Przejdź do treści
Umiejętności 2023

10 umiejętności, w rozwój których warto zainwestować w 2023 roku

Ostatnie miesiące przyniosły ze sobą gwałtowne i kompleksowe zmiany w środowisku biznesowym. Pomimo obecnego ustabilizowania się sytuacji pandemicznej, wiele rozwiązań będących jej skutkiem na stałe wrosło w codzienność. Dodatkowo niepewna sytuacja ekonomiczna na świecie sprawia, że konieczne staje się zwiększanie swoich kompetencji. To samo tyczy się umiejętności miękkich, które również zyskują uznanie wśród pracodawców. 

Jakie kompetencje warto więc budować, aby być gotowym na wyzwania w nadchodzących miesiącach?

1. Rozwijanie siebie i swoich kwalifikacji 

Pracodawcy coraz większą uwagę zwracają na osoby, które odczuwają chęć stałego uczenia się i zdobywania nowych umiejętności, poznawania innych obszarów w branży i co za tym idzie – podnoszenia kwalifikacji. Osoby wykazujące zainteresowanie edukacją i poszerzaniem własnych horyzontów, znacznie lepiej odnajdują się w nieznanych i niepewnych sytuacjach. Dzięki swojej szerokiej wiedzy potrafią wspomóc zespół w trudnych momentach lub same z nich wybrnąć. 

2. Otwartość na zmiany 

W rzeczywistości, która może ulec zmianie z dnia na dzień, bycie gotowym na przyjmowanie na siebie nowych wyzwań jest niezwykle ważne. Otwarty umysł to przejaw elastyczności pracownika i jego wrażliwości na świat, w którym funkcjonuje. Możliwe, że dla wielu pracodawców ta cecha będzie kluczowa w doborze nowej kadry. Zmieniające się otoczenie biznesowe może wymuszać pewne zmiany w przedsiębiorstwie. Osoby otwarte na te zmiany na pewno są wartością dodaną każdej firmy.

3. Lojalność 

Lojalny pracownik stanowi dziś dla pracodawcy wysoką wartość. Pandemia zapoczątkowała masowe migracje pomiędzy przedsiębiorstwami, m.in. ze względu na zburzenie istniejących więzi społecznych, które trzymały dane osoby w firmie. Przed okresem masowego „home-office”, relacje między pracownikami i dobra atmosfera wpływały na chęć pozostania w zespole i co się z tym wiązało – na przywiązanie do pracodawcy. Zaburzenie kontaktu i brak poczucia pracy w fajnym zespole ułatwiły wielu pracownikom decyzję o zmianie pracodawcy. 

W ciągu ostatnich trzech lat tysiące osób zmieniło stanowisko nawet kilkukrotnie, testując to, co jest dla nich ważne w nowej sytuacji zawodowej oraz pracodawcę, który będzie spełniał te oczekiwania. Jest to szczególnie widoczne w branży IT – pandemia spowodowała ogromne ruchy właśnie na tym rynku pracowników. Pracodawcy coraz bardziej cenią więc przewidywalność, jaką dają im lojalni firmie pracownicy. 

4. Współodczuwanie

Empatia to kolejna cecha potencjalnego pracownika, której posiadanie może zaważyć na przyszłej karierze. Pracodawcy, poszukując właściwych osób do swoich zespołów, zwracają sporą uwagę właśnie na umiejętność współodczuwania. Osoba potrafiąca „wejść w buty” kogoś innego i zrozumieć jego emocje oraz motywacje, będzie wsparciem dla pozostałych członków zespołu, a także kluczowym reprezentantem firmy w relacjach z klientami. 

5. Umiejętność planowania

Stosunkowo od niedawna, wiele zawodów wykonywanych wcześniej wyłącznie stacjonarnie przeniosło się do świata online. Praktyki takie jak zdalne nauczanie w szkołach czy konsultacje lekarskie online przed pandemią występowały sporadycznie i nie kojarzyły się z efektywnością. Ta nagła zmiana wymusiła zupełnie inną organizację pracy, nastawioną przede wszystkim na samodzielność i umiejętne planowanie własnego czasu. Cechy te stały się pożądane wśród pracodawców, świadczą bowiem o niezależności i zaradności potencjalnego zatrudnionego. 

6. Determinacja w dążeniu do celu 

Nie tak dawno wśród pracowników i rekruterów panowało przekonanie, że opisywanie swoich porażek, błędów lub niedokończonych projektów w życiorysach to nie najlepsza praktyka. Obecnie coraz częściej takie informacje w CV nie świadczą o nieporadności, a wręcz przeciwnie – o pewnym instynkcie przetrwania i wysokiej determinacji w dążeniu do celu. Chodzi o to, aby pokazać przyszłemu pracodawcy, że porażki nie są w stanie negatywnie wpłynąć na motywację i wygląd całej późniejszej kariery.

7. Racjonalne i projektowe myślenie 

Myślenie w sposób logiczny i racjonalne łączenie faktów to umiejętności szczególnie pożądane w 2023 roku. Ich połączenie daje pracownikowi możliwość kreatywnego rozwiązywania problemów i myślenia w kategoriach innowacji. Praktycznie w każdym zespole zachodzi potrzeba krytycznego myślenia, ponieważ napędza ono zmiany i działa na korzyść interesów firmy. Pamiętaj jednak, żeby w dyskusji nie krytykować innych osób, a jedynie umiejętnie przedstawić swój punkt widzenia.

8. Umiejętność łatwego dostosowywania się 

Pracodawcy poszukują wśród kandydatów również kolejnej istotnej cechy – elastyczności. W gwałtownie zmieniającym się środowisku najlepiej poradzą sobie osoby, które nie mają problemu z dostosowaniem się do nowych warunków. Szybka adaptacja przydaje się jednak nie tylko w momentach wielkich kryzysów, ale też w codziennej pracy, w rozmowach z klientami i podczas różnych innych zadań. 

9. Ciekawość

Również w 2023 roku ciekawość będzie znaczącym dodatkiem do umiejętności pracownika. Cecha ta pokazuje pracodawcom m.in. nowatorstwo w rozwiązywaniu problemów i otwartość na informacje płynące ze świata. Ciekawość umożliwia pracownikom dochodzenie do nowych konkluzji, otwiera ich na nieznaną dotąd wiedzę i doświadczenia. Dzięki ciekawości powstają zupełnie nowe, innowacyjne rozwiązania i idee.

10. Optymizm

Jedną z cech, które pomagają radzić sobie w skomplikowanych sytuacjach zawodowych jest pozytywne nastawienie. Osoby potrafiące opanować stres i negatywne emocje, lepiej poradzą sobie zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej. Optymizm jest więc coraz częściej doceniany przez pracodawców, którzy budując efektywne zespoły, szukają osób pewnych siebie, z wiarą w lepsze jutro. 
 

Zapisz się i bądź na bieżąco