Przejdź do treści
Jakie są różnice między systemami CRM, SCM i ERP i czy Twoja firma potrzebuje wszystkich trzech?

Jakie są różnice między systemami CRM, SCM i ERP i czy Twoja firma potrzebuje wszystkich trzech?

Gdy firma chce zautomatyzować swoje procesy biznesowe, decydenci zazwyczaj przyglądają się rozwiązaniom do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning – ERP), zarządzania łańcuchem dostaw (ang. supply chain management – SCM) i zarządzania relacjami z klientami (ang. customer relationship management – CRM). 

W tym artykule przyjrzymy się dokładniej każdemu z tych systemów. Opiszemy co robią i czym się różnią.

Czym jest system ERP?

Według firmy Gartner®planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP) definiuje się jako zdolność do dostarczania zintegrowanego pakietu aplikacji biznesowych. Narzędzia ERP mają wspólny model procesów i danych, obejmujący szerokie i kompleksowe procesy operacyjne end-to-end, takie jak te występujące w finansach, HR, dystrybucji, produkcji, usługach i łańcuchu dostaw. Aplikacje ERP automatyzują i wspierają szereg administracyjnych i operacyjnych procesów biznesowych w wielu branżach".

Zasadniczo ERP to platforma wykorzystywana przez organizacje do zarządzania i łączenia różnych części przedsiębiorstwa takich jak finanse, HR, zaopatrzenie, operacje i zarządzanie projektami.

Jakie są korzyści z używania systemu ERP?

System ERP to scentralizowane, zintegrowane rozwiązanie organizacyjne, które automatyzuje funkcje, operacje i procesy w całej firmie. Posiadanie informacji przechowywanych w jednym systemie eliminuje błędy ludzkie i uniemożliwia powielanie wprowadzania danych. Dzięki temu powstaje jedno źródło danych, a te same informacje są udostępniane w całej organizacji.  Do najważniejszych korzyści, które wynikają z takiego zarządzania danymi, należą:

 • zmniejszenie całkowitego kosztu posiadania (Total cost of ownership), co może pomóc zwiększyć marże;
 • jedno źródło danych, które zwiększa produktywność operacyjną, ponieważ ogranicza się liczbę zadań wykonywanych ręcznie, pozwala to zaoszczędzić czas, zasoby i koszty;
 • lepsze doświadczenia pracowników, ponieważ udoskonalone narzędzia pomogą zatrzymać cenne talenty;
 • większa elastyczność, pomaga to organizacjom przetrwać i rozwijać się na burzliwym rynku;usprawnione i zintegrowane procesy między działami, co umożliwia decydentom dostęp do wiarygodnych danych;
 • skalowalne systemy ERP można dostosować do konkretnych wymagań organizacyjnych;
 • usprawnione zaopatrzenie, dzięki systemom ERP można wykorzystać historyczne dane, dotyczące wymagań w celu usprawnienia procesów zaopatrzenia.


Czym jest zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM)?

Zarządzanie łańcuchem dostaw (eng. Supply Chain Management) to proces zarządzania przepływem produkcji towaru lub usługi, od pozyskiwania materiałów, dostaw lub zakontraktowanych usług po dostarczanie towarów lub usług klientowi końcowemu, przy jednoczesnej maksymalizacji jakości, dostaw, doświadczenia klienta i rentowności.

Jakie są korzyści z używania systemów do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM)?

 • Lepsza współpraca z dostawcami. Pomaga to budować trwalsze relacje z większą elastycznością oraz zrozumieniem ograniczeń kosztowych i celów.
 • Praca według tych samych standardów. Pomaga zwiększyć kontrolę jakości. Dzięki temu buduje się zaufanie dostawcy.
 • Redukcja kosztów i poprawa przepływów pieniężnych dzięki uważnemu monitorowaniu kosztów i cen. Takie podejście może znacząco wpłynąć na płynność finansową organizacji.
 • Lepsze ograniczanie ryzyka dzięki lepszej przejrzystości łańcucha dostaw.
 • Zwiększona zwinność, odporność i elastyczność.
 • Lepsza widoczność i analiza danych dzięki narzędziom, które mogą monitorować wydajność biznesową.

Czym jest system CRM (Customer Relationship Management)?

Oprogramowanie CRM służy do zarządzania i analizowania interakcji z klientami oraz danych w czasie rzeczywistym przez cały cykl życia klienta. Ma na celu poprawę obsługi i utrzymania klientów oraz stymulowanie wzrostu sprzedaży. Systemy CRM są ważnym narzędziem dla zespołów sprzedaży i marketingu, ponieważ ujednolicają dane o klientach z różnych kanałów lub punktów kontaktowych. Dostarczają także sprzedawcom szczegółowych informacji na temat historii zakupów klientów i ich preferencji zakupowych.

Jakie są korzyści z używania systemów CRM?

 • Zwiększenie przychodów, dzięki lepszemu poznaniu klientów:
 • Dokładniejsze zarządzanie i wgląd w proces sprzedaży oraz lejek zakupowy:
 • Uproszczone pozyskiwanie i „podgrzewanie” leadów marketingowych i sprzedażowych;
 • Możliwość budowania profili zakupowych klientów (buyer persona), które poprawiają segmentację, dzięki czemu można tworzyć lepsze kampanie marketingowe; 
 • Zwiększenie produktywności, dzięki bardziej dokładnemu zarządzaniu zespołem;
 • Poprawa procesu obsługi klienta i raportowania;
 • Lepsze możliwości analizy danych.

Integracja systemów

Globalne przejście w stronę transformacji cyfrowej oznacza, że ostatecznie wszystkie firmy będą potrzebować systemu ERP, systemu SCM i systemu CRM lub jednego rozwiązania do wszystkiego.

System ERP koncentruje się na zarządzaniu procesami biznesowymi, które poprawiają wydajność, sprawność, odporność i elastyczność. Integracja systemu ERP z systemem SCM umożliwia lepszą widoczność całego procesu świadczenia usług. Z kolei integracja danych klientów z systemu CRM oznacza, że dane są dostępne w całej organizacji. Połączenie systemów oznacza, że dane są gromadzone tylko raz podczas początkowej transakcji, przechowywane centralnie i aktualizowane w czasie rzeczywistym, co stanowi bardzo skuteczne narzędzie do ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Jak system Teta ERP może pomóc Twojej firmie?

Oprogramowanie dla przedsiębiorstw nowej generacji od Unit4 Teta pomaga zapewnić wyjątkowe doświadczenia (People Experience) każdemu, z kim współpracuje Twoja organizacja.

Wdrożenie systemu ERP to wieloetapowy proces, wymagający bieżących konsultacji, dlatego warto wybrać sprawdzonego dostawcę. W Unit4 Polska od ponad 35 lat z sukcesami wdrażamy nasze nowoczesne rozwiązania w firmach i instytucjach działających w Polsce. 

Dzięki naszemu oprogramowaniu Teta ERP, służącemu do planowania zasobów przedsiębiorstwa, możesz zaoferować swoim pracownikom nie tylko lepsze miejsce pracy, ale także lepsze sposoby jej wykonywania. Pozwoli to Twoim pracownikom skupić się na tym, co ważne: obopólnym sukcesie.  

Odwiedź naszą stronę i dowiedz się więcej: https://teta.unit4.com/pl/rozwiazania/erp-oraz-planowanie-finansowe 

Zapisz się i bądź na bieżąco