Przejdź do treści
Dlaczego zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem, planowania i raportowania jest Ci potrzebne?

Dlaczego zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem, planowania i raportowania jest Ci potrzebne?

Zarządzanie budżetem, planowanie i raportowanie to kluczowe elementy strategii finansowej każdej organizacji. Szybko i ciągle zmieniające się środowisko biznesowe powoduje, że firmy muszą wydajnie i dokładnie śledzić swoje koszty, prognozować przyszłe wydatki i komunikować wyniki finansowe. 

Zanim rozpocznie się proces poszukiwania oprogramowania, ważne jest, aby dyrektorzy finansowi odpowiedzieli na kilka pytań: co chcą osiągnąć, co robili w przeszłości, a co obecnie i najważniejsze, co powinni robić w przyszłości? 

Aby zrozumieć, co robiły w przeszłości większość organizacji zazwyczaj wyposaża się w liczne systemy ewidencyjne, takie jak: ERP, zarządzanie talentami, systemy HCM, planowanie zasobów i zarządzanie finansami. Systemy te doskonale nadają się do tego zadania – oferują spójne procesy i przewidywalne rozwiązania. Organizacje muszą znaleźć sposób na wypełnienie luki pomiędzy wymaganą strukturą systemów ewidencji a ciągłą zmiennością świata rzeczywistego, taką jak: gusta klientów lub inne wydarzenia, które są w zasadzie nieznane, dopóki się nie wydarzą.

Bolączki arkuszy kalkulacyjnych Excel

W wielu organizacjach elastyczne rozwiązania, takie jak arkusze kalkulacyjne Excel , są bardzo powszechne. Excel jest świetnym narzędziem do indywidualnych zadań. Jest szybki, łatwy, znany większości osób i elastyczny. Jednakże mogą wystąpić poważne problemy z błędami w formułach i „wieloma wersjami prawdy”, gdy chodzi o radzenie sobie z dużymi ilościami danych na wielu płaszczyznach raportowania. 

Często organizacje zaczynają od próby odpowiedzi na jedno pytanie, potem jednak pojawiają się problemy z integralnością danych w programie Excel i pytanie schodzi na boczny tor. Pytania te pojawiają się zawsze, gdy prognozowanie staje się coraz bardziej powszechne. Im częściej korzysta się z programu Excel, tym więcej pojawia się pytań – mniej czasu pozostaje na dostarczenie wartościowego wglądu i wsparcia decyzyjnego, ponieważ nieelastyczne modele wymagają ponownego rozruchu.

Excel w końcu staje się niezwykle zasobożerny. Jako narzędzie brakuje w nim jasnej odpowiedzialności, ponieważ nikt tak naprawdę do końca nie wie kto, co, gdzie i kiedy w nim zmienia. Jest również podatny na błędy ludzkie, więc nikt nie jest pewien, czy może ufać danym, z którymi pracuje. 

Zasadniczo oznacza to, że nie można ufać danym, na podstawie których podejmowane są decyzje o przyszłym kierunku rozwoju organizacji.

Zbyt wiele osób spędza za dużo czasu na kontrolowaniu arkuszy kalkulacyjnych, a nie na dodawaniu wartości. Organizacje kończą z silosami, a zanim dane zostaną zebrane i przeanalizowane, mija cenny czas, w którym powinniśmy działać.
Dowiedz się więcej z naszego artykułu: Excel często jest właściwym narzędziem, wykorzystywanym do niewłaściwych zadań

Co więc mogą zrobić organizacje?

Oto kilka powodów, dlaczego warto przejść od silosowych lub współdzielonych arkuszy kalkulacyjnych do zintegrowanego rozwiązania do zarządzania budżetem, planowania i raportowania, które jest przyszłościowe i może rozwijać się wraz z organizacją.

  • Ulepszone podejmowanie decyzji. Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w wyniki finansowe organizacji, co umożliwia decydentom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wydatków i alokacji zasobów. Dane historyczne dostarczają również bogatej wiedzy o wzorcach, które mogą pomóc w przewidywaniu wyników.
  • Większa dokładność i wydajność. Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu do zarządzania budżetem, ręczne wprowadzanie danych i alokacje kosztów są zredukowane, minimalizując szanse na błędy i oszczędzając czas.
  • Lepsza współpraca: Dzięki zintegrowaniu planowania budżetu, zarządzania i raportowania wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do tych samych informacji i mogą ze sobą współpracować w celu osiągnięcia założonych wyników finansowych.
  • Większa przejrzystość i odpowiedzialność. Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem zapewnia kompleksowy widok wyników finansowych organizacji, co pomaga zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność na wszystkich poziomach organizacji.
  • Lepsze prognozowanie. Rozwiązanie do zarządzania budżetem zapewnia solidne możliwości prognozowania, umożliwiając organizacjom planowanie na przyszłość i w razie potrzeby wprowadzanie korekt. Sztuczna inteligencja zaczyna dostarczać plany oparte na trendach i prognozach statystycznych, ale niewiele organizacji z tego korzysta. 
  • Zgodność z wymogami prawnymi. Rozwiązanie do zarządzania budżetem pomaga organizacjom w przestrzeganiu wymogów regulacyjnych istotnych dla ich branży.
  • Alternatywa oszczędzająca czas. Gdy do analizy używa się arkuszy kalkulacyjnych, cykle budżetowania, planowania i prognozowania zajmują zbyt wiele czasu. Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem, planowania i raportowania może pomóc organizacjom w usprawnieniu procesu podejmowania decyzji, zwiększeniu dokładności i wydajności, umożliwieniu lepszej współpracy, zwiększeniu widoczności i odpowiedzialności, zapewnieniu lepszego prognozowania oraz spełnieniu wymogów prawnych. Wdrażając zintegrowane rozwiązanie do zarządzania budżetem, organizacje mogą zapewnić sobie informacje finansowe, których potrzebują do podejmowania świadomych decyzji i osiągania swoich celów.

Rozwiązanie Unit4 FP&A (Financial Planning & Analysis) bezproblemowo integruje się z systemem ERP, co pozwala wykorzystać całą wiedzę, która często jest zamknięta w silosach danych. Dzięki dedykowanemu rozwiązaniu FP&A nie ma już wielu wersji podobnych danych w różnych miejscach. Masz jedną wersję prawdy, gdzie oprogramowanie FP&A może łatwo wyciągnąć dane z systemu ERP.

Jak Unit4 Teta może pomóc w zarządzaniu budżetem, planowaniu i raportowaniu

Zintegrowane oprogramowanie Unit4 FP&A umożliwia zespołom zaoszczędzenie czasu, który mogą przeznaczyć na inne ważne czynności, np.na dostarczanie informacji i tworzenie wartości dla firmy. Pomagamy w głębszym zrozumieniu liczb, a następnie przekształcamy to w działanie i poprawienie wyników biznesowych.

Unit4 Financial Planning & Analysis pomaga osiągnąć sukces Twojej organizacji. Nasze rozwiązanie to połączenie zautomatyzowanego, opartego na sztucznej inteligencji planowania i analizy finansowej, zarządzania budżetem i prognozowania finansowego, z wysoce interaktywnymi dashbordami i wstępnie skonfigurowanymi modelami.

Oprogramowanie Unit4 FP&A w chmurze daje pracownikom lepsze i szybsze sposoby wykorzystania liczb do pracy – poprzez inteligentne planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie, wizualizację i analitykę. Twoja organizacja może przyjąć elastyczne, zintegrowane podejście do wszystkich potrzeb związanych z planowaniem finansowym, niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie przepływu środków pieniężnych, zarządzanie budżetami operacyjnymi, czy prognozowanie sprzedaży, kosztów i przychodów.

Organizacje mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami dzięki wiodącemu w branży oprogramowaniu do Zarządzania Kadrami i Płacami , Planowania i Analizy Finansowej (FP&A ), Kompleksowego Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa (ERP) oraz Zarządzania Talentami.

Sprawdź wszystkie rozwiązania z wchodzące w skład Pakietu Teta.
 

Zapisz się i bądź na bieżąco