

Jakie są główne przyczyny wysokiego wskaźnika rotacji pracowników?

Dużą przeszkodą dla każdej organizacji w osiąganiu swoich celów jest rotacja pracowników. Dlatego też staje się kluczowym problemem dla kierownictwa, z którym muszą sobie poradzić w dość szybkim czasie. Żeby jednak rozwiązać ten problem, należy odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: jaki jest powód wysokiego wskaźnika rotacji pracowników?

Rotacja dobrowolna a wymuszona

Dobrowolna rotacja pracowników (ang. volontary turnover), jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do pracowników, którzy opuszczają organizację z własnego wyboru. Może to oznaczać podjęcie innej pracy, kontynuowanie edukacji lub szkolenia z powodów osobistych lub przejście na emeryturę.

Przymusowa rotacja pracowników (ang. involontary turnover) wynika ze zwolnień – albo z powodów dotyczących wyników w pracy, dopasowaniem do pracy, niewłaściwym postępowaniem, albo w ramach postępowania w sprawie przymusowych zwolnień.

Według najnowszych danych HAYS (Rynek Pracy 2023), około 20 proc. pracowników planowało zmianę pracy w roku 2023, a 18 proc. – zmianę dotychczasowej ścieżki kariery. Liczby te oznaczają, że potencjalna rotacja może wynikać z personalnych motywacji pracownika.

Koszty rotacji pracowników

Utrata pracownika, na którym Ci zależy, może kosztować Twoją firmę nawet 2-krotność jego rocznego wynagrodzenia! A koszt "złego zatrudnienia" może być potencjalnie jeszcze wyższy.

Główne przyczyny rotacji pracowników

Większość badań potwierdza, że w kontekście konkretnej organizacji wysoka rotacja pracowników, wynika przede wszystkim z pięciu głównych czynników: 

  • Wynagrodzenie i czas wolny postrzegane są jako niewystarczające.

  • Benefity pracownicze są poniżej oczekiwań.

  • Ograniczone ścieżki kariery.

  • Oferta konkretnego awansu.

  • Perspektywa lepszego szefa.

Jeśli organizacja jest skłonna zainwestować w wynagrodzenie, otworzyć ścieżki kariery, zapewnić elastyczne modele pracy oraz szybko zidentyfikować i poradzić sobie z nieefektywnymi lub toksycznymi menedżerami, to wszystkie te powody można wyeliminować,

Trendy powodujące rotację w szeroko pojętej gospodarce

Wskaźniki rotacji w większości branż są obecnie wyższe niż kiedykolwiek i nie ma jednego powodu, z którego to wynika. Z jednej strony trendem, istniejącym od lat 80-tych, jest stosunkowo krótszy staż pracy na danym stanowisku (i w tej samej firmie). Z drugiej strony jest to kwestia demografii – starsze i mniej mobilne pokolenie (wyż demograficzny) odchodzi na emeryturę, a młodsze pokolenie nie pozostaje tak długo w pracy (średni staż pracy na dowolnym stanowisku w grupie wiekowej 25-34 lata wynosi zaledwie 2,8 roku, z kolei w przypadku osób w wieku 60-64 lat - do ponad 10 lat).

Proste kwestie podaży i popytu również przyczyniają się do wysokiej rotacji personelu. W niektórych obszarach po prostu nie ma wystarczającej liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników, aby obsadzić wszystkie dostępne dla nich stanowiska. Oznacza to, że wiele niedoborów talentów oraz wysokie wskaźniki rotacji pracowników prawdopodobnie nadal będą istnieć, nawet w warunkach wysokiego bezrobocia, ponieważ rzadka siła robocza pozostanie na rynku pracowników korzystających ze swojej pozycji. 

Wreszcie, wraz z gwałtowną zmianą charakteru samej pracy w ciągu ostatnich kilku lat, ludzie oczekują więcej od swoich pracodawców, nie tylko w formie wynagrodzenia. Ponieważ tradycyjne nagrody za lojalność (takie jak gwarantowane zatrudnienie i wygodna emerytura) są coraz bardziej niedostępne, nawet osoby z wyżu demograficznego szukają regularnej wypłaty. Elastyczność, cel i możliwości rozwoju są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. A jeśli Twoi pracownicy nie mogą ich uzyskać od Ciebie, skierują swoje kroki w takie miejsca, które je oferują.

Jednak biorąc pod uwagę te zmienne, należy również pamiętać, że wraz ze skracaniem stażu pracy wysoka rotacja będzie się utrzymywać, a przy odpowiednim nastawieniu nie musi to być coś złego.

Czym jest cykl życia pracownika?

Cykl życia pracownika” to zarządzanie każdym etapem podróży pracownika z Twoją firmą, od wyboru kandydata do momentu jego odejścia z firmy. 

Firmy, które radzą sobie z tym procesem najlepiej, mają nie tylko najbardziej zadowolonych i zaangażowanych pracowników, ale także są jednymi z najbardziej atrakcyjnych miejsc dla kandydatów poszukujących kolejnej pracy. 

Weźmy pod uwagę fakt, że wszystkie najlepiej prosperujące "jednorożce" z Doliny Krzemowej mają średni staż pracy znacznie poniżej średniej wynoszącej 2,8 roku dla osób w wieku 25-34 lat. Facebook, gdzie średni staż pracy wynosi 2,1 roku, jest w rzeczywistości firmą z najdłużej zatrudnionymi pracownikami w grupie. Firmom tym jednak nie brakuje chętnych kandydatów, osiągają wysokie wyniki pod względem przychodów i zysków, a także mają duże i ugruntowane sieci byłych pracowników (ang. Alumni) z których wielu wraca do nich w odpowiednim czasie po zdobyciu doświadczenia w innych organizacjach. 

Z pewnością istnieje wiele kroków, które można podjąć w celu zmniejszenia wysokiej rotacji pracowników – z których większość to proste, najlepsze praktyki. W przyszłości jednak organizacje będą zmuszone do zarządzania rotacją z powodu bardziej płynnego charakteru rynku pracy.

Jak Unit4 Teta może Ci pomóc?

W obliczu konkurencji o najlepszych pracowników, warto inwestować w nowoczesne rozwiązania takie jak Unit4 Talent Management. To narzędzie, które nie tylko pomaga w zarządzaniu talentami, ale także oferuje informacje na temat umiejętności i możliwości rozwoju zawodowego pracowników. Dzięki temu, Twoja firma może budować wizerunek godnego zaufania pracodawcy i przyciągać oraz zatrzymywać najlepszych pracowników.

Dowiedz się więcej o tym, jak Unit4 Teta może pomóc Twojej organizacji w nowoczesnym i elastycznym podejściu do zarządzania talentami. Sprawdź nasze rozwiązanie Unit4 Talent Management, które w połączeniu z informacjami z systemów Teta HR i Teta ME, umożliwią Ci lepszy rozwój Twoich talentów. Dzięki Unit4 Teta, możesz przeciwdziałać rotacji pracowników i budować silny zespół gotowy do wyzwań przyszłości.

Sekcja najczęściej zadawanych pytań

Jakie zawody charakteryzują się wysokim wskaźnikiem rotacji pracowników?

Dokładne wskaźniki będą się różnić w zależności od kraju, ale niektóre branże mają wyższy "podstawowy wskaźnik" rotacji, w tym handel detaliczny, hotelarstwo, technologie IT oraz sprzedaż.

Jaki jest normalny wskaźnik rotacji pracowników?

Rotacja różni się w zależności od branży, od zaledwie 24% w sektorze rządowym do ponad 100% w branży turystycznej i hotelarskiej. Z 51. "Monitora Rynku Pracy" przeprowadzonego przez Randstad (24 kwietnia 2023 r.) wynika, w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie pracodawcę zmieniło 22% zatrudnionych (wzrost o 2 pkt proc. w porównaniu z poprzednią edycją). Od kilku lat rotacja wykazuje tendencję wzrostową.

Jak zmniejszyć rotację pracowników?  

Rotację pracowników można poprawić, badając obecne wskaźniki rotacji. Aby utrzymać zaangażowanie pracowników, firmy mogą stworzyć pozytywną kulturę i odpowiednie miejsce pracy. Ponadto mogą usprawnić proces rekrutacji oraz dokonać przeglądu wynagrodzeń i oferowanych świadczeń. 

Zapisz się i bądź na bieżąco