Przejdź do treści
Zatrzymywanie i rozwijanie finansowych talentów

Zatrzymywanie i rozwijanie finansowych talentów

Działy finansowe w organizacjach stoją przed obliczem nowej rzeczywistości, ponieważ coraz mniej osób z najnowszego pokolenia wchodzi do tego sektora, a doświadczeni księgowi przechodzą na emeryturę. W związku z tym rekrutacja, utrzymanie i rozwój wykwalifikowanych specjalistów ds. finansów staje się coraz trudniejsze. Firmy, których core biznesu są usługi muszą przejść cyfrową transformację i automatyzację, aby zachować konkurencyjność w przyszłości.

Małe zainteresowanie finansami wśród pokolenia Z

Zmniejszone zainteresowanie zawodami związanymi z finansami wśród pokolenia Z doprowadziło do globalnego niedoboru wykwalifikowanych specjalistów w tym sektorze. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów ds. finansów z umiejętnościami księgowymi staje się jeszcze bardziej krytyczne, ponieważ pokolenie wyżu demograficznego zbliża się do emerytury. 

Pokolenie Z poszukuje w firmach, dla których pracuje, modernizacji i najnowocześniejszych technologii, takich jak sztuczna inteligencja i automatyzacja. Takie podejście wywiera presję na organizacje, aby przeszły transformację cyfrową. Firmy, które zainwestują w te zmiany, będą miały większe szanse na przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych talentów finansowych. Automatyzacja już ukazała swoje korzyści w finansach, m.in. poprzez zmniejszenie kosztów i błędów ludzkich, jednocześnie zwiększając dokładność i wydajność pracowników. Dlatego też organizacje muszą wykorzystać technologię, aby stworzyć bardziej atrakcyjne środowisko pracy.

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (US Bureau of Labor Statistics) prognozowany wzrost w dziedzinie księgowości w latach 2019-2029 wyniesie 4%, czyli wolniej niż średnia dla wszystkich zawodów. Oznacza to mniejszą pulę dostępnych talentów, z których organizacje będą mogły czerpać, rosnące zapotrzebowanie na strategie personalne, zapewniające odpowiednie wynagrodzenie i planowanie sukcesji, a także niezbędne szkolenia, aby wyprzedzić zmiany w branży.

Przyciągnie młodych pracowników

Młodsze pokolenie pragnie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, możliwości rozwoju kariery i elastyczności. Cenią sobie również zróżnicowane i integracyjne środowisko pracy - zgodne z ich osobistymi wartościami. Firmy, które koncentrują się na tworzeniu otwartej, wspierającej kultury, będą miały lepszą pozycję do przyciągania i zatrzymywania talentów finansowych.

Kluczowym aspektem rozwijania młodszych talentów finansowych jest zapewnienie im możliwości szkoleniowych dotyczących właśnie transformacji cyfrowej. Inwestowanie w szkolenia w obszarach takich jak zaawansowana analiza danych, rozwiązania chmurowe i nowoczesne technologie raportowania finansowego może pomóc specjalistom ds. finansów być na bieżąco z najnowszymi trendami w branży i zachować konkurencyjność.

Firmy muszą również szukać sposobów na zintegrowanie swoich technologii, w tym usprawnienie zobowiązań i należności, automatyzację raportowania i analizy finansowej oraz opracowywanie modeli predykcyjnych, które pomagają w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Przyszłość utrzymania talentów finansowych leży w połączeniu transformacji cyfrowej, automatyzacji i skupieniu się na różnorodności, równości i integracji. Przyjmując proaktywne podejście do rozwijania talentów finansowych poprzez wykorzystanie zintegrowanej technologii FP&A (planowanie i analiza finansowa) oraz HCM (zarządzanie kapitałem ludzkim), dyrektorzy finansowi i liderzy HR w organizacjach opartych na usługach mogą wyprzedzać zmiany w branży i pozostać konkurencyjnymi na szybko ewoluującym rynku.

Wdrażanie cyfrowej transformacji

Sektor finansowy dojrzał do transformacji cyfrowej, a wiele procesów idealnie nadaje się do automatyzacji. Sztuczna inteligencja (AI) i technologie automatyzacji od jakiegoś czasu robią furorę w branży, ponieważ dają firmom możliwość zwiększenia produktywności, usprawnienia operacji i obniżenia kosztów przy jednoczesnym uwolnieniu zasobów, które można przeznaczyć na działania wyższego szczebla.

Automatyzacja nie zastąpi ludzi, ale może zapewnić znaczne usprawnienia przeciążonym zespołom i zwolnić ich czas na analizę o większej wartości dodanej. Może również zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego, poprawić dokładność i przyspieszyć procesy, które mogą zająć dużo czasu, gdy są wykonywane ręcznie.

Zalety automatyzacji w sektorze finansowym

Automatyzacja zrewolucjonizowała sposób pracy finansistów i zmieniła różne aspekty branży. Może ułatwić życie specjalistom ds. finansów, poprawić dokładność, zmniejszyć potrzeby i koszty rekrutacji, a ostatecznie zwiększyć produktywność i rentowność organizacji.

Niektóre firmy mogą obawiać się, że automatyzacja może przyczynić się do redukcji części stanowisk. Ważne jest, by zrozumieć, że automatyzacja nie zastąpi pracowników, a raczej zwiększy ich możliwości. Dlatego też inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji obecnych specjalistów ds. finansów w celu korzystania ze zautomatyzowanych systemów i zarządzania nimi ma kluczowe znaczenie. 
W ten sposób organizacje oparte na usługach mogą rozwijać swoją pulę talentów i zatrzymywać cennych pracowników, jednocześnie korzystając z zalet automatyzacji.

Wskazówki dotyczące rekrutacji i zatrzymywania talentów finansowych

Wraz z rosnącym niedoborem specjalistów ds. finansów i mniejszą liczbą kandydatów z pokolenia Z utrzymanie i rozwijanie talentów finansowych jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Oto kilka wskazówek, jak przyciągnąć i zatrzymać najlepsze talenty finansowe:

  1. Inwestuj w rozwój pracowników: zapewnij szkolenia i programy mentorskie, aby pomóc pracownikom rozwijać ich umiejętności i karierę. Zachęcaj do ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.
  2. Stwórz pozytywną kulturę miejsca pracy: pracownicy są bardziej skłonni do pozostania w firmie, która ma pozytywną kulturę pracy. Zachęcaj do działania w zespole, doceniaj i nagradzaj dobrą pracę oraz stwórz środowisko, które pracownicy lubią.
  3. Oferuj konkurencyjne wynagrodzenia i świadczenia: oferuj wynagrodzenia i świadczenia, które są konkurencyjne w stosunku do innych firm w branży. Przeprowadzaj regularne przeglądy wynagrodzeń i zapewniaj możliwości awansu.
  4. Zapewnij równowagę między życiem zawodowym a prywatnym: równowaga między życiem zawodowym a prywatnym jest ważna, aby pracownicy czuli się doceniani i szczęśliwi. Oferuj elastyczne warunki pracy, takie jak np. opcje pracy zdalnej.
  5. Wykorzystaj cyfrową transformację: automatyzacja i technologia mogą pomóc specjalistom ds. finansów pracować wydajniej i zmniejszyć ich obciążenie zadaniami. Inwestycja w oprogramowanie, które automatyzuje powtarzalne czynności, pozwala pracownikom skupić się na tych bardziej złożonych. 

Jak Unit4 Teta może pomóc Twojej organizacji?

Ostatecznie kluczem do zatrzymania i rozwijania talentów finansowych w dzisiejszej szybko zmieniającej się branży jest stworzenie kultury miejsca pracy, która wspiera i ceni pracowników. Zapewniając narzędzia, szkolenia i wsparcie potrzebne do osiągnięcia sukcesu, organizacje mogą przyciągać i zatrzymywać największe talenty na konkurencyjnym rynku pracy. 

Oprogramowanie Unit4 FP&A w chmurze daje pracownikom lepsze i szybsze sposoby wykorzystania liczb do pracy – poprzez inteligentne planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie, wizualizację i analitykę. 

Twoja organizacja może przyjąć elastyczne, zintegrowane podejście do wszystkich potrzeb związanych z planowaniem finansowym, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie przepływu środków pieniężnych, zarządzanie budżetami operacyjnymi, czy prognozowanie sprzedaży, kosztów i przychodów.

Organizacje mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami dzięki wiodącemu w branży oprogramowaniu do Zarządzania Kadrami i Płacami, Planowania i Analizy Finansowej (FP&A), Kompleksowego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP) oraz Zarządzania Talentami.

Sprawdź wszystkie rozwiązania z wchodzące w skład Pakietu Teta.

Zapisz się i bądź na bieżąco